Hoewel op toekomstige (andere) samenwerking gericht, moet het Amstelveense college van B&W eens in de spiegel kijken wat de verpeste relatie met Aalsmeer betreft. Letterlijk haalde fractievoorzitter Martin Kortekaas die spiegel erbij, maar eigenlijk zeiden de meeste partijen in de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen dinsdagavond hetzelfde. Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke samenwerking, zij het op een andere manier, zou moeten doorgaan, zei wethouder Frank Berkhout (D66). Hij komt volgende week met een financiële onderbouwing van diverse scenario’s die mogelijk zijn.

Ruud Kootker

De raadscommissie sprak over het voorstel van B&W vier ton als werkkapitaal uit de algemene reserve te halen voor de procedure van ontvlechting. “Een gemiste kans”, verweet fractievoorzitter Ruud Kootker van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) het college van B&W.

Miljoenen

B&W stellen de gemeenteraad voor die ontvlechting, die uiteindelijk miljoenen gaat kosten, aan drie voorwaarden te binden. Die zijn: De organisatie moet zo kort mogelijk daarmee belast worden; vóór de start van de scheiding moeten heldere afspraken over aanpak, planning en spelregels voor de ontvlechting worden gemaakt, waar beide gemeenten zich aan verbinden; de kosten van de ontvlechting voor de gemeente Amstelveen moeten worden beperkt.

Spiegel

Eigenlijk bleek ook uit de woorden van fractievoorzitter Ruud Kootker van

Patrick Adriaans

Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat hij vond dat B&W er goed aan doen zich eens een spiegel voor te houden. Ook andere oppositiepartijen deelden die mening, hoewel de tot de coalitie behorende D66-fractie bij monde van voorzitter Harmen van der Steenhoven toegaf in het verleden wel eens met te harde uitspraken over het de stekker er uit trekkende Aalsmeer in de publiciteit te zijn getreden.

Gemiste kans

Frank Berkhout

Intussen is wel een crisis ontstaan, constateerde Kootker. De bijdrage die van Aalsmeer werd gevraagd voor ICT was de druppel die bij de buurgemeente de emmer deed overlopen, zeiden hij en anderen. Vooral omdat de ICT-rapporten een ontluisterend beeld van de digitale staat bij Amstelveen gaven. En voor bbA was het de vraag of het hoog oplopende geschil met het niet meer betalende Aalsmeer niet voorkomen had kunnen worden. Volgens die lokale partij onttrok zich de escalatie goeddeels aan in elk geval de oppositie in de gemeenteraad. Wel is bbA van meet af aan kritisch geweest, zei Kootker. En het is volgens hem nog maar de vraag of echt alles is gedaan om het geschil te voorkomen. Hijzelf gelooft van niet. “Er is sprake van een gemiste kans”, vond hij, omdat de door bbA voorgestelde mediation steeds is afgewezen en gekozen werd voor de on de overeenkomst met Aalsmeer genoemde adviescommissie. Volgens B&W waren de

Pier Rienks (CDA)

partijen al op weg naar een oplossing. Een inschattingsfout, constateerde Kootker. Wat nu als oplossing wordt gezien is financieel en organisatorisch duur. Er moet een sociaal plan komen, ambtenaren, nu in dienst van Amstelveen, worden boventallig en gaan terug naar Aalsmeer of hun ontslag dreigt.

Gemeenschapsgeld

Harmen van der Steenhoven

Coalitiepartijen VVD en D66 hebben volgens Kootker olie op het vuur gegooid door in de krant Aalsmeer te betichten van een kruideniersmentaliteit. Daardoor liep alleen de spanning op. “Wij betalen allemaal de prijs van weggegooid gemeenschapsgeld”, zei Kootker, die vond dat de gemeenteraad niet optimaal was geïnformeerd door B&W, waarbij hij overigens er aan twijfelde of die het zelf wel waren door de directie. De gevraagde vier ton zijn alleen de aanloopkosten, want wat de ontvlechting op termijn kost, kan in de miljoenen lopen, terwijl eerder twee miljoen voordeel van de ambtelijke samenwerking werd verwacht voor Amstelveen.

Vernietiging

De ruzie met Aalsmeer betekent vernietiging van tijd, geld en energie, constateerde

Martin Kortekaas. Foto: Katja Mali

Kortekaas van GroenLinks. Volgens hem was meer tegemoet komen aan de eisen van Aalsmeer een kans geweest die nu is gemist. Dat Amstelveen nu aanstuurt op een privaatrechtelijke samenwerking in de toekomst, in plaats van de publiekrechtelijke die er nu is, impliceert in feite dat Amstelveen een diensten leverend bedrijf wordt, zei Kortekaas. En hij toonde zich er verbaasd over dat het geschil pas naar boven kwam toen Aalsmeer niet meer wilde betalen voor ICT. Is dan niet eerder de onvrede over de samenwerking aangevoeld, wilde hij weten.

Hard of zacht?

Bert de Pijper

Hoe de gemeenten uit elkaar gaan, was een vraag die Bert de Pijper van de ChristenUnie stelde. “Wordt het een harde of een zachte Brexit?” Volgens hem moet er nu alles aan worden gedaan om ‘zacht’ uit elkaar te gaan, met respect voor de culturen van beide gemeenten. Daar sloot ook de SP zich bij monde van Patrick Adriaans zich bij aan. “Emotie is onhandig”, vond hij. “Wij moeten oog hebben voor wat aan de andere kant leeft. De SP denkt iets anders dan B&W.”

Emmer

Fractievoorzitter Pier Rienks ontdekte weinig van het nieuwe motto van zijn CDA ‘Niet wij en zij, maar zij aan zij’ in de echtscheiding. Volgens hem zijn Aalsmeerders aardige mensen, die door allerlei uitspraken uit Amstelveen zijn vernederd. “Het collegevoorstel spreekt over de Amstelveense standaard. Dat kun je als lezer als een soort superioriteitsgevoel opvatten. Dat Aalsmeer nu boos en gefrustreerd is, komt niet opeens. Zoiets gebeurt in een langere periode. En ICT deed de emmer overlopen.”

Hij veronderstelde dat de buurgemeente niet iets van de discussie over digitalisering in Amstelveen meekreeg. En ook hij vroeg zich af of het geschil niet te voorkomen is geweest.  “De cultuur binnen dit raadhuis is niet de gezamenlijke cultuur.”

Doorgaan

Het uitgangspunt van B&W is, zei wethouder Frank Berkhout, dat de samenwerking met de buurgemeente, zij het op een andere manier, moet doorgaan. ICT heeft volgens hem veel te maken met de wijze waarop in de gemeenten de dienstverlening wordt verleend aan burgers. Daarmee houdt volgens hem ook het antwoord op de vraag verband welke dienstverlening men aan Aalsmeer gaat leveren. Hij gaf toe dat de gemeenteraad in Aalsmeer de rekening van Amstelveen voor ICT ervoer als een inbreuk op zijn budgetrecht.

 

 

 

 

11 REACTIES

 1. Amstelveen had verwacht twee miljoen euro per jaar te zullen verdienen aan de ambtelijke ‘samenwerking’ met Aalsmeer, maar de kosten van de ontvlechting gaan nu in de miljoenen lopen. Amstelveen had ook verwacht geld te verdienen aan het niet up-to-date daten houden van afgeschreven (en dus verouderde) hard- en software van het gemeentelijke ICT-systeem. Wie heeft hier een kruideniersmentaliteit?

  Amstelveen heeft de samenwerking met Aalsmeer louter als verdienmodel beschouwd en behandeld. Bestuur en ambtenaren hebben zich superieur opgesteld en zich niet open gesteld voor wensen, kritiek en suggesties. Het klinkt bekend. Op grond van mijn eigen ervaringen als inwoner kan ik mij een levendige voorstelling maken van de frustratie en ergernis van de Aalsmeerders. Bestuur, directie en ambtenaren van Amstelveen zijn bijzonder tevreden over zichzelf maar blijken ondertussen niet ingesteld en berekend op hun functie en taken.

  Raadsleden van de oppositie zeggen zinnige en behartenswaardige dingen. Helaas heeft dat weinig zin want zij hebben de functie van oppositie te lang verwaarloosd. Luisteren, de ander serieus nemen, kritiek ter harte nemen en goede ideeën overnemen hoort allemaal niet tot de cultuur binnen het fort aan de Poel. Dat is ook in deze kwestie op pijnlijke en kostbare wijze duidelijk geworden.

  Omdat de lokale pers (of wat daarvoor moet doorgaan) gelijkgeschakeld is, krijgen de meeste Amstelveners hier niets over te horen. Ook op dit forum wordt kritiek op de gang van zaken weggewuifd door aanhangers van de coalitie.

  Dankzij haar unieke locatie en een uitgebreid voorlichtingsapparaat (waarvan de lokale pers deel uitmaakt) kan Amstelveen zich een slecht bestuur, een tandenloze gemeenteraad en een ingekapselde pers veroorloven. Zelfs de verbreding van de rijksweg(!) A9 in een brede verkeersgoot dwars door onze stad wordt door de gezapige bevolking voor zoete koek geslikt.

  En zo rommelen we maar door in onze liberale gemeente waarin de lucht ondanks al het groen toch extreem vervuild is door de uitlaatgassen van Schiphol en doorgaande autowegen buiten en binnen de stad. De volgende verkiezingen zullen helaas niet leiden tot de gewenste cultuuromslag in het bestuur van onze gemeente.

 2. De ruzie met Aalsmeer betekent niet alleen ‘vernietiging van tijd, geld en energie’ (zoals Martin Kortekaas van GL zegt) maar hopelijk ook van het blinde vertrouwen dat inwoners van Amstelveen in hun liberale gemeentebestuur hebben. Als zij het doen en laten van dat gezelschap voortaan wat kritischer gaan volgen en daarbij van de lokale pers onafhankelijke en betrouwbare informatie gaan verlangen, dan kan deze misère leiden tot verbetering van zowel de lokale democratie als het bestuur van onze gemeente. Zo kan het immers niet langer.

  Kortekaas van GroenLink

 3. “Aalsmeer speelt een beetje het Griekenland tijdens de EU-crisis”, foeterde woensdagavond Kees Noomen van de VVD. Hij gaf toe dat onder meer zijn fractie aanleiding was voor de ambtelijke samenwerking, maar zei dat die nu een bedreiging voor Amstelveen vormt en een groot financieel risico.”
  (Bron: https://amstelveenblog.nl/2019/07/11/aalsmeer-financieel-zwaard-damocles/ )

  Zou Kees Noomen – net als Harmen van de Steenhoven, freactievoorzitter van D66 – inmiddels ook spijt hebben van zijn harde oordeel over Aalsmeer of vindt hij nog steeds dat ‘baantjesjagers’ van die gemeente alle schuld van de breuk toegerekend moeten krijgen, inclusief de financiële kosten daarvan?

 4. Prima tekst en helder (en m.i. terecht) standpunt van Ruud Kootker (BbA) inzake de tragische en kostbare ontvlechting van Aalsmeer en Amstelveen. Dit zou iedereen eerst moeten lezen. Ik ben benieuwd naar commentaren van aanhangers van de coalitie.

 5. “Onze adviezen zijn in de wind geslagen. Door geen gebruik te maken van de mogelijkheid tijdig alternatieve geschillenbeslechting te benutten , heeft het College zichzelf van een uitweg beroofd om tot een oplossing te komen. Het college heeft daarmee aanzienlijke kansen laten liggen die ons nu duur komen te staan,” zei Ruud Kootker van Burger Belangen Amstelveen (BbA) tegen het college van B&W over de Aalsmeer kwestie.

  Als b&w zelfs niet luisteren naar de kritiek, wensen en suggesties van een fractievoorzitter, dan hoeven gewone burger er niet op te rekenen dat er naar hén wordt geluisterd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.