Volgende maand moet de gemeenteraad beslissen over een door B en W vastgesteld plan voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie (PLECK Amstelveen) in de stad. Het is de uitwerking van de duurzaamheidsambities van de coalitie. In het coalitieakkoord werden die onder het motto ‘wij lenen de stad van onze kinderen’ geformuleerd.

Volgens B&W staan in het document doelstellingen op de lange termijn en overzicht van de activiteiten op korte termijn. Onderdeel is ‘doorontwikkeling’ van de zogenoemde monitor Duurzaam Amstelveen, die de voortgang inzichtelijk moet maken in ‘meetbare indicatoren en streefwaarden’.

Transitie

Omdat Amstelveen de ambitie heeft dat de stad in 2040 van alle fossiele brandstoffen (zoals gas) los is, moeten ruim 41.0000 bestaande woningen en 3.000 bedrijven dan energiezuinig zijn en gebruik maken van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte, vindt de gemeente. En de CO2-uitstoot wegens mobiliteit (zeg maar auto’s) moet zijn ook ‘gereduceerd tot een minimum’.

Volgens de gemeente verduurzaamt zij eigen gebouwen door die van gas te ontdoen, standaard LED verlichting in te zetten bij openbare verlichting en het elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark. Ook verstrekt zij inwoners informatie over duurzaamheid via het Regionaal Energie Loket en biedt zij financiële prikkels om gebouwen te isoleren en het opwekken van duurzame elektriciteit te vergroten door middel van grootschalige collectieve inkoopacties, subsidies en korting op leges. Dezer dagen krijgen 12.000 huiseigenaren een brief met informatie over zo’n inkoopactie voor isolatie. Ruim 300 inwoners hebben gebruik gemaakt van de zonnepanelenactie in Amstelveen Zuid.

Circulaire Economie

Raadhuis met zonnepanelen

De gemeente zegt verder kennis en instrumenten te ontwikkelen om circulair aan te besteden. Zij wik 10% circulaire inkoop in 2022 en 50% in 2025. Hergebruik van producten en grondstoffen en minimale toepassing van nieuwe materialen (en fossiel energie) is bij circulaire economie uitgangspunt.

Ook het scheiden van huisvuil is volgens de gemeente onderdeel van duurzaamheid. Zij voet op dit moment het Grondstoffenplan 2017-2021 uit, wat inzet op 75% gescheiden huishoudelijk afval in 2020 en 100kg restafval per inwoner per jaar in 2022. Ondernemers moeten hun bedrijfsafval beter scheiden, vindt de gemeente. Zij faciliteert voorts afvalscheiding op scholen en ondersteunt naar haar zeggen initiatieven van duurzaamheidspartners.

Klimaat

Van volgend jaar af is klimaatbestendig inrichten structureel onderdeel van gemeentelijk beleid, inrichting en openbare ruimte. Want: “In 2050 moet Amstelveen klimaat-robuust zijn. De gemeente werkt hieraan met

Amstelveen Rainproof, een initiatief om samen met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en overheid de stad bestand te maken tegen hoosbuien en extreme droogte. Initiatieven van bewoners in Amstelveen zijn onder meer de aanleg van groene daken en tuinen ont-tegelen.’ Overigens komen er bijvoorbeeld in de Operabuurt steeds meer betegelde tuinen bij.

Verantwoordelijkheid

Maar volgens de gemeente heeft iedere inwoner op het gebied van duurzaamheid een verantwoordelijkheid. En zijn denkt aan partijen als woning- en vastgoedeigenaren, netbeheerders, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. ‘Amstelveen gaat inwoners, organisaties en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven’, kondigt zij aan. ‘Specifieke aandacht gaat uit naar laagdrempelige communicatie in heldere taal en participatie, bijvoorbeeld door Stadsgesprekken met inwoners.’

Het Plan voor de Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie wordt voor behandeling in de raadscommissie RWN op 25 juni aangeboden en de raad wordt gevraagd het plan vast te stellen in de raadsvergadering van 10 juli.

3 REACTIES

  1. Voor een groot deel kan ik mij wel vinden in deze doelstellingen. Maar de onttegeling van tuinen staat natuurlijk wel in schril contrast met de doelstelling van de gemeente om bij elke huishouding 2 parkeerplekken te realiseren. Ook vind ik het dan vreemd dat het ov de laatste paar jaar sterk is verslechterd , waardoor de mensen toch weer sneller de auto pakken.

  2. Bijna 50 Jaar na het rapport ‘Grenzen aan de Groei’ van de Club van Rome en het rapport ‘Blauwdruk voor Overleving’ (uitgeverij Contact, 1972) van een groep Engelse wetenschappers is de gemeente niet te vroeg met haar duurzaamheidsambities en haar plan voor energietransitie, circulaire economie en klimaat adaptatie.

    Op De Kleine Aarde in Boxtel hielden wij ons in 1971 bezig met dit soort dingen, alleen heette circulaire economie toen nog gewoon kringloopeconomie. Vrijwel niemand had daar toen nog belangstelling voor.

  3. Het motto van de duurzaamheidsambities van de coalitie is ‘Wij lenen de stad van onze kinderen’. Dat is natuurlijk onzin, want die kinderen lenen Amstelveen weer van hún kinderen. Enzovoort. Bovendien hebben die kinderen niets te vertellen over ‘hun’ stad, want naar hen wordt nog minder geluisterd dan naar volwassen burgers. Het komt er gewoon op neer dat het bestuur met de stad doet wat haar goeddunkt, maar dit met een fraai motto afdekt.

    De kinderen erven een stad met in het midden een enorme asfaltvlakte, een niemandsland waar een open, diepe en lawaaiige verkeersgoot doorheen loopt. Nou, bedankt hoor!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.