Een leegstaand kantoorgebouw aan de Charlotte van Montpensierlaan 2A (Elsrijk), dicht bij de Kruiskerk, maakt volgens plannen plaats voor 24 appartementen, die allemaal verhuurd worden. Een kwart komt in het dure segment en de rest in het middeldure, waarvan de helft (met maar één slaapkamer) in het lage segment ervan; de andere helft (twee slaapkamers) komt volgens de plannen in het dure. Het gebouw wordt zestien meter hoog, twee keer het bestaande kantoorgebouw. Sociale huurwoningen zijn niet in het bouwplan voorzien.

B&W hebben met een concept startnotitie ingestemd, waarin de herontwikkeling van de locatie is beschreven en waarop nu iedereen kan reageren. De bedoeling is dat er in 2022 wordt gebouwd, nadat de gemeenteraad met de definitieve plannen akkoord is gegaan.

Het witte gebouw met een opvallende vormgeving is in 1969 door wijlen prins Bernhard geopend als hoofdkantoor van de toenmalige vereniging van KLM-verkeersvliegers, die later de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers werd en inmiddels verhuisde naar Badhoevedorp. Het kantoorpand kwam toen vrij voor andere gebruikers.

Zeshoekig

Eigenaar RJB Group of Companies heeft samen met ontwikkelaar NEOO op hoofdlijnen een stedenbouwkundig plan voor de woningen gemaakt, meldt de gemeente. Het gebouw krijgt een zeshoekige vorm, net als het bestaande kantoor, en neemt ook daardoor een volgens haar ‘solitaire positie’ in de goeddeels uit koopwoningen bestaande omgeving in. Er zijn voor het nieuwe complex vijf bouwlagen (was twee) voorzien. In de lage klasse van de zogenoemd ‘middeldure’ huur klasse (€ 720 tot € 915) heeft men een appartement van nog geen 50 vierkante meter (49) met één slaapkamer. Wie on het hogere segment van de middeldure klasse wil huren (€ 915 tot € 1.118) krijgt daarvoor op een oppervlakte van in totaal 69 vierkante meter twee slaapkamers. Het dure segment (waarvoor men dus meer betaalt dan 1.118 euro) heeft ook twee slaapkamers, maar de oppervlakte is 75 vierkante meter.

Duurzaam

In de concept-startnotitie toetst de gemeente de haalbaarheid van het plan, zegt de gemeente. Het bestemmingsplan moet overigens worden aangepast, want nu rust op de locatie de bestemming kantoor. Volgens wethouder Floor Gordon van ruimtelijke ordening heeft de gemeente voor de concept startnotitie gekeken naar bijvoorbeeld parkeerdruk, inpasbaarheid in de omgeving en het woningaanbod in de buurt. “Het gaat om een nieuw en duurzaam gebouw dat dezelfde kenmerkende zeshoekige footprint krijgt als het huidige kantoorpand”, zegt ze. “Zo blijft de openbare groene ruimte intact. Het parkeren is op eigen terrein voorzien.”

Hoogwaardig

Neno Markovic, partner NEOO, is verheugd samen met de RJB Group te werken aan dit kleine woningbouwproject. “In combinatie met Van Egmond Architecten denken wij hier een hoogwaardig appartementengebouw te realiseren met een hoog wooncomfort, dat veel toegevoegde waarde zal hebben voor de wijk Elsrijk.”

Direct omwonenden ontvangen een brief met informatie over het project. Daarin staat ook waar ze met hun vragen terecht kunnen voordat ze een reactie op het plan indienen. Reageren op de concept-startnotitie kan overigens iedereen tot en met 24 april. De reacties beantwoordt de gemeente en weegt zij naar haar zeggen af bij de definitieve startnotitie die B en W aan de gemeenteraad mét alle reacties ter besluitvorming voorlegt. Meer informatie is vanaf 27 maart te vinden op www.amstelveen.nl/bouwprojecten.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.