“Wij zijn het principieel oneens”, verzuchtte Ewa Petiet van Burgerbelangen Amstelveen (bbA) in de richting van de voorstanders van het woensdagavond door de meerderheid van de gemeenteraad ingestelde stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek. Volgens BBA, GroenLinks en SP heeft de politiek volledig de schijn tegen, omdat die zowel de leden van de B&W adviserende mediaraad benoemt als de eindbeslissing neemt over het wel of niet toekennen van financiële bijdragen voor journalistieke producties.

Ewa Petiet

Een amendement van BBA, GroenLinks en de SP haalde het niet en kreeg alleen de stemmen van de indieners ervan. Coalitie en enkele oppositiepartijen konden of wilden niet begrijpen dat van onafhankelijke journalistiek eigenlijk geen sprake kan zijn, hoewel ook de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) dat heeft gezegd. Hoe de Mediaraad er uit moet zien, is trouwens voorbereid door een uit alleen gemeenteraadsleden bestaande werkgroep.

VVD-feestje

Onafhankelijke journalistiek vereist dat de politiek zich er totaal niet mee bemoeit, vonden

Ilika Polderman

de voorstanders van het in die zin aangepaste amendement op het voorstel van B&W. Bert de Pijper van de ChristenUnie was het kennelijk niet met dat amendement eens, maar stemde – net als de drie dwars liggende partijen – tegen het voorstel van B&W en dus tegen de instelling van het stimuleringsfonds. “Dat lijkt ons vooral een VVD-feestje te worden”, zei Marina Casadei van de SP. Het door de uit raadsleden bestaande werkgroep geschreven rapport was in haar ogen blijkbaar door de VVD herschreven en vervolgens naar B&W gestuurd. “Dat is niet onze notitie, maar die van anderen”, zei ze. Volgens de voorstanders van het fonds wordt het Leidse model gevolgd, maar NVJ en SP vinden dat het daar allerminst op lijkt. In Leiden oordelen docenten van universitaire opleidingen aan de universiteit over de door het fonds betaalde opdrachten.

D66-verkiezingsprogramma

Anne-Mieke van der Vet

Een fel verdedigster van het fonds in Amstelveen toonde zich D66-raadslid Anne-Mieke van der Vet, die zei met de instelling heel blij te zijn en verwees naar het verkiezingsprogramma van haar partij, waarin dat werd genoemd. Overigens laat dat programma de structuur van de Mediaraad en het bijbehorende stimuleringsfonds volledig buiten beschouwing. Letterlijk staat er: “Het fonds moet onafhankelijk van de gemeente geld kunnen besteden aan journalistieke projecten en kan in de vorm van een stichting door externen worden bestuurd.” Juist op die onafhankelijkheid hamerden Polderman van GroenLinks en Petiet van Burgerbelangen. Overigens brengt D66 in het verkiezingsprogramma de onafhankelijke journalistiek rechtstreeks in relatie met de lokale omroep. Er staat: “D66 beschouwt een lokale omroep van Amstelveen als een belangrijke factor in de samenleving, gezien de noodzaak van een onafhankelijke en kritische journalistiek en het stimuleren van de betrokkenheid van de inwoners bij Amstelveen.”

Niet professioneel

Raadslid Ilika Polderman van GroenLinks achtte het mogelijk dat een journalist onderzoek

Kees Noomen (VVD)

wil doen naar het functioneren van de gemeenteraad zelf en tot kritische inzichten komt. “Wie kiest er nu zijn eigen critici?” wilde zijn weten. Maar volgens Van der Vet is duidelijk dat als een onderwerp er niet doorheen komt, de betrokken journalist geen vakman of -vrouw is. Volgens Jacqueline Höcker van Actief voor Amstelveen (AVA) heeft de totstandkoming van het fonds nu lang genoeg geduurd, moet er maar eens wat gebeuren en haar fractie stemde dus voor het voorstel.

Volgens fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD voldoet de opzet van het fonds aan alle maatstaven en mag er best een beetje controle zijn op de uitgaven.

31 REACTIES

 1. Toppunt van hypocrisie van de neoliberale fractievoorzitter. Controle op de uitgaven betekent immers controle op de inhoud. De mediaraad voldoet niet aan journalistieke maatstaven terwijl die juist het zwaarst zouden moeten wegen.

  De D66-ers spreken Kees Noomen (VVD) niet tegen, terwijl in hun verkiezingsprogramma staat dat het fonds onafhankelijk van de gemeente geld moet kunnen besteden aan journalistieke projecten. Ook zij betonen zich dus huichelachtig en onbetrouwbaar.

  De term ‘adviserend lid’ voor de wethouder is bedrieglijk. Welk lid van de mediaraad waagt het om in te gaan tegen degene die uiteindelijk beslist over het voortbestaan van dit wangedrocht?

  De coalitie durft schaamteloos haar ware aard te tonen omdat er geen invloedrijke onafhankelijke kritische pers is die dit aan de kaak stelt.

  • Het is werkelijk grof hoe we hier zien hoe de VVD en D66 hun eigen principes verkrachten en Michel Becker bij monde van mevr. Höcker zijn oude partijen hier weer een gunst bewijst. Om het maar eens populistisch te verwoorden een nep-gemeenteraad waarin slechts een old-boys-netwerk de dienst uitmaakt tot bijna op het corrupte toe.
   Het valt mij op dat de plaatselijke media hier wel over berichten, maar er geen apart commentaar of Colomn aan wijden. Mogen we soms aannemen dat zij ook soms bang zijn iets uit de mediaruif te missen?

 2. De wethouder van mediazaken is als een soort politiek commissaris ‘adviserend lid’ van de Mediaraad die advies uitbrengt aan diezelfde wethouder die (samen met zijn eensgezinde collega’s) budget- en beslissingsbevoegd is mbt de financiering van onafhankelijke onderzoeksjournalistiek.

  De neoliberalen hebben goed gekeken naar de Sovjet-Unie die helemaal niet zo dood is als wordt beweerd.

 3. De raadsleden van BBA/GL/SP hadden samen met de lokale journalisten (if any) de raadzaal moeten uitlopen en pas moeten terugkeren nadat waarlijk onafhankelijke en kritische onderzoeksjournalistiek, opinievorming en publiek debat waren gewaarborgd.

  • Jammer dat u er niet bij was, want u weet blijkbaar als enige hoe het had gemoeten. Maar ja, de protesterende fracties denken nu eenmaal dat zij in een democratisch systeem zitten. Weten zij veel dat democratie alleen bestaat als zij gelijk krijgen.

 4. Dank voor uw reactie, die zoals gewoonlijk badinerend (en dus weer niet inhoudelijk) was.

  Als een meerderheid een besluit neemt dat gericht is tegen de democratie zelf, dan kan de minderheid alleen nog de barricaden op.

 5. ‘Mediafonds heeft schijn tegen’, zeggen BBA/GL/SP.

  Wélke schijn? In ieder geval niet de schijn van democratie, want daarvan is geen sprake als politiek en gemeentebestuur invloed kunnen uitoefenen op lokale onderzoeksjournalistiek.

  De wethouder gaat als lid van de Mediaraad zichzelf adviseren. Wie dit in strijd noemt met het wezen van democratie (‘checks and balances’), wordt door een lokale journalist beschimpt.

  Politiek, gemeentebestuur en lokale media kunnen echter hun goddelijke gang gaan omdat het vrijwel niemand lijkt te interesseren of zij wel voldoen aan democratische beginselen en maatstaven.

  Amstelveen heeft de ‘lokale journalistiek’ die zij verdient. De Mediaraad zal daaraan niets veranderen, behalve dat de kosten van die charade zullen stijgen.

  • Ik neem aan dat u mij bedoelt, hoewel ik nu weer ineens een lokale journalist en geen kroniekschrijver ben in uw ogen. Nergens heb ik overigens uw opvatting over de wethouder, ‘beschimpt’, zoals u dat noemt. Ik zei alleen dat het jammer was dat – zo goed wetend wat er moest gebeuren – niet bij was toen het besluit door de gemeenteraad was genomen. De drie partijen plus de aanwezige journalisten hadden volgens u moeten verdwijnen. Dáárop reageerde ik, niet op met wat u in strijd met de democratie acht. Maar u bent nu eenmaal gewend bevooroordeeld te lezen, ook als u daarvoor moet lezen wat er echt niet staat. In die zin zal er ook wel weer een reactie op deze reactie komen.

   • Toch valt het mij tegen dat de hr. Bos als journalist zelf niet met zijn persoonlijke mening omtrent dit toch voor hem belangrijke onderwerp naar buiten komt.

     • Tuurlijk met dit verschil dat de al reeds bestaande situatie bij locale verordening officieel geaccrediteerd wordt. Maw ze gaan nog een stap verder. En om dan te zeggen “comments are free” ( waarin je officieel gelijk hebt) vind ik een vorm van duiken, terwijl u dat in het verleden niet gedaan hebt. Maar dat is uiteraard mijn mening.

 6. Alweer geen inhoudelijke reactie op mijn oordeel dat het besluit van de coalitie tegen de democratie zelf gericht is. U houdt het liever persoonlijk.

  Ik vind inderdaad dat de oppositie en de lokale pers uit protest de raadszaal had moeten verlaten. Er zijn grenzen en de coalitie heeft die overschreden.

  • Niet inhoudelijk? Ik reageerde op uw verwijt omtrent het niet verdwijnen van de opstandige partijen en de journalistiek uit de de raadzaal. Ik herhaal: “Nergens heb ik overigens uw opvatting over de wethouder, ‘beschimpt’, zoals u dat noemt. Ik zei alleen dat het jammer was dat – zo goed wetend wat er moest gebeuren – niet bij was toen het besluit door de gemeenteraad was genomen.” Maar daarover hebt u het niet meer. U wilt gewoon omzeilen waar u geen antwoord op hebt en komt dan weer het oude verwijt ‘niet inhoudelijk’. Waardoor u zichzelf ontslaat van de waarheid.

 7. U gaat maar door met dat onzinnige geschamper van u. U wilt graag dat ik daarop reageer, terwijl het nergens op slaat. Waarom is het zo jammer dat ik niet aanwezig was bij het anti-democratische raadsbesluit?

  Of denkt u daar anders over? Vindt u het normaal dat een wethouder zelf adviserend lid is van een Mediaraad die die wethouder moet adviseren mbt het toekennen van financiële bijdragen aan het onafhankelijk en kritisch volgen van de wethouder en zijn collega-bestuurders?

  • Wéér een vraag aan mij. Om zelf geen antwoord op een andere vraag te geven. Ik constateerde dat u, die zo goed wist wat er moest gebeuren, er helaas niet bij was. Over hoe ik denk over de communicatie van de gemeente scheef ik vele columns. Maar die leest u natuurlijk niet, want het strookt niet met u selectiviteit wat dat betreft.

 8. U zegt niet waarom het zo jammer was dat ik niet aanwezig was bij dat anti-democratische besluit vd regerende coalitie. U vertelt ook niet welke waarheid ik ontwijk. U stelde mij geen vraag. Ondertussen bent u er wel in geslaagd om deze discussie af te leiden van het onderwerp waarover die zou moeten gaan.

  • Ja hoor, u bent abuis. Ik heb gezegd dat het jammer is dat u er niet bij was omdat u precies had geweten wat er moest gebeuren. Ik heb alleen gereageerd op uw reactie. Als die afleidde van het onderwerp kan ik daar niets aan doen. Maar het is zinloos u daarop te wijzen, geef ik toe. U wilt nu eenmaal altijd gelijk hebben en gaat nooit in op wat dat gelijk wel eens op losse schroeven zou kunnen zetten.

 9. Welk gelijk bedoelt u? Dat het besluit van de regerende coalitie gericht was tegen de democratie zelf? Of dat de tegenstanders van dat anti-democratische besluit demonstratief de raadszaal hadden moeten verlaten?

  U schreef dat ik de waarheid ontwijk. Welke waarheid bedoelt u?

  Frank Bikker beschuldigt u terecht van duikgedrag. Wees nu eindelijk eens moedig, eerlijk en duidelijk.

 10. Deze fittie is precies de reden dat heel veel mensen niet meedoen op deze site. Het blijft toch de muppet show: twee oude mannen die vanaf het balkon roepen dat het beter moet zonder daaraan welke bijdrage dan ook te leveren. Zonde van de schaarse energie op uw leeftijd!
  En er zijn nu wel belangrijker zaken aan de orde! Mij zien jullie hier niet terug.

  • Touché Arie en jammer dat je dit blog ‘verlaat’. Nu blijven er maar heel weinig over waarmee je een zinnig gesprek dan wel een normale discussie kunt voeren.

 11. Arie Koomen beperkt zich tot badinerende en denigrerende opmerkingen en levert dus geen inhoudelijke bijdrage aan een discussie over het feit dat de regerende coalitie een besluit nam dat gericht was tegen het hart van de democratie, namelijk de vrije werking van ‘checks and balances’ zonder bemoeienis van politiek en bestuur.

 12. “Er zijn nu wel belangrijker zaken aan de orde!” schrijft Arie Koomen. Daarmee spreekt hij namens allen die onafhankelijkheid van lokale journalistiek onbelangrijk vinden. Hun stilte werd gehoord.

 13. Belangrijker is niet hetzelfde als onbelangrijk. U interpreteert graag uitlatingen van anderen naar uw eigen denkwereld. Dat zal de leeftijd zijn. Ik wens u als circa tachtiger oprecht geen Coronabesmetting toe en daar zou het over moeten gaan nu. Maar misschien is het u ontgaan dat dit land in een unieke crisis zit.

 14. “Het is van het grootste belang om alles te weten over thuisonderwijs en hoe lang deze opsluiting gaat duren. Maar verlies de gifverspreiders niet uit het oog,” schrijft Sheila Sitalsing vanochtend in haar column in de Volkskrant.

  Net als Johan Bos probeert u de aandacht af te leiden van het serieuze onderwerp waarover deze discussie had moeten gaan: Het anti-democratische besluit van een regerende coalitie die misbruik maakt van haar meerderheidspositie. In onze maatschappij mag dit vergif worden verspreid.

  U doet overigens aan leeftijdsdiscriminatie. Zolang ik geen wartaal uitsla, is mijn leeftijd niet relevant.

 15. CeeBee, net als u wil ik graag een zinnige discussie over dit belangrijke onderwerp voeren. De negen ‘bijdragen’ van JB, Arie Koomen en u gaan echter allemaal over mij ipv over het artikel. Heeft u mijn eerste reactie überhaupt gelezen?

 16. BDUmedia stopt met Witte Weekblad Aalsmeer en Witte Weekblad Uithoorn stoppen per direct met zowel hun krant als websites. De laatste edities zijn verschenen. Ook de printeditie van Nieuwsblad IJmuiden stopt. Witte Weekblad Ronde Venen blijft net als Amstelveens Nieuwsblad en het Weekblad voor Ouder-Amstel. Natuurlijk in Uithoorn en Aalsmeer blijft de Nieuwe Meerbode bestaan, maar de vraag komt op hoelang laat BDUmedia het Amstelveens Nieuwsblad bestaan? De meeste andere Noordhollandse huis-aan-huis weekbladen zijn opgeheven….

 17. BDUmedia stopt wegens tegenvallende resultaten per direct met haar activiteiten in een groot deel van Noord-Holland, zoals het Witte Weekblad Aalsmeer en Witte Weekblad Uithoorn, de volgende stap is waarschijnlijk dat ook het Amstelveens Nieuwsblad wordt opgegeven. BDUmedia en DPG Media (tot voor kort De Persgroep) hebben recent overeenstemming bereikt over aan- en verkoop van lokale nieuws- en huis-aan-huisbladen.

  De 15 lokale titels van BDUlokalemedia Noord Holland zijn sinds 2017 in handen van BDUmedia. De Barneveldse uitgever nam in dat jaar de uitgaverechten over van Telegraaf-dochter Holland Media Combinatie (HMC). BDUmedia zag destijds mogelijkheden om de titels rendabel te maken, maar slaagde niet in die opzet en twee jaar later in 2019 was de uitgever in de financiële problemen gekomen.

  De Nieuwe Meerbode bestaat sinds 133 jaar met een oplage van 112.575 kranten door GOUW Uitgevers en verschijnt in Aalsmeer, Aalsmeerderbrug, Kudelstaart, Bovenkerk, Oude Meer en Rijsenhout, De Ronde Venen, Amstelhoek, De Hoef, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Vrouwenakker en Waverveen, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel, dus waarom niet in Amstelveen?

  In 1923 bestonden er namelijk drie lokale bladen in de gemeente Nieuwer-Amstel: ‘De Meerbode’ en de ‘Nieuwe Meerbode’, beide uitgegeven te Aalsmeer, en het ‘R.K. Weekblad’ dat in Amsterdam uitgegeven werd.

 18. Persoonlijk vind ik de inhoudelijke kwaliteit van het Amstelveens Nieuwsblad niets en probeer het al een tijdje de Nieuwe Meerbode helemaal naar Amstelveen terughalen, want ze zijn er al nu in Nes en Bovenkerk, dus waarom niet terug zoals dat 97 jaar geleden ook was. De redactie van dit blad heeft een totaal andere opvatting van krant maken dan van Eddie en de BDU en dat verschil is goed te zien aan de layout en de inhoud van de Nieuwe Meerbode!

 19. Klinkt goed. Succes! En dan maar hopen dat de Amstelveense wethouder niet zal proberen om kritiek te smoren door de subsidiekraan selectief te bedienen.

 20. Johan Bos’ reactie op een serieuze reactie op zijn artikel was smalend en persoonsgericht. Deze houding werd dankbaar gekopieerd door andere reageerders. Het ging daarna dan ook niet meer over het onderwerp maar alleen off-topic over mij.

  Op die manier worden telkens inhoudelijke discussies op dit enige openbare lokale forum gesaboteerd, zelf als het gaat over zoiets wezenlijk als de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de lokale journalistiek.

  Zo wordt het nooit wat met het lokale politieke en maatschappelijke debat. De ‘stadskroniek’ van Johan Bos biedt daarvoor het enige forum, maar helaas blijkt hij zelf niet de functie en de waarde daarvan te beseffen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.