Het college en Burgemeester en Wethouders is voorstander van een luchthaven in zee. Wethouder Herbert Raat, die Amstelveen vertegenwoordigt in het Bestuurlijk Overleg Schiphol (BRS), zei dat woensdagavond in antwoord op vragen over de luchtvanen van raadslid Jacqueline Solleveld Olthof van Burgerbelangen Amstelveen (bbA).

Jacqueline Solleveld

Die constateerde dat Aalsmeer als BRS-lid in het College van Advies voor de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zit, maar Raat namens Amstelveen daarbij aan tafel komt als dat volgens B&W nodig is. Of dat wel het geval was geweest bij de CvA voor de jongste ORS-meeting, wilde zij weten en wel standpunt Amstelveen innam.

Kerstboom

Het barst van de overlegconstructies rond Schiphol en daarbij horende afkortingen, zei Raat. In die wirwar nam hij het Solleveld niet kwalijk het spoor soms bijster te raken. Zij doelde, naar Raat dacht, kennelijk op de Bestuurlijke Regiegroep Schiphol (BRS), waarin wethouders en gedeputeerden zitten en waar hij zelf – ter voorbereiding van overleg in het CvA van de ORS – aanwezig was op de jongste vergadering.  “Er was voor mij geen reden om apart aan te schuiven bij dat CvA want wij allen hadden bestuurlijk dezelfde inzet. De bestuurlijke drukte bij dit soort overleggen is al enorm, daarom ga ik alleen naar de CvA als er iets specifieks voor Amstelveen aan de hand is”, zei hij.

Het standpunt van de gemeente komt overeen met dat van voorzitter Hans Alders dat er nu geen afspraken over groei van Schiphol moeten worden gemaakt, maar eerst de oude afspraken moeten worden vastgelegd en dat Lelystad open moet om de overlast rond Schiphol te beperken. Alders heeft zijn adviesopdracht afgerond, maar er is geen consensus bereikt tussen de partijen. Volgens wethouder Raat ligt de bal nu bij de minister.

Zwijgen voor media

Dat er een luchthaven in zee moet komen en de landelijke politiek maatregelen

Herbert Raat

moet nemen, is geen exclusief VVD-standpunt, maar dat van heel het college zei Raat. “Het college spreekt met één mond.” Solleveld Olthof had gezegd dat de raad over de voorkeur van het college in het Amstelveens Nieuwsblad moest lezen. Al eerder liet zij blijken dat volgens haar media uit de koker van B&W niet iets eerder mogen weten dan de gemeenteraad. Ook nu vroeg zij zich af waarom de raad niet voorafgaande aan de krant was geïnformeerd. Daar hamerde zij ook nu weer op. Er mogen wat haar betreft geen standpunten van wethouders of de gemeenteraad over Schiphol naar buiten komen, voordat de raad die heeft besproken, vond ze. Maar voor Raat is het belangrijkste het met de coalitiepartners gesloten, openbaar geworden, politieke akkoord en daar past in elk geval het standpunt van B&W prima in, zei hij. Dus ook het spreiden van vliegtuigen over diverse luchthavens, inclusief in de zee, sluit volgens hem daarbij aan. maar Amstelveen bepaalt dat niet. “Maar het kan geen kwaad de discussie daarover landelijk op de kaart te zetten.” Dat deed ook VNO-voorzitter Hans de Boer in de Telegraaf en zowel D66 als Forum voor Democratie zijn het met Amstelveen eens, zei Raat. “Waar een wil is, is een weg. En dat zeg ik nadrukkelijk ook tegen VVD-premier Mark Rutte en zijn kabinet.”

Afspraken

Of Schiphol zich aan afspraken heeft gehouden, zoals Solleveld vroeg, is wat hem betreft een niet zonder meer te beantwoorden vraag. Formeel misschien wel, maar de prognoses over bijvoorbeeld nachtvluchten boven Amstelveen zijn niet uitgekomen, vond hij. Zij eigen VVD-fractie heeft over de nachtvluchten geklaagd. In de aanbevelingen van Hans Alders een externe veiligheidscheck te laten plaatsvinden voordat Schiphol verder groeit, om de leefbaarheid te versterken, kan Raat zich wel vinden. Hij zei de resultaten van de internetenquête, waar 4600 mensen aan deelnamen, op via de geheime digitale achterkamer Raadsweb met de raadsleden te zullen delen.

Urgentie

Solleveld zei dat haar fractie vindt dat de portefeuillehouder, Raat dus, zich in de regio als gesprekspartner namens Amstelveen blijft inzetten voor hinderbeperking (zowel geluid als CO2 uitstoot) voor onze bewoners, op zowel lange als korte termijn. B&W hebben toegezegd eind van dit jaar met een notitie over Schiphol te komen. “Gezien de urgentie erg laat”, vond Solleveld Olthof. Zij wilde dat liever nog voor de zomervakantie”.

Raat zei zich daarvoor in te spannen. “Het speelveld is duidelijk aan het veranderen, ook nu er geen gedragen Alders-advies aan de Minister is gegeven en de bal bij het Rijk en belangrijke spelers liggen.”  

2 REACTIES

  1. Het gemeentebestuur zet niet alleen in op leefbaarheid maar ook op duurzaamheid. Dit betekent dat groei van Schiphol consequent wordt afgewezen. De luchtvaart is niet duurzaam en zal dat ook nooit worden. Een Boeing 747 gebruikt 12.000 liter PER UUR. Daarbij komt dat per vliegtuig (veel) grotere afstanden worden afgelegd.

    ‘Als een Boeing 747 opstijgt, komt evenveel (super)fijnstof vrij als uit een miljoen vrachtwagens’, zegt Sijas Akkerman, van de Milieufederatie Noord-Holland. Dit klopt wel ongeveer, zegt NRC Checkt.

    “Het brandstofverbruik van de jumbojet bedraagt gemiddeld ongeveer 12.500 liter kerosine per uur. Acht uur vliegen levert dus een verbruik op van 100.000 liter, dat is 1000 liter per gezin van drie. Het brandstofverbruik van de jumbojet bedraagt gemiddeld ongeveer 12.500 liter kerosine per uur. Acht uur vliegen levert dus een verbruik op van 100.000 liter, dat is 1000 liter per gezin van drie. Vergelijk dit nu met een willekeurige rit van 6.000 kilometer in een auto met een gemiddeld brandstofverbruik van 1 liter op 15 kilometer. Zo’n auto verbruikt dan over 6.000 kilometer 400 liter benzine. 1.000 liter kerosine tegenover 400 liter benzine!” (Bron: AD, http://bit.ly/2TOgegk )

  2. Er komt nooit een luchthaven in zee. Hoogstens een paar ZW-NW start- en landingsbanen. Dan hoeft die ‘Parallelle Kaagbaan’ (= Amstelveenbaan) niet worden aangelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.