Nooit eerder hadden de bewoners iets gehoord over bebouwing van het aan de Alsem- en de Jasmijnlaan braak liggende terrein, voordat een aantal van hen in november een brief van de gemeente kreeg, waarin zij werden uitgenodigd voor een informatieavond; die zou nauwelijks een week later al plaats vinden. Dat antwoordde inspreekster Heleen Enschedé op een vraag van VVD-raadslid Gerritsen tijdens de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur (RWN). Uit haar betoog bleek dat de gemeente met de plannen voor wijziging van het bestemmingsplan Amstelveen Zuid-West 2014 veel steken liet vallen.

In de brief stond bijvoorbeeld niet dat het om de bouw van 110 zorgwoningen ging, wat Enschedé misleidend vond. Het woord zorgwoningen is trouwens volgens haar nogal onzinnig, omdat niet de daarvoor vereiste medische en andere voorzieningen in het pand zijn gepland.

Verkeerde been

Ook bleek uit de brief niet dat het plan van 6 december af het plan zes weken ter inzage lag, waarin men bezwaar ertegen kon maken. “Hierdoor zijn wij als buurtbewoners op het verkeerde been gezet en dat is onzorgvuldig”, zei de inspreekster.

Er waren trouwens meer fouten. De wijk waarom het ging heet bijvoorbeeld Westwijk Zuidoost. Door van Zuidwest te spreken was het plan onvindbaar voor de buurtbewoners, die trouwens niet allemaal de gewraakte brief ontvingen.

Impressie

Ander bezwaar: “Op de verspreidde impressiefoto lijkt het alsof de beoogde nieuwbouw lager dan het bestaande zorgcentrum. Ook dit is misleidend”, zei Enschedé, die ook de ter inzagelegging in de drukke decembermaand verkeerd vond.  “Hierdoor is de kans groot, dat niet iedereen tijdig heeft kunnen reageren. Na meer dan 10 jaar braakligging van het terrein, kan dit best 1 maand later. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente op deze manier het plan er doorheen wil moffelen.”

Koopwoningen

Maar behalve de procedure haalde zij ook inhoudelijk naar het plan uit. De geplande parkeerplaatsen voldoen bijvoorbeeld niet aan de norm voor zorgwoningen. Zesenvijftig daarvan zijn koopwoningen en daar hoort ook een andere norm bij, zei de inspreekster. “En voor het woonzorgcomplex, dat beoogd is aan de zuidkant van het fietspad, geldt dat het bouwvlak volledig is gevuld; zowel qua lengte, breedte en hoogte, met zelfs overhangende balkons om maar zoveel mogelijk woningen te realiseren. Deze doos is qua massa, hoogte, breedte, diepte, kleurstelling en uitstraling geen toonbeeld van goede ruimtelijke ordening. Hij past niet in onze wijk. Te hoog, te massaal, te kolossaal.”

Samenhang

Zij vond het beter aansluiting te zoeken bij een gebouw met vergelijkbare hoogte zoals het Zonnehuis. “Het heeft ook totaal geen samenhang met de bestaande laagbouw.” Enschedé vond ook de geplande drie logeerwoningen niet in verhouding tot het aantal van 110 op te leveren flats. “Er zijn ook geen andere voorzieningen in dit complex beoogd waaruit blijkt dat inderdaad sprake is van zorgwoningen. Er wordt namelijk geen medische zorg verleend. De enige rechtvaardiging is de loopafstand tot het bestaande zorgcentrum. Daarmee zou de hele wijk in feite reeds een woonzorg bestemming moeten hebben, hetgeen natuurlijk niet het geval is. Het zijn dus de facto geen zorgwoningen.”

Parkeren

Behalve op zorggebied zijn er ook geen andere voorzieningen in de buurt, zoals een wijkcentrum, winkels, horeca of recreatie. En er zijn volgens Enschedé te weinig parkeerplaatsen. Kortom: Er is geen sprake van een goed onderbouwd plan en geen goede ruimtelijke ordening, vindt ze. Ook baart de ontsluiting van de beoogde nieuwe woonwijk De Scheg via de Jasmijnlaan haar zorgen. “Dit zal voor nog meer verkeer gaan zorgen. Er grenzen twee speeltuinen aan deze straat. Dit is dus zeker geen doorgaande weg.” Het plan moet dus war de bewoners betreft terug naar de tekentafel.

Onopvallend

Dat vond ook de namens vijftig naar zijn zeggen behoorlijk ontstemde bewoners sprekende Merijn van der Meer. Terwijl de gemeente al twee jaar met het plan bezig is werden per brief pas recent sommige bewoners er van in kennis gesteld. En dan nog onvolledig, wat juridisch incorrect is, zei hij. “Mij bekruipt het gevoel dat dit plan even snel en onopvallend er door heen moet worden geloodst. Ik had van deze gemeente een eerlijkere en meer open communicatie verwacht.”

Aanbesteding?

Dat een privaat bedrijf op gemeentegrond een gebouw neerzet, was ook een klacht van hem. “Heeft er wel een aanbesteding plaats gevonden? Hierover heb ik een WOB verzoek gedaan op 2 januari. De termijn hiervan is vandaag vervallen, zonder dat ik ook maar iets gehoord heb.”

Het steekt hem dat de bewoners nooit betrokken waren bij dit plan en nu zonder inspraak worden geconfronteerd met een kolossaal kubusvormig gebouw van 4 tot 5 woonlagen hoog, waar 110 zogenoemde zorgwoningen in komen. Van zorg is trouwens ook volgens hem maar zeer beperkt sprake. “Er is geen permanente medische en maatschappelijke zorg aanwezig in het gebouw. De nabijheid van een huisartsenpost maakt het niet tot een zorgcomplex. Ik woon ook dichtbij de huisartsenpost, maar dat maakt mijn woning nog geen zorgwoning.”

Verhuizen

Het plan beschrijft dat de gemeente de appartementen wil toewijzen aan personen met een zorgbehoefte, maar Van der Meer vroeg zich af hoe de gemeente de toewijzing op basis van zorgbehoefte dan wil handhaven. “Hoe zit het als die mensen weer verhuizen? Wordt het dan uiteindelijk niet gewoon een wooncomplex? Er is geen waarborg dat er in de toekomst ook daadwerkelijk zorg geleverd gaat worden.” Volgens hem voldoet het plan niet aan de woon-zorgfunctie van het bestemmingsplan. “Ik krijg de indruk dat de gemeente hier gewoon woonappartementen laat bouwen om er geld aan te verdienen, want de helft zijn koopappartementen.”

Rollator

Ook volgens hem zijn er te weinig parkeerplaatsen voorzien. “In haar eigen beleid hanteert de gemeente Amstelveen een norm van 1,5 voor koopappartementen. De helft van deze appartementen zijn koop. Ook vergelijkt de gemeente de andere woningen onterecht met aanleunwoningen”, zei hij. “De bewoners veronderstellen dan ook dat er een groot tekort aan parkeerplaatsen in de wijk zal ontstaan, want er zijn a priori al te weinig parkeerplaatsen berekend voor de bewoners en dan komen er nog de auto’s van bezoekers en dienstverleners bij.  Ik zie ook niet in wat zorgbehoeftigen met 164 fietsparkeerplaatsen moeten. De rollator op de bagagedrager meenemen?”

Op de footo: Heleen Eschede. Foto: amstelveenweb.com

1 COMMENT

  1. En daar is weer de gemeente met haar beruchte transparantie en inspraak in de bocht. Toppie hoor! Misschien iets voor expats met een zorgbehoefte?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.