Het moet wel anders met de invloed van de burgers, schijnt de gemeente te vinden, maar de visie die B&W daarvoor nu op tafel hebben gelegd, is eigenlijk te beperkt. Dat vond men dinsdagavond in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen althans bij de oppositie. De coalitie (VVD, D66 en PvdA) vond het uiteraard een goed stuk. SP en GroenLinks vonden die participatievisie onrijp en ook niet geschikt voor besluitvorming over een beleid.

Maar veel, zoals bouwprojecten, ruimtelijke ordening en talloze andere terreinen waarover de burgers wel een mening hebben, vallen er buiten. “Wat blijft er eigenlijk over?” vroeg fractievoorzitter Martin Kortekaas van GroenLinks zich af. Dezelfde vraag stelde de SP en ook raadslid Jacqueline Solleveld van Burgerbelangen Amstelveen vind de visie niet uitblinken door visie. Nou ja, reageerde wethouder Frank Berkhout, het is in wezen een startnotie waarin globaal de kaders voor participatie worden aangegeven. Een hoog abstractieniveau, zei Bert de Pijper van de ChristenUnie. Of, zoals Solleveld het zei: ‘Het ontbreekt aan concrete invulling.”

Wijkplatforms weg

Maar één ding was wel concreet: De wijkplatforms moeten wat B&W betreft verdwijnen en worden samengevoegd met de Bewoners Initiatief Groepen (BIG), omdat zij volgens het college te weinig representatief zijn. Ook daar waren de opstandige fracties het niet zonder meer mee eens. Men zou, zei Patrick Adriaans van de SP, die platforms kunnen proberen te verbeteren in plaats van ze af te schaffen. Overigens zal hij voor die afschaffing geen enkele onderbouwing. Daar stelde Berkhout tegenover dat in veel wijken de platforms al met de BIG’s zijn samengevoegd. En men moet ook niet vergeten, redeneerde GroenLinks, dat die wijkplatforms wel bestaan uit mensen die zich voor de wijk willen inzetten.

Digitaal

De VVD-er Tom Coumans pleitte vooral voor digitale inspraak, hoewel hij toegaf dat een online meedenktool pas één procent van de bevolking heeft getrokken. “Dat kan ik amper participatie noemen”, zei hij. Maar zijn fractie vind de nota een goed stuk, hoewel er volgens Adriaans wel een aantal zaken in worden genoemd, “maar niet waar we naar toe gaan”.

Merkwaardig

De PvdA kon zich bij monde van burgerraadslid Beckers goed vinden in de door B&W voorgestelde visie. Maar Michel Becker van AVA vond het nogal merkwaardig dat de bouwprojecten, waarover men doorgaans te hoop loopt (met of zonder visie) er buiten zijn gehouden.

Volgens De Pijper met de, wat hij omschreef als kadernota, nog verder worden uitgewerkt, waarbij men diverse middelen voor de verschillende doelgroepen gebruikt. Overigens was het hem en anderen opgevallen dat van de een paar jaar geleden benoemde initiatief-makelaar niets meer is gehoord en dat hij weinig door Amstelveners wordt benut.

5 REACTIES

 1. De visie gelezen hebbende bekruipt mij toch sterk het gevoel dat we het hier over oude wijn in nieuwe zakken hebben. Vooral ook omdat precies datgene waarover de burgers graag (geïnstitutionaliseerde) inspraak zouden willen hebben, namelijk bouw- en grote infrastructurele projecten, in de visie wordt uitgesloten. Bouw- en grote infrastructurele projecten zijn lange termijn kwesties met lange termijn gevolgen voor soms heel veel burgers. Daarom moet je naar mijn idee bij die dossiers minimaal één en eigenlijk twee generaties vooruit denken en juist (in elk geval) de burgers erbij betrekken. En daar schuurt het naar mijn idee. Politici hebben meer met het korte termijn succes dan met een visie. Zo bezien is het woord visie wat misleidend in mijn ogen.

  Is er overigens een verklaring gegeven waarom bouw- en grote infrastructurele projecten worden uitgesloten van inspraak of moet ik dat tussen de regels door lezen in de volgende passage uit de visie?

  “Door gebrek aan nieuwe ruimte in Amstelveen moeten stedelijke ontwikkelingen voornamelijk plaatsvinden in de bestaande bebouwde kom. Bij ruimtelijke ontwikkeling zijn hierdoor al veel kaders en randvoorwaarden waar rekening mee moet worden gehouden. En tegelijkertijd zijn er altijd bouwprojecten die direct van invloed zijn op bewo­ners. Daarom is het van belang om bij participatie vooraf goed te bepalen in welke fase participatie haalbaar is en welke speelruimte mogelijk is voor participatie. In elk geval is het van essentieel belang om bij participatie altijd de verwachting van deel­nemers goed te managen door aan te geven waarover zij gaan participeren.”

  • Keurige en goede analyse dunkt mij.
   Jammer alleen dat de VVD in Amstelveen al jarenlang de dienst uitmaakt ondanks dat zij ook al jarenlang geen absolute meerderheid bezitten. Maar ja, als grootste partij kunnen zij telkenmale het initiatief bij de college vorming naar zich toetrekken waarbij elke andere partij maar wat graag naast de VVD op het pluche wil zitten waarmee deze partijen zich volledig uitleveren aan diezelfde VVD. Hun partij programma is dan ook altijd het eerste wat het ronde archief in gaat.

   Zolang de VVD deze machtspositie heeft zal er vrees ik in Amstelveen niets veranderen op het terrein van meer inspraak voor haar inwoners. En intussen wordt Amstelveen vol geplempt met buitenproportionele nieuwbouw op vaak te kleine stukjes terrein want die honderd duizend inwoners zal gehaald worden.

 2. “ in elk geval is het van essentieel belang om bij participatie altijd de verwachting van de deelnemers goed te managen door aan te geven waarover zij gaan participeren .” Maw u mag de kleur van het behang bepalen of de tegeltjes en voor de rest heeft u uw grote mond dicht te houden, want zo gaat het binnen de kleffe club van het Amstelveens bestuur, bestaande uit enkele leden van de VVD en D66 e hun vriendjes.

 3. Het enige wat zou moeten veranderen, is dat bestuurders, raadsleden en ambtenaren de wensen, voorstellen en bezwaren van de inwoners serieus gaan nemen.

  Als aanzet tot verbetering van de communicatie en participatie kunnen bestuurders en raadsleden beginnen met het deelnemen aan het publieke debat op dit forum.

  Als zij dit niet willen of durven, dan zegt dat genoeg over hun (on)bereidwilligheid om burgers te laten meedenken en -praten over de dingen die ons allemaal aangaan.

 4. Om maar eens zeer praktisch te blijven. Zou men niet eens kunnen beginnen met concrete invulling te geven aan wat volgens alle partijen wel kan! Ik denk bijvoorbeeld invulling van groen, kunst in de openbare ruimte. Wat dat betreft was de laatste soap rondom dat wuivend zeewier natuurlijk een farce!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.