De ruim 720 sinds maart opgevangen Oekraïners blijven hier langer in Amstelveen, zegt de gemeente. De meesten van hen zijn ondergebracht in hotels en ongeveer 330 Oekraïners bij gastgezinnen. Omdat de mensen op korte termijn niet terug kunnen naar hun land, treft de gemeente voorzieningen voor een langer verblijf hier.

Met de hotels Ibis en Adagio is door de lokale overheid overeengekomen dat de vluchtelingen daar in ieder geval tot en met 31 december kunnen blijven, met een mogelijkheid tot verlenging.

Leefgeld

Volgens de gemeente zijn nu de meeste vluchtelingen uit Oekraïne, ook die bij gastgezinnen, bij haar ingeschreven en ontvangen die leefgeld. Veel vluchtelingen willen werken. Een aantal heeft een intakegesprek gehad bij het Werkplein en een deel is al aan het werk, zegt de gemeente.

Oekraïense kinderen tussen de 2-18 jaar volgden tot en met 15 juli een les- en activiteitenprogramma op Uilenstede. In de zomervakantie organiseert welzijnsorganisatie Participe een zomerprogramma voor de kinderen dat de gemeente subsidieert. Ook de speelgroepen voor de allerkleinsten gaan in de zomer door. Na de vakantie gaan de kinderen naar reguliere scholen. Die voor primair en voortgezet onderwijs gaan dan het onderwijs aan Oekraïense kinderen organiseren.

Nog steeds zijn veel vrijwilligers via maatschappelijke organisaties, zoals Maccabi, Vluchtelingenwerk, Joods Maatschappelijk Werk, Participe en Amstelveenvoorelkaar (Vrijwilligerscentrale) volgens de gemeente intensief betrokken bij de opvang van de vluchtelingen. Zij organiseren activiteiten en helpen vluchtelingen hun leven op te zetten in Amstelveen.

 Streefcijfer

Met de opvang van het grote aantal vluchtelingen uit Oekraïne voldoet de gemeente meer dan ruimschoots aan het streefcijfer dat de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor Amstelveen heeft aangegeven, zegt zij. “Ook voldoet de gemeente, ondanks de krapte op de woningmarkt, aan haar taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit jaar heeft de gemeente 71 statushouders gehuisvest terwijl de taakstelling voor de eerste helft van 2022 67 bedroeg.” De gemeente onderzoekt of zij versneld nog eens 47 statushouders kan opnemen, overeenkomstig de taakstelling voor de tweede helft van het jaar. “Wanneer statushouders tijdig doorstromen naar gemeenten, is er voldoende plek in de asielzoekerscentra voor nieuwe asielzoekers”, oordeelt de gemeente. “Dit najaar komt er een kleinschalige opvanglocatie voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) in Amstelveen met zes plaatsen, waar deze jongeren onder begeleiding gaan wonen.”
Aan veiligheidsregio’s is door de regering gevraagd, on het kader van een landelijk plan van aanpak, op korte termijn 225 crisisnoodopvangplaatsen voor asielzoekers in te richten voor een periode van 12 weken. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) heeft besloten aan dit verzoek te voldoen. In Amstelveen wordt geen crisisnoodopvanglocatie gerealiseerd.

1 COMMENT

  1. Zou de gemeente ook er eens aan kunnen denken dat zij ook draagvlak onder de bevolking moet creëren . Dat kun je alleen vinden door flink in de soc sector te bouwen en de wachtlijsten van 17 jaar te bekorten. Dat bereik je niet door huizen van €650.000,— te bouwen in de Scheg. Daarom beschuldig ik de VVD en D66 ervan dat zij vreemdelingenhaat doet ontkiemen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.