Eigenlijk verandert er in Amstelveen niets aan het toelaten van vuurwerk in Oudejaarsnacht. Er zijn bepaalde vuurwerkvrije zones – zoals schoolpleinen, bij verzorgingshuizen, het ziekenhuis enzovoort – maar die breidt het college van B&W niet uit.

Amsterdam gaat verder en verbiedt vuurwerk helemaal, behalve in de lichtste categorie (sterretjes en zo). Amstelveen verwacht geen vuurwerktoerisme uit de hoofdstad, schrijve B&W aan de gemeenteraad.

Carbid

Sinds vorig jaar geldt in deze gemeente wel een verbod op vervoer en gebruik van carbid, om te voorkomen dat inwoners carbid gaan zien als alternatief voor consumentenvuurwerk. Maar daarover zijn vorig jaar geen meldingen bekend van carbidschieten in Amstelveen, zeggen B&W.

Intussen viel dat college wel op dat men in Nederland anders is gaan denken over vuurwerk. Velen vinden het eigen niet nodig. “We zien een trend van verdergaande regulering, ook op lokaal niveau. Afgelopen jaarwisseling was een bijzondere situatie: vanwege de coronapandemie gold toen landelijk een algemeen afsteekverbod”, schrijft het gemeentebestuur.

Geen knalvuurwerk

Landelijk zijn alleen fop- en schertsvuurwerk (cat. F1) en grondvuurwerk zoals fonteinen, cakes en batterijen (cat. F2) toegestaan. Afsteken van knalvuurwerk, inclusief vuurpijlen, is wettelijk verboden voor consumenten. Een volledig overzicht van de diverse categorieën vuurwerk is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vuurwerk/verboden-vuurwerk-vanaf-2020.

Het vuurwerk mag uitsluitend worden afgestoken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het volgende jaar.

Geen extra regels

Om de risico’s en overlast van de jaarwisseling beheersbaar te houden staan politie en handhaving paraat en grijpen in waar nodig, melden B&W. Die verwachten ook dit jaar weinig overlast. Amsterdam gaat dus verder dan de landelijke regelgeving, waarbij Amstelveen zich goeddeels aansluit. “Voor zover op dit moment bekend volgen de overige gemeenten in onze veiligheidsregio de landelijke lijn en gelden lokaal geen extra beperkingen”, schrijven B&W.  “Afgelopen jaren zijn de jaarwisselingen in Amstelveen relatief rustig en zonder noemenswaardige incidenten verlopen. De cijfers van politie, GHOR en handhaving onderschrijven dit beeld. Daarom achten wij het, in afstemming met politie, GGD/GHOR, Handhaving en OOV, niet nodig om in Amstelveen extra lokale maatregelen te nemen in aanvulling op de landelijke regelgeving. Desalniettemin blijft Oud & Nieuw een evenement met een verhoogd risicoprofiel.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.