De gemeente mag dan wel de zogenaamde ‘zelfredzaamheid’ in het vaandel voeren en wensen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, zij moeten dat wel kunnen betalen. Raadslid Jacqueline Höcker van de naar haar achternaam genoemde lijst in de gemeenteraad, die na de verkiezingen de partij Goed voor Amstelveen heet, constateerde woensdag in vragen in de raadscommissie Burgers en Samenleving (BS) dat het wat aanschaf van allerlei attributen niet goed gaat bij ouderen met bijvoorbeeld alleen maar AOW. Zij vroeg of die de regelingen van de gemeente wel kennen en denkt eigenlijk van niet.

Daarbij gaat het vooral over hulpmiddelen zoals rollators, armsteunen etc. die men nu, bij toenemende ongemakken, volgens Höcker zelf koopt of geld leent. “Deze ouderen hebben vaak niet eerder met de gemeente gesproken omdat men óf niet bekend is met de diensten van de gemeente of het een heel gedoe vindt om het aan te vragen”, zegt zij.

Recht

Veel ouderen kunnen met die zogenaamde zelfredzaamheid kennelijk geen kant uit, denkt Höcker. “Veel ouderen weten niet anders dan zelfredzaam te zijn en daardoor vraagt men niet de hulp die men nodig heeft. Er leeft ook het beeld dat men er geen ‘recht’ op heeft. Bescheidenheid siert de mens is een uitdrukking maar deze gaat ten koste van de mobiliteit van ouderen.” Lijst Höcker wil dat ouderen beter bereikt worden.

Rol van gemeente

Zij vraagt vanavond of wethouder Marijn val Ballegooijen of die wel weet dat sommige ouderen niet op de hoogte zijn van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de rol die de gemeente daarin kan hebben. Ook dringt zij er bij hem op aan via media en gemeentelijke informatie mensen met een kleine beurs te bereiken en vraagt wat hij op dat punt al heeft gedaan. Ook wil zij weten of huisartsen de informatie over de WMO geven en in welke mate.

Vraag achter vraag

Wethouder Marijn van Ballegooijen gaf toe dat ouderen met een minimaal inkomen onvoldoende over de WMO weten en dat de gemeente werkt aan een campagne om hen beter te informeren. Hij zei dat het alles heeft te maken met welzijn en met aan het loket daarvoor probeert ‘de vraag achter de vraag’ te traceren. De komende weken publiceert de gemeente om meer bekendheid aan de WMO-faciliteiten te geven. Overigens weten ook huisartsen, die Höcker als contactmogelijkheid aanreikte, vaak te weinig over de WMO. “Het is een belangrijke puzzel voor de toekomst alle doelgroepen te bereiken”, zei de wethouder.

1 COMMENT

  1. De mythe van zelfredzaamheid is een farce. En dat gaat niet alleen maar op voor de ouderen. Zo’n 25% van de bevolking is dat gewoon niet. Ze zijn laaggeletterd, digibeet, of er gewoon onbekend mee.
    Daarbij komt nog dat de overheid zich steeds meer verschuild achter digitale muren en burgers zelf niet verteld wat hun rechten zijn. Daarvoor is een rekje neerzetten met folders niet genoeg. Wel doet zij aan showprojecten, waar voor veel geld een bureau wordt ingehuurd dat beweert wel te kunnen, maar wat uiteindelijk weer een farce blijkt te zijn.
    Dit alles heeft tot gevolg dat de bijdehantjes en slimpies bijna alles krijgen en diegenen waarvoor dat niet geldt meestal achter het net vissen. De hulp aan deze mensen laat men meestal over aan het zoveelste blik vrijwilligers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.