Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam, waar Amstelveen deel van uitmaakt, gaan samenwerken om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen.

De partijen hebben dat vrijdag in Amsterdam afgesproken. Zij zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt dat met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij.

Woondeal

Het staat allemaal in de gedetailleerde overeenkomst, die Woondeal Metropoolregio Amsterdam heet, en vrijdag door minister Ollongren (BZK) en  burgemeester Halsema van Amsterdam, voorzitter van de MRA, is ondertekend. Het is de laatste uit een serie van vijf woondeals die de minister heeft gesloten met de regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen iseerzijde

De keerzijde van de populariteit van de regio Amsterdam zijn de hoge prijzen van huur- en koopwoningen. Ondanks de bouw van bijna 50.000 woningen in de afgelopen drie jaar blijven de prijzen stijgen en kunnen vooral jonge huishoudens geen betaalbaar huis vinden. Rijk en regio hebben daarom in de woondeal afgesproken zich in te zetten voor het realiseren én behouden van betaalbare woningen, ook in het middensegment. De aanstaande wetswijziging, waardoor corporaties makkelijker middenhuur kunnen realiseren, draagt hieraan bij.

Kronenburg

De Amstelveense wethouder wonen Rob Ellermeijer zegt het belangrijk te vinden dat gemeenten in de regio afspraken maken met het Rijk om met aanvullende wetgeving te komen. Hij juicht ook betere instrumenten toe om meer betaalbare woningen in het middensegment te kunnen realiseren en behouden. “In de woondeal is de Amstelveense wijk Kronenburg aangewezen als een van de zogenoemde ‘sleutelgebieden’ om de woningbouwproductie in de regio in de komende jaren te versnellen.”

Investeringen

Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad worden verduurzaamd. Maar de cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geven aan dat door deze opgaven op langere termijn ongeveer de helft van de corporaties tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. Minister en regio zeggen samen te werken met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch.

Tijdelijke woningen

Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten, wil de MRA ten minste 3.000 flexwoningen realiseren. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing. Rijk en regio trekken ook voor de complexe binnenstedelijke verstedelijkingsopgave met elkaar op. Uitgangspunt is dat woningbouw en bereikbaarheid hand in hand gaan.

Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de aanpak van woonfraude en het beter kunnen reguleren van vakantieverhuur via bijvoorbeeld Airbnb. Amstelveen heeft daar trouwens al maatregelen voor genomen. Maat met de minister zijn nu afspraken gemaakt over een binnenkort te verwachten wetsvoorstel.

Foto: Olivier Middendorp 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.