Hoewel de meeste fracties tegen gezichtsbedekkende kleding zijn, blijken de meningen in de lokale politiek toch verdeeld over de nieuwe wetgeving op dat punt. Daarbij gaat het voornamelijk om de nikab en de boerka, die een paar honderd moslima in het land dragen. Sommige fracties vinden dat het verbod daarop in openbare gebouwen in strijd is met vrijheid van religie. De SP gaat daarin het verst en vindt dat de wet er niet had moeten komen.

Bert de Pijper

Er gemeenteraadsleden die er beteugelen van de vrijheid van vrouwen inzien. Lijnrecht daartegenover staat de vrees van sommigen dat nikab en boerka een symbool van onderdrukking van de vrouw door hun man zijn. GroenLinks en CDA hebben blijkbaar geen enkele mening over de kwestie.

Aan wet houden

De VVD benadrukt dat plaatselijk niet wordt uitgemaakt wat wel en niet

Kees Noomen (VVD)

kan. In Den Haag kwam men met landelijke wetgeving daarover, het is zoiets als de wetten omtrent verhoging van belastingen, inclusief BTW, vindt de fractie.  “Dit is wetgeving en daar zullen we ons gewoon aan moeten houden. Het collegestandpunt lijkt me duidelijk en dit kunnen we onderschrijven”, zegt fractievoorzitter Kees Noomen. B&W besloten, overeenkomstig de wet, dat men met gezichtsbedekkende kleding het raadhuis niet inkomt.

Schepsel van God

Percy de Robles

Dat is ook de mening van de fractie van de ChristenUnie, die verwijst naar het landelijke verkiezingsprogramma. Het gaat over veel meer dan alleen over de nikab of de boerka, meent fractievoorzitter Bert de Pijper. “De ChristenUnie gaat er van uit dat ieder mens, of we het nu wel of niet met bepaalde uitingen van die persoon eens zijn of niet, een schepsel van God is.” Op basis daarvan moet men respect hebben voor iedereen, vindt hij. Maar De Pijper sluit zich aan bij het standpunt van de partij dat het gezicht bedekkende kleding niet kan in overheidsinstellingen, het onderwijs en het openbaar vervoer. De ChristenUnie is weliswaar voor godsdienstvrijheid, maar tegen haatprediking en Jidadisme. “Bij die nuancering sluit de ChristenUnie zich voor onze stad aan”, zegt De Pijper.

Geen speerpunt

Dat men zich bij de wet moet neerleggen vindt ook Senioren Belangen Amstelveen (SBA). Fractievoorzitter Percy de Robles zegt van het daarin bepaalde ook een voorstander te zijn. “Het is uiteraard niet een van onze speerpunten, maar wij zijn niet tegen de wet op gezichtsbedekking in openbare gebouwen, waar identificatie gewenst is.”

Niet bestaand probleem

De SP ziet geen enkele aanleiding voor invoering van de wet.

Patrick Adriaans

Fractievoorzitter Patrick Adriaans vindt zelf nikab, boerka en bivakmuts niet fraai, maar constateert dat er op dit moment geen problemen met gezichtsbedekkende kleding zijn. “Oftewel, we lossen een probleem op dat niet bestaat. Mochten er wel problemen zijn met die kleding dan kan de wet altijd ingevoerd worden. Nu is het symboolpolitiek gericht tegen een bepaalde bevolkingsgroep.” De wet staat volgens hem haaks op het vrijheidsbeginsel en omdat er geen directe aanleiding is (bijvoorbeeld verstoren openbare orde), had de wet wat de SP betreft niet ingevoerd hoeven te worden. “Wij vinden dat die ook geen prioriteit bij de handhaving moet krijgen”.

Veiligheid

Michel Becker (AVA)

Het gaat niet alleen om boerka of nikab, maar lijkt in de praktijk wel vooral daartegen gericht. Formeel zijn ook andere vormen van het gezicht bedekkende kleding verboden in openbare gebouwen, zoals bivakmuts, integraalhelm of masker. Daarop wijst de lokale partij Actief voor Amstelveen. Fractievoorzitter Michel Becker zegt dat het tegengaan van die bedekking met de veiligheid heeft te maken. “Uit oogpunt van veiligheid staan wij volledig achter nieuwe wetgeving, die gezichtsbedekking – zoals een integraalhelm, bivakmuts of de nikab – in de openbare ruimte niet toestaat. Mede ook omdat er wel degelijk uitzonderingen mogelijk zijn op dit verbod. Bijvoorbeeld bij evenementen en of culturele activiteiten, met gezicht bescherming voor de uitoefening van een beroep of sport en in residentiële delen van zorginstellingen. Die worden gezien als privédomein.”

Kerk en staat

D66 vindt dat de vrijheid van godsdienst eindigt waar die van anderen

Anne-Mieke van der Vet

wordt beperkt. “Voor ons staat de scheiding van kerk en staat voorop, terwijl we zeer voor vrijheid van godsdienst zijn”, zegt raadslid Anne-Mieke van der Vet van de Democraten. Haar fractie ziet geen aanleiding voor een boerka- of nikabverbod. “Vrijheid van religie is ook de vrijheid van het  belijden van die religie. Voor specifieke beroepen moeten er wel eisen aan kleding worden gesteld, bijvoorbeeld op het terrein van hygiëne, veiligheid en neutraliteit.”

Democratisch

Maar die wet is in haar ogen democratisch tot stand gekomen. “En dus leggen wij ons erbij neer en dienen wij naar de wet te handelen.” Van der Vet vindt persoonlijk overigens dat mensen met elkaar moeten kunnen communiceren, behalve door gesproken taal ook onder meer via gebaar en gedragsuitingen. “Mimiek is daar onlosmakelijk een onderdeel van. Als je een ander je mimiek niet laat zien, zet je mensen (onbewust) op achterstand in de communicatie. Dat wringt en mede daardoor wordt er zo heftig op gereageerd.”

Grenzen

Ruud Kootker

Die mening heeft ook Burgerbelangen Amstelveen (bbA). Gezichtsherkenning is de basis voor communicatie, contact en interactie, zegt zij. De overheid moet volgens die lokale partij wel goed blijven uitleggen waarom zij maatregelen tegen gezichtsbedekking nam om zo een breed maatschappelijk draagvlak daarvoor te doen bestaan, vindt zij. Fractievoorzitter Ruud Kootker wil wel de persoonlijke levenssfeer van iedereen respecteren en daarvoor alle ruimte willen bieden. “Maar er zijn ook grenzen”, vindt hij. “Als de overheid vindt dat taken als openbare orde en veiligheid niet verantwoord kunnen worden uitgeoefend, juist door de wijze waarop uiting wordt gegeven aan die persoonlijke levenssfeer, dan moeten er regels worden gesteld. Die zijn via wetgeving democratisch vastgesteld en moeten worden gehandhaafd. Dat gebeurt dus nu met betrekking tot gezichtsbedekking. Wij zijn het daarmee eens. Gezichten spreken niet voor niets boekdelen.”

Genuanceerd

In de PvdA-fractie blijken de leden over het onderwerp verschillende

Esther Veenboer

meningen te hebben. Ze lopen volgens fractievoorzitter Esther Veenboer uiteen van heel genuanceerd tot wat rechter in de leer. “Dat doet recht aan het feit dat we individuen zijn, binnen een partij waarmee we ons verbonden voelen. Dingen zijn niet zwart / wit. Aan de ene kant is er de wet en daar hebben we ons aan te houden. Aan de andere kant worden we een debat ingerommeld over de nikab, terwijl de wet gaat over gezichtsbedekkende kledij in het algemeen, waar een helm bv ook onder valt.”

Glad ijs

Overigens is Veenboer persoonlijk geen fan van de nikab als die vrouwen wordt opgelegd. Maar volgens haar zijn er ook vrouwen die er voor kiezen als uiting van hun religie. “Daar komen we dus op glad ijs en vind ik een verbod allengs lastiger.” Het moet naar haar mening geen probleem zijn een sluier te verwijderen als dat nodig is om zich te identificeren, bijvoorbeeld bij het ophalen van een identiteitsbewijs of het passeren van een geografische grens,  om zekerheid te krijgen over de persoon in kwestie. “Dit is overigens in landen waar de regels van de Islam gelden ook gewoon geregeld”, voegt zij er aan toe. “Ik ben in veel van dat soort landen geweest, zoals Iran en Saoudi Arabië.” Intussen vraagt zij zich af of er in Amstelveen sprake is van een grote groep vrouwen met een nikab en of er soms diverse incidenten zijn geweest in het raadhuis.

 

 

 

 

 

18 REACTIES

 1. Wat een geleuter. Hoeveel vrouwen met een niquab hebben zich gemeld bij de balie van het gemeentehuis? In Amstelveen valt dit in de praktijk onder nepnieuws.

 2. Het bezwaar van de ChristenUnie tegen jihadisme en haatprediking is geen nuancering van het verbod tegen gezicht bedekkende kledingstukken omdat het niets met het onderwerp te maken heeft.

  Alleen overwegingen van algemeen belang mogen de basis vormen van nationale wetgeving, waarbij aan bepaalde groeperingen geen voorrechten of beperkingen mogen worden verleend resp. opgelegd vanwege hun af- of herkomst, religie, geslacht, geaardheid of andere onveranderlijke eigenschap of kenmerk.

  Gezichtsherkenning is inderdaad de basis voor communicatie, contact en interactie, zoals Ruud Kootker van Burgerbelangen Amstelveen (BbA) stelt, maar dat is geen geldig argument voor een verbod van gezicht bedekkende kledingstukken. Mensen hebben het recht om niet ongewild te communiceren met anderen.

  De enige grond om gezicht bedekkende kleding in overheidsinstellingen, het onderwijs en het openbaar vervoer te mogen verbieden, is veiligheid.

  • Inderdaad. Je moet het overvallers niet ál te gemakkelijk maken. Sinterklaas zal zich voor de bewakingscamera’s even herkenbaar moeten maken. Anders kunnen die net zo goed allemaal worden weggehaald. Kijk je wel eens naar Opsporing Verzocht?

   • Oh ik was de Kerstman nog vergeten en verklede leden van de carnavalsvereniging “ de Turftrappers”. Als Michel Becker van AVA daar dan maar geen problemen mee krijgt.

  • Overvallers maken zich graag onherkenbaar. Geef ze eens ongelijk: Ontsnappen is gemakkelijker en de kans om gepakt en veroordeeld te worden is kleiner. Daarvoor kan je je ogen niet sluiten, Els.

  • Openbare veiligheid ! Laat me niet lachen BbA . Hebben jullie wel eens gesproken over die onroerend goed criminelen? Dat lijkt me een veel groter probleem dat die anderhalve niquaab die hier rond loopt.

 3. Ruud, hoe kan de overheid in genoemde situaties haar taken in het kader van openbare veiligheid uitoefenen zónder gezichtsherkenning? Door het afnemen van vingerafdruk, bloed of wangslijm (dna)? Groet, Robert.

 4. Ruud, Johan Bos formuleerde het standpunt van BbA aldus:
  “Gezichtsherkenning is de basis voor communicatie, contact en interactie, zegt zij. De overheid moet volgens die lokale partij wel goed blijven uitleggen waarom zij maatregelen tegen gezichtsbedekking nam.”

  Kom je daar nu van terug?

 5. Kees Noomen, fractievoorzitter van de VVD, vindt dat B&W terecht (want overeenkomstig de wet) besloten hebben om mensen met gezichtsbedekkende kleding niet toe te laten tot het raadhuis. Hij rept met geen woord over scholen en openbaar vervoer.

  En hoe kijkt men aan tegen mensen die onherkenbaar gemaskerd of gesluierd een winkelcentrum, bank, winkel, kantoor of ander gebouw binnenwandelen?

  Deze discussie moet zich ook toespitsen op concrete situaties en regels daarvoor.

  • Goed lezen, zou ik zeggen. Niet Noomen iets in de mond leggen. Hij had het alleen over de wetgeving en het daarop gebaseerde besluit van B&W. De verslaggever legde uit wat die laatste was en beperkte zich tot het raadhuis. Fout natuurlijk, maar deze verslaggever voldoet toch niet aan uw normen.

  • Ik lees beter dan u lief is. U heeft de passage over het standpunt van de VVD gewijzigd. Er staat nu: “B&W besloten, overeenkomstig de wet, dat men met gezichtsbedekkende kleding het raadhuis niet inkomt.”

   Eerst stond er dat de VVD het eens was met de beslissing van B&W dat enz.
   Dit had ik goed gelezen en opgemerkt dat hier met geen woord wordt gerept over openbaar vervoer en scholen, laat staan over winkels, winkelcentra, banken, kantoren en andere gebouwen.

   • Niet liegen. Ik heb niets veranderd. De VVD was het wel eens met de beslissing van B&W, maar de zin over het raadhuis is van mij. Dat ook andere openbare gebouwen in het besluit worden genoemd, laat onverlet dat de eerste verantwoordelijkheid die voor het raadhuis is. Maar het is de grootste fractie, helaas voor u, die bovendien inferieure wethouders voortbracht. dus het staat u vrij op elke slak zout te leggen. OV is, zoals u weet, niet aan B&W. Maar de wetgever wil ook daar het verbod. B&W gaan primair over eigen gebouwen.

 6. Ik wil graag weten hoe politiek, bestuur en opiniemakende journalistiek denken over (on)herkenbaarheid in publieke ruimten in de rest van Amstelveen. B&W en de fracties gaan tenslotte niet alleen over het raadhuis.

 7. Op tv was een mevrouw in nikab die vertelde dat zij zich bij binnenkomst in het ziekenhuis (waar haar dochter lag) moest identificeren door haar gezicht en haar paspoort te laten zien aan de bewaking of de receptie.

  Identificatieplicht, dus.

  1. Wie is het daarmee (niet) eens en waarom?
  2. Moet deze identificatieplicht voor mensen die onherkenbaar zijn door gezichtsbedekkende kleding (nikab, masker, bivakmuts, hoodie, etc) ook gelden (of althans toegestaan worden) voor andere openbare ruimten dan gemeentehuis, school en openbaar vervoer? Dus ook voor een winkel, winkelcentrum, horeca, bank, kantoor of andere bedrijfsruimte?

 8. Zij heeft heeft zich dus geïdentificeerd , dan gaat het voor de rest niemand anders aan of zij een sluier draagt of niet. Dat is haar privé beslissing of ik het nu prettig vind of niet doet niet ter zake.
  Hetzelfde geldt voor andere ruimtes die bij wet vastgelegd zijn.
  2. Maar niet bijvoorbeeld voor winkels. Ik denk dat met name zake zaken in het topsegment daar beslist niet op zitten te wachten, als een sheik daar met zijn vrouw(en) binnenkomt en wel eens iets kan kopen van €20.000,— .
  Mijn inziens is deze wet er enkel gekomen door angst voor het onbekende of zuiver haat tov de gehele islam bij een gedeelte van de Nederlandse bevolking en wekt op zijn minst wrevel op bij alle moslims, ook de vele seculieren onder hen. Zij vinden ook die niquaabdraagsters rare vogels, maar ze vinden ze wel onze rare vogels.

 9. Kees, wij zijn het dus eens over een eventuele identificatieplicht voor mensen die zich gezichtsbedekkende kleding onherkenbaar hebben gemaakt.

  Het is niet verplicht om die controle altijd uit te voeren. Ik denk dat winkels, banken, kantoren etc daar soms wel behoefte aan hebben. Van discriminatie mag geen sprake zijn.

  Ik ben benieuwd naar de meningen van raadsleden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.