Ziekenhuis Amstelland gaat een deel van basiszorg voor Amsterdam UMC leveren. Omtrent die overname hebben beide ziekenhuizen en de zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis vorige week een samenwerkingsovereenkomst getekend. UMC Amsterdam is het aan de Universiteit van Amsterdam en de VU verbonden medisch centrum.

Van volgend jaar af verschuift dus een deel van de basiszorg die Amsterdam UMC levert naar het ziekenhuis in Amstelveen. Naast het versterken van de medisch specialistische zorg levert deze samenwerking een belangrijke bijdrage aan een solide basis voor Ziekenhuis Amstelland én geeft het Amsterdam UMC de mogelijkheid de hoog complexe patiëntenzorg beter gestalte te geven. De overeenkomst is in lijn met het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg van het kabinet, dat uitgaat van het organiseren van de juiste zorg, op de juiste plek.

OK-ruimte

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst is onderzocht welke delen van de basiszorg een betere plek kunnen krijgen. In goed overleg wordt onder meer bekeken of Ziekenhuis Amstelland de zorg van een deel van de SEH-patiënten, niet-complexe hartpatiënten, neurologische en nierpatiënten van Amsterdam UMC kan overnemen.

Amsterdam UMC wil ook de reeds bestaande inhuur van OK-ruimte bij Ziekenhuis Amstelland uitbreiden, inclusief de daarbij behorende verpleegkundige zorg. Naast deze initiatieven wordt verkend welke andere patiëntenzorg Ziekenhuis Amstelland op langere termijn kan overnemen.

Toekomstbestendige zorg

Esther Agterdenbos, voorzitter Raad van Bestuur Ziekenhuis Amstelland, zegt in een commentaar dat haar ziekenhuis een sterke regiofunctie heeft en al 50 jaar goede basiszorg levert. “Om ook voor de toekomst het eerste aangewezen ziekenhuis te blijven is, naast de afgelopen najaar gemaakte financiële afspraken met zorgverzekeraars en bank, ook een groter aantal patiënten nodig. Door deze samenwerking kunnen we de capaciteit van ons ziekenhuis optimaal benutten en een bijdrage leveren aan toekomstbestendige zorg in de regio.”

Mark Kramer, lid Raad van Bestuur Amsterdam UMC vindt het belangrijk dat er voldoende kwalitatief goede basiszorg beschikbaar blijft in de regio Amsterdam. “Met de nieuwe afspraken ontstaat er voor ons meer ruimte om de hoog complexe patiëntenzorg uit te breiden.”

Betaalbaar

Ook zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis zijn blij met de samenwerkingsovereenkomst. Ton van Houten, voorzitter Raad van Bestuur Zorg en Zekerheid: “Om te waarborgen dat goede zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft, is verandering nodig in de manier waarop we samen de zorg organiseren. De nu gemaakte afspraken zijn volledig in lijn met deze noodzakelijke verandering.”

Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “Wat ons betreft is deze herschikking heel belangrijk. Ook in andere regio’s willen wij de ziekenhuiszorg toekomstbestendig organiseren.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.