Omdat zelfstandige ondernemers nu blijkbaar sneller worden geholpen dan andere aanvragers van bijzondere bijstand, heeft de SP-fractie in de gemeenteraad daarover schriftelijke vragen aan B&W gesteld. Ook komt er in de loop van deze week een lokaal meldpunt ban de partij op amstelveen.sp.nl. ‘Waar gedurende de coronacrisis voor zelfstandigen een vereenvoudigde aanvraag geldt, is dat voor reguliere aanvragers niet het geval’, zegt zij.

Wil Roode (SP)

En volgens de SP bestaat er over de uitvoering van de regels nog meer onduidelijkheid. Daarom stelt de SP vragen aan het college. Om nog meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de crisis opent de partij ook een meldpunt.

Inzicht

Behalve de vragen aan B&W opent de SP een meldpunt om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de crisis. Burgerlid (wel behorend tot een raadscommissie, maar niet tot de gemeenteraad) Wil Roode zegt haar ogen bijna niet te kunnen geloven bij het nieuws dat voor er zelfstandige ondernemers een snelle procedure kwam, wat zij overigens terecht vindt, maar voor reguliere aanvragen van burgers niet. “Terwijl die mensen in deze tijd ook de hulp hard nodig hebben en minder lang kunnen wachten”, zegt Roode. Ook dat zelfstandigen de aanvraag digitaal kunnen doen, terwijl reguliere aanvragers eerst moeten bellen, zint haar blijkbaar niet. “Van die burgers kan dan telefonisch de uitkering worden geweigerd worden, overigens volkomen in strijd met de wet”, constateert zij. “Voor het indienen van hun aanvraag moeten zij in deze tijd van afstand houden en thuis werken, toch minimaal twee keer naar het gemeentehuis komen.”

Knelpunten

Overigens ziet de SP ziet in de uitvoering van de regels nog meer knelpunten. Raadslid

Marina Casadei

Marina Casadei wijst er op dat onder normale omstandigheden bijstandsgerechtigden een sollicitatieplicht hebben. “Hoe wil je daaraan voldoen als je niet op gesprek kunt komen, de economie stilligt en de meeste bedrijven juist mensen afstoten?” vraagt zij B&W.  “Wij vinden enige coulance wel op zijn plaats.” Er zijn meer vragen bij de partij.

Goede wil

Fractievoorzitter Patrick Adriaans: “De virusbestrijding wordt door het college en in de Veiligheidsregio opgepakt. Daar moeten we met zijn allen samen de schouders onder zetten. In de maatregelen om inwoners en ondernemers te steunen die in problemen kan wel aanscherping komen. Voor de SP is solidariteit een tweede natuur. Het college is van goede wil, maar kan daarin wel een constructief kritisch steuntje gebruiken. Daarom zullen wij op dit terrein kritisch vragen blijven stellen”.

Kritisch

Patrick Adriaans

Landelijk startte de SP al een meldpunt, waarop men zijn verhaal kwijt kan. Plaatselijk wil de afdeling Amstelveen dat ook opzetten. ‘Wij zijn geïnteresseerd in de verhalen van inwoners, omdat wij als volksvertegenwoordigers ons werk doen voor hen”, zegt de SP.  “Deze verhalen helpen ons constructief kritisch te zijn en verbeteringen voor te stellen. We moeten het samen doen en wij nemen daarin de rol die ons het beste past, die van waakhond met name voor die mensen met een achtergestelde positie.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.