Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali (GroenLinks)

Alleen GroenLinks is tegen een door de gemeente aan de aanspannen proces bij de Raad van State om een islamitische school in de stad te weren. Dat blijkt uit een – wegens het Coronavirus – ‘schriftelijk’ gehouden vergadering van de raadscommissie Burgers en Samenleving. Stichting Islamitisch Onderwijs Noord-Holland (SIO-NH) had gevraagd een basisschool op het scholenplan te zetten, waardoor de gemeente voor huisvesting en financiering zou moeten zorgen. De gemeenteraad besloot dat niet te doen, waarna SIO-NH minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vroeg die weigering af te wijzen. Aldus geschiedde en de gemeente gaat nu tegen dat besluit in beroep.

Vrijwel de gehele raad staat daarachter (voor sommige fracties is het besluit daartoe niet

Onderwijswethouder Frank Berkhout

meer dan een hamerstuk in de gemeenteraad), maar men vreest intussen toch dat de gemeente verliest.

Maastricht

Volgens het ministerie zijn Amstelveen en Maastricht, waar wel een islamitische school bestaat, vergelijkbaar. Daardoor zou het Maastrichtse belangstellingspercentage voor Islamitisch onderwijs mogen worden toegepast op Amstelveen. Maar B&W vinden die steden onvergelijkbaar omdat Maastricht groter is en een interregionale functie heeft.  Ook voert het college aan dat tot nu toe bij de gemeente en de schoolbesturen geen signaal binnenkwam waaruit de behoefte aan islamitisch onderwijs en dat ‘de bevolking in Amstelveen gemiddeld een hogere sociaal-economische status en opleiding heeft’ dan die van Maastricht.

Inkomen

Pier Rienks (CDA)

Vooral dat laatste schoot GroenLinks in het verkeerde keelgat.  ‘Wat heeft het inkomen van inwoners te maken met interesse in islamitisch onderwijs?’ vroeg die. Volgens die fractie en het CDA zijn de argumenten van de gemeente niet zo sterk als die van het ministerie. B&W zeggen dat nieuwe onderwijswetgeving er aan komt, waardoor de kans van slagen royaler zou worden, maar volgens GroenLinks biedt die geen soelaas, omdat het verzoek van SIO-NH kwam onder de nog steeds bestaande wet.

IJmond

In Noord-Holland is de situatie heel anders dan in Limburg, vindt het college. In de IJmond moest een islamitische school in augustus sluiten omdat die na vijf jaar te weinig leerlingen telde om de vereiste stichtingsnorm te halen. De tweede school van SIO-NH in Hoorn blijft na vier jaar zodanig achter in groei, circa 50% van de stichtingsnorm, dat die norm naar alle waarschijnlijkheid hier ook niet gehaald zal worden, zeggen B&W.

Niet overtuigend

Het CDA is het wel eens met het beroep bij de RvS maar acht de kans groot dat het bezwaar van de gemeente wordt afgewezen en vindt haar argumenten, die trouwens al eerder aan de orde kwamen, te weinig onderbouwd. Met de nu geponeerde argumenten is naar de mening van het CDA niet voldoende overtuigend gemaakt dat het de school in Amstelveen aan levensvatbaarheid zal ontbreken.  “Onzes inziens zal deze beargumentering dus strakker onderbouwd (met meer onderzoek feiten) en sterker geformuleerd moeten worden.”

Kosten

Namens de VVD spreekt raadslid Bas Zwart, hoewel voor voortzetting van de

Bas Zwart (VVD)

beroepsprocedure, van een hoofdpijndossier. “Aan de ene kant hebben we de grondwet die ons verplicht onder kwalificerende omstandigheden een segregerende school te faciliteren en aan de andere kant willen we juist kinderen van verschillende achtergronden laten integreren”, schreef hij. “Een islamitische school heeft volgens de Nederlandse wet net zoveel bestaansrecht als een katholieke, Joodse, gereformeerde of welke op zuil gestoeld onderwijs dan ook. Gezien de partijen die het huidige kabinet vormen zal daar vanuit Den Haag op korte termijn geen verandering in komen.”

Hij herinnert er aan dat minister Slob (ChristenUnie) recentelijk de gemeente Naaldwijk verplichtte €200.000 vrij te maken om een islamitische school te stichten en constateert dat die gang van zaken weinig hoop geeft voor de Amstelveense zaak. En de VVD wil ook wel graag van B&W weten of zij al vast de kosten kunnen ramen als Amstelveen de beroepszaak verliest.

1 REACTIE

  1. Het is wel niet helemaal vergelijkbaar, maar waarom kon die particuliere Indiase school er wel heel vlug doorheen gejast worden zelfs met extra subsidie van Amstelveen en Amsterdam in dat voormalig kantoorgebouw naast het heempark. ( de Braak ?). Hadden en hebben zij al genoeg leerlingen?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.