“Korter douchen is niet duurzaam maar vies.” En: “Energie-labels zijn de grootste flauwekul.” De meest ontnuchterende kreten kwamen van niemand minder dan de tot Energie Commissaris van Nederland uitgeroepen Ruud Koornstra, die zich naar zijn zeggen richt op de gewone mensen met een leuke boodschap in plaats van het donder-en-bliksem evangelie van de gemiddelde duurzaamheidsfreaks.

Hij zei het op Dag van de Duurzaamheid, die voor

Floor Gordon op markt.

Amstelveen begon met een Energieontbijt, gevolgd door een aan het thema gewijde markt (waar overigens meer auto’s stonden dan op de weekmarkt) en tenslotte de GroenLinkse talkshow BV Amstelveen in de bibliotheek, waarvoor voornamelijk nationale milieu-goeroes waren uitgenodigd. Onder wie dus Koornstra.

Lokaal

Gordon bij energie-ontbijt.

De enige lokale aspecten vormden daar wethouder Floor Gordon, die binnenkort met een Deltaplan Duurzaamheid wil komen, plus twee ex-scholieren van respectievelijk KKC en Amstelveen college, die als studenten in Delft deel uitmaakten van het (weer winnende) team van de Solar Challenge race in Australië, waarvoor de weduwe van astronaut Ockels het woord kreeg. En natuurlijk de mensen van de gemeentelijke groenvoorziening en van Onderwijsgroep Amstelland, die het onder meer over een lesbrief voor de Amstelveense scholieren hadden. Maar het waren overwegend de nationale voormannen en -vrouwen die hun zegje mochten doen, afgezien mogelijk van een op het Stadsplein opgenomen filmpje.

Promotie

De talkshow was promotie, zodat geen andere geluiden werden gehoord dan dat duurzaamheid en dus energietransitie wel moeten, wil Amstelveen het Parijs-akkoord tijdig halen. Eigenlijk viel alleen het geluid van commissaris Koornstra daarin op, een ondernemer die het graag allemaal leuk wil houden en niet echt kostbaar voor de gewone man. Maar daarvoor moeten wel instanties als corporaties en overheden worden omgeturnd.

Rapport

Darshan Sloot (rechts) van de OA overhandigde het eindrapport aan Wethouder Gordon.

Uit op film getoonde staat-interviews bleek dat gewone mensen echt niet weten wat de gemeente bedoelt met – in persberichten geenszins uitgelegde – klimaatadaptatie en circulaire economie. Maar van de noodzaak dat die laatste plaats grijpt, raken volgens dezelfde gemeente toch steeds meer mensen overtuigd. Reststoffen worden daarbij als grondstoffen gebruikt. De lokale overheid gaf opdracht aan bureau Circle Economy te onderzoeken waar de kansen voor Amstelveen liggen voor hergebruik van grondstoffen, waarvan kennelijk de gewone  inwoner nog nooit heeft gehoord. De gemeente werkt overigens samen met het bedrijfsleven en woensdag stelde dat consortium (foto boven) het eindrapport vast en gingen diverse pilots van start. Van directeur Darshan Sloot van Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) kreeg wethouder Gordon het eindrapport die dag aangeboden.

Groene daken

Duurzaamheid is natuurlijk een de laatste jaren sterk in opkomst zijnde nieuwe sector, met bijbehorend verdienmodel. Talloze mensen verdienen er hun brood in, wat trouwens op de duurzaamheidsmarkt ook bleek en waarvan het door de gemeente ingehuurde bureau een voorbeeld is. Te denken valt in dat verband aan de leveranciers van elektrische fietsen, zonnepanelen, isolatie enzovoort. Hoe trouwens zowel groene daken (ook een aanbod op de markt) zijn te leggen op daken met zonnepanelen is een en bleef een raadsel.

MVO

Maar ook bedrijven in andere sectoren moeten wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), dus dragen zij – al dan niet gemeend – dat thema uit. Hoewel haaks daarop dan weer auteur Jelle Dercks van het boek ‘Verlangen naar minder’ staat, die in de talkshow meldde dat hij steeds minder is gaan kopen. Hij heeft geen tv meer en ruimde ook de rest van zijn interieur goeddeels op. Zodat de winkels in het Stadshart, zeker bij de hoge huren die zij moeten ophoesten, wel kunnen sluiten als zijn boodschap enige ingang vindt.

Dwingelandij

In wat duurzaamheid heet, staat de dwingelandij, waarvoor blijkbaar overheden nu gaan, tegenover het op een leuke manier oplossen van een probleem, dat – als we duur klimaatprofeten mogen geloven – steeds groter wordt. Wat dat betreft sprak een jongen aan wie om de betekenis van duurzaam werd gevraagd boekdelen: ‘Duur”, zei hij.

Pilots

Wethouder Gordon heeft zowel Economische Zaken als Duurzaamheid in haar portefeuille. Volgens haar is de conclusie van het rapport van het bureau dat de realisatie van een circulaire economie een systeemverandering vergt en dus tijd en moeite kost. “Geconfronteerd met deze enorme uitdaging, maken de pilots de circulaire economie tastbaar en behapbaar”, zegt ze.

Het bedrijf Centralpoint zet voor de pilot samen met de Ondernemersvereniging Amstelveen, Rabobank Amstel en Vecht en afvalbeheerder Meerlanden een campagne op voor Amstelveense (MKB) ondernemers om hoogwaardig hergebruik van ICT-apparatuur te stimuleren. Daarover werd sprak trouwens tijdens een bezoek van college-wethouder Frank Berkhout (met leden van de OA) een van de firmanten al.

Oude Dorp

Tot een tweede pilot besloten de ondernemers van het Oude Dorp, die een BIZ (Bedrijven Investeringszone) hebben gevormd, zeg maar een publiekrechtelijk orgaan waarvan een tegenstribbelende minderheid wel met de meerderheid mee moet en ook meebetalen. De gemeente incasseert de contributie voor een BIZ.

Ondernemers in het Oude Dorp willen, zei Gordon in de talkshow, de gescheiden afvalinzameling verbeteren, volgens de gemeente een voorwaarde voor hoogwaardig hergebruik van materialen. Ook bespaart het kosten voor de ondernemers en vermindert het de overlast van vrachtverkeer in het Oude Dorp, omdat niet iedere onderneming er een eigen afvoer op nahoudt, zegt de gemeente, die beide pilots voor haar rekening.

Dak-renovatie

Dakrenovatie van een gemeentegebouw wordt circulair aanbesteed. De kennis die de gemeente hierbij opdoet wordt ingezet bij volgende aanbestedingen. Het doel is dat in 2030 alle aanbestedingen van de lokale overheid circulair zijn. Daarnaast maakt de gemeente een start met circulaire gebiedsontwikkeling. De gemeente stelt voor de herontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer een duurzaamheidskader op, dat ook toegepast kan gaan worden voor andere gebieden.

Begin

Het nu uitgebrachte rapport is volgens wethouder Gordon pas het begin. Bedrijven, organisaties en de gemeente hebben naar haar mening de taak hun eigen bedrijfsvoering circulair te maken. Daarbij ziet de gemeente zichzelf als ‘aanjager en verbinder’ om de transitie circulaire economie de komende jaren te stimuleren.

Fiat

Op de markt vol duurzaamheid bleek dat veel bedrijven en organisaties een slaatje uit de duurzaamheidscultus willen slaan. Die markt toonde een uitgestorven beeld. Er kwamen volgens de gemeente, die in promotionele sfeer over een ‘groot succes’ spreekt, vijfhonderd bezoekers (als die allemaal uit Amstelveen zouden komen, maakten zij  een ongeveer een half procent van de bevolking uit). Natuurlijk stond Connexxion er met een elektrische bus. Elektrische voortstuwing gold trouwens ook voor een deel van de rest van het tentoongestelde wagenpark. De hybride BMW (€ 150.000) van Poelgeest, voor liefhebbers van belastingvoordeel, even niet meegerekend was er bijvoorbeeld ook een Fiatje 500, goedkoopste versie van dat automerk, in volledig elektrische uitvoering. Maar die kostte wel bijna 19 mille. Zodat voorshands duurzaamheid in het verkeer voor de rijken blijft.

 

 

 

 

 

 

2 REACTIES

 1. Ik vind de duurzaamheidspolitiek van de gemeente echt verbluffend! Zo zijn in mijn straat een heel stel bomen gekapt ten gunste van het aantal parkeerplaatsen, want men streeft naar 2 plaatsen per huishouden. Ook nemen weer meer mensen de auto sinds de verslechtering van het ov.
  En die werkgelegenheid die deze circulaire economie zou scheppen, brengt dat ook niet meer geld onder de mensen waardoor de comsumptie enkel stijgt? En daarmee de CO2 uitstoot ?

 2. “Duurzaamheid is natuurlijk een de laatste jaren sterk in opkomst zijnde nieuwe sector.”

  Waarom heeft dat zo lang geduurd? In de 70-er jaren van de vorige eeuw waren veel mensen zich al bewust van de problemen die veroorzaakt werden door de niet-duurzame leefwijze die wel goed was voor de economie maar niet voor de toekomst.

  In ‘Limits to Growth’ en ‘Blueprint for Survival’, beide uit omstreeks 1971 en vele andere rapporten, boeken en artikelen werd het allemaal al uitvoerig verteld.

  Men verloor echter al snel de belangstelling voor de noodzaak van duurzaamheid, omdat verspillend en vervuilend leven zo veel leuker is.

  Leve de lol en na ons de zondvloed..

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.