Evenals fractievoorzitter Ruud Kootker van bbA komt ook zijn functiegenoot Michel Becker van Actief Voor Amstelveen (AVA) woensdag met amendementen om meer openheid te krijgen bij de verandering van Reglement van orde van de gemeenteraad. Beide lokale partijen willen blijkbaar transparantie afdwingen.

Of zij daarin slagen hangt vooral af van de coalitie die een meerderheid in de raad heeft en blijkbaar geen voorstander van meer openbaarheid is. AVA vindt meer openheid nodig om in de maatschappij draagvlak te creëren voor bestuurlijke beslissingen.

Openbaarheid regel

In tegenstelling van wat in het reglement wordt voorgesteld, wil AVA blijkens het amendement openbaarheid van vergaderingen van het presidium. Tenzij het presidium zelf besluit – om redenen van privacy of veiligheid – dat bepaalde agendapunten in beslotenheid moeten worden behandeld.

Dit uitgangspunt komt tegemoet aan het adagium “Openbaarheid is regel, beslotenheid is uitzondering”, zegt de lokale partij. Die handelwijze past ook in de context van een openbaarheid van bestuur, waarop inwoners en organisaties in de gemeente Amstelveen recht op hebben, vindt zij.

Agendacommissie

Ook de agendacommissie moet volgens AVA anders dan nu in het voorstel staat en openbaar zijn. Om de oppositiepartijen meer ruimte te geven deel te nemen aan de agendacommissievergaderingen wordt door de lokale partij voorgesteld uit te gaan een verdeling van drie leden voor de coalitiepartijen en ook drie voor de oppositie. Op dit moment zijn er drie voor de coalitie en twee voor de oppositie.

De door AVA voorgestelde zetelverdeling geeft volgens haar een bredere afspiegeling van de raad in deze commissie. De raad komt ook meer in positie door de voorzitter van de commissie uit de agendacommissie zelf te kiezen. Nu is dat de burgemeester. AVA wil dat hij, als voorzitter van de raad, deel uitmaakt van de commissie. Zijn rol is dan samen met de voorzitter en de griffier de agenda voor de agendacommissie samen te stellen. Overigens blijft hij zonder stemrecht. “Die bevoegdheid wordt toegekend aan de leden van de commissie die door de raad zijn benoemd”, zegt AVA.

Vergaderingen van de agendacommissie moeten volgens AVA openbaar zijn, tenzij de meerderheid ervan besluit om reden van privacy of veiligheid bepaalde agendapunten in beslotenheid te behandelen. Ook dat past in het adagium “Openbaarheid is regel, beslotenheid is uitzondering”.

Overigens zijn ook volgens het huidige reglement de vergaderingen van Presidium en Agendacommissie openbaar, maar omdat de gemeente nooit aankondigde wanneer die werden gehouden konden zij toch in het geheim vergaderen. Toen amstelveenblog.nl het volgens de verordening openbare karakter ontdekte, besloot de griffie (secretariaat van de gemeenteraad) onmiddellijk een nieuw reglement voor te stellen, inhoudende dat de vergaderingen in het vervolg geheim zouden zijn.

1 COMMENT

  1. AVA vindt dat inwoners en organisaties in de gemeente Amstelveen recht op hebben op openbaarheid van bestuur.

    Dat lijkt op het intrappen van een open deur. Niet-openbaar bestuur is immers dictatuur.

    Dat de meeste Amstelveners dat kennelijk wel prima vinden, maakt het de regerende coalitie onder informele leiding van Raatpoetin wel erg gemakkelijk om de zaakjes onderling op hun manier te regelen.

    “Vergaderingen van de agendacommissie moeten volgens AVA openbaar zijn, tenzij de meerderheid ervan besluit om reden van privacy of veiligheid bepaalde agendapunten in beslotenheid te behandelen.”

    Aangezien de coalitie altijd de meerderheid vormt in de commissie, is beslotenheid regel en openbaarheid dus uitzondering.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.