Minister Cora van Nieuwehuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft geluisterd naar de kritiek van omwonenden wat de groei van Schiphol betreft. Dat zegt haar VVD-partijgenoot wethouder Herbert Raat namens B&W. “De brief toont dat de minister gehoord heeft wat er gezegd is in de bestuurlijke overleggen die zijn gevoerd”, meent hij. Het college vond dat er een aantal elementen uit de Position Paper Schiphol van Amstelveen in stonden.

Voorbeelden daarvan: De juridische verankering van het Nieuwe Normen en Handhavingsstelsel, een aangescherpte vierdebaanregel in 2020, de prioriteit voor veiligheid, de aanpak van schadelijke emissies en de beperking van nachtvluchten. Die zijn volgens Raat ook bij de Omgevingsraad Schiphol (ORS) door de bewonersdelegatie ingebracht.

Geen krediet

Herbert Raat

“Het principe van eerst leveren van hinderbeperking en niet meer groeien op krediet, zoals de minister in haar plannen voor Schiphol na 2020 uitdraagt, onderschrijven wij”, zegt Raat. Maar hij is minder positief over wat de minister schrijft over de manier waarop vastgesteld zal gaan worden of Schiphol ‘de groei verdient’. B&W maken zich er zorgen over dat geluidsnormen die recht doen aan de beleving van hinder nog in onderzoek zijn en over de aangekondigde ‘ambitieuze en haalbare groeistappen’. Raat: “De voornemens van de minister op dit punt zijn niet op korte termijn uitgewerkt en operationeel.”

Niet ingelost

Hij constateert dat de minister ook niet met haar plannen ingaat op de al bestaande overschrijding van gemaakte afspraken inzake ontwikkeling van het aantal vluchten en baangebruik. “Deze beloftes voor hinderbeperking zijn nog altijd niet ingelost. Voor de Buitenveldertbaan gaat het om het beperken van het gebruik tot het overeengekomen maximum van  30.000 vluchten.”

Volgens hem moet Schiphol zich eerst aan de afspraken daarover houden, voordat er sprake kan zijn van verdere groei. “We schrijven in onze Position Paper Schiphol niet voor niets: Groei van Schiphol is voor Amstelveen geen onderwerp van gesprek vóórdat beleid om die overlast tegen te gaan heeft geresulteerd in daadwerkelijke maatregelen. Belofte maakt schuld. Eerst zien, dan geloven.”

Luchtvaartnota

Intussen vindt hij eigenlijk nu al reageren wat lastig, omdat de samenhang met gehele Luchtvaartnota ontbreekt. “Het is een soort cherry picking (selectief discussiëren, red.) in de Luchtvaartnota. De ontwikkelingen rondom Schiphol zijn niet alleen belangrijk voor de luchtvaart, maar ook voor de ruimtelijke ordening. Het is daarom goed om ook minister Ollongren aan te haken in het Schiphol-dossier. Er is een groot tekort aan woningen, met name in deze regio. Het waarmaken van de woningbouwambities die er liggen, is ook afhankelijk van de groei van Schiphol.”

Er wordt naar zijn mening nu te veel van het ministerie van IenW uit gekeken naar Schiphol. Zonder rekening te houden met vraagstukken op het gebied van de ruimtelijke ordening, die bij het ministerie van Binnenlandse Zaken liggen. De gemeente blijft pleiten voor het verplaatsen van, in ieder geval een gedeelte, van de luchtvaart naar zee en naar Lelystad. “Dat zorgt ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen hier in de toekomst kunnen blijven wonen”, vindt Raat.

6 REACTIES

 1. Ja die kinderen en kleinkinderen van die VVD-ers. Lachwekkend. Wel met130 over de snelwegen scheuren. Ook goed voor de lucht van de kindjes toch? Maar goed, we worden in deze gemeente vol gas constant geconfronteerd met de VVD opinie.

 2. Zoals ik reeds onder het recente artikel “Ook Freek de Jonge wil zee-vliegveld” d.d. 05 juli 2019 aangaf heeft de stellingname van wethouder Raat alles weg van 100% NIMBY gedrag en dit terwijl het dorp Amstelveen, al bijna een eeuw lang, is meegegroeid volledig in samenhang met de ontwikkeling van diezelfde internationale luchthaven Schiphol.
  Ook toen vroeg ik mij reeds af of wethouder Raat nog wel de belangen van Amstelveen voor ogen heeft of bezig is met een persoonlijke kruistocht en meegaat in de milieu drammerij die zich thans van onze algehele (landelijk, provinciaal en gemeentelijke) politiek meester lijkt te maken. Er lijkt geen enkel besef meer te zijn van enige vorm van realiteitszin. Volstrekt wereldvreemd, naïef en economisch gezien slecht voor Amstelveen.
  Daarenboven snap ik niet wat voor gewicht de kabouter politiek in Amstelveen in de schaal zou kunnen leggen daar waar de landelijke politieke- en economische belangen zo ver uitstijgen boven die van een gemeente als Amstelveen.
  Ik lees tot slot dat Hr. Raat stelt, ik citeer: “Dat zorgt ervoor dat ook onze kinderen en kleinkinderen hier in de toekomst kunnen blijven wonen”. Welk een complete nonsens. Alsof dit afhankelijk is van de besluitvorming rondom de luchthaven Schiphol. Hr. Raat laat u zich eerst eens informeren omtrent de wachtlijsten voor een woning in Amstelveen. Die kinderen en kleinkinderen kunnen hier nu al niet eens voor een woning terecht en Schiphol heeft hier helemaal niets mee van doen. Wat u doet is milieu drammerij van de bovenste plank.

  • De hr Raat en zijn club wil van Amstelveen gewoon een soort long stay hostel voor expats maken en waar de inboorlingen verdreven dienen te worden naar Almere en Lelystad.

 3. Het verplaatsen van Schiphol (naar zee) lost naar mijn idee niet zoveel op, behalve dat Schiphol in zee wellicht nog verder kan groeien. De kosten ervan zijn echter astronomisch en aangezien de regeringspartijen recentelijk hun handtekening hebben gezet onder een klimaatakkoord, waarmee honderden miljarden ‘down the drain’ gaan, zie ik dat dus niet gebeuren. Ik moet bekennen dat ik Olaf wel kan volgen als het gaat om het ontbreken van realiteitszin bij de VVD. Zowel landelijk als lokaal overigens.

  Het moet me ook van het hart dat ik het kwalijk vind dat de VVD Amstelveen haar afwijkende standpunt heeft ingenomen zonder haar leden te raadplegen. En ik vraag me dus ook af of de meerderheid van de leden (en het gros van de VVD stemmers) het standpunt van de VVD Amstelveen m.b.t. Schiphol wel deelt.

 4. Amstelveners hadden kunnen profiteren van het stiller en schoner worden van nieuwe vliegtuigen, maar dankzij de VVD-minister worden deze voordelen benut tbv verdere groei van Schiphol. De overlast en luchtvervuiling blijven dus gelijk. Leve de vooruitgang..

 5. De minister kan rustig zeggen dat zij oor heeft voor kritiek want zij doet toch gewoon wat zij wil. Critici uitlachen zou eerlijker zijn.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.