Heel de gemeenteraad vindt naar zijn zeggen dat álle Amstelveners, ook de meest kwetsbare, goed moeten kunnen leven en meedoen in de samenleving (“niemand aan de zijlijn”, zei fractievoorzitter Ruud Kootker van Burgerbelangen), maar er zijn politieke verschillen van inzicht over de wegen naar dat ideaal. Dat bleek woensdag bij de behandeling van de zogenaamde Perspectiefnota, die geen perspectieven biedt, omdat B&W in november met een ‘Uitvoeringsnota’ komen. In feite biedt de nota een doorkijkje in de financiële situatie van de gemeente, inclusief wat er nodig is om al bestaande plannen te betalen.

Ruud Kootker

Het beleid van B&W, gesteund door de coalitie (VVD, D66 en PvdA) is dat er moet worden gespaard voor grote projecten in de toekomst en komende generaties niet met schulden op te zadelen. Maar zijn toekomstige generaties alleen gediend met sparen of ook met hedendaagse investeringen? Die vraag stelde Rood Kootker van bbA (Burgerbelangen). Hij pleitte voor meer durf en actie in het gemeentelijke beleid, op diverse terreinen.

 

Lawine

Fractievoorzitter Kees Noomen van de VVD staat wel achter het nu gevoerde beleid en

Kees Noomen (VVD)

spotte licht met wat hij een ‘lawine van moties’ noemde, waarmee diverse fracties kwamen. “Sommige heel interessant en goed bedoeld maar meestal een bevestiging van bestaand beleid, blijkbaar wegens gebrek aan nieuwe ideeën.  Een motie is emotie heb ik geleerd. Wij hebben nog even overwogen om een motie in te dienen voor het instellen van een motie quotum door het aantal per partij te maximeren per jaar. En bij succesvolle moties, die worden overgenomen het college, kan je bonusmoties verdienen.”

‘Bloed nerveus’

Volgens Noomen worden politieke partijen rond de perspectiefnota ‘bloed nerveus’. Noomen: “Het lijkt wel verkiezingstijd en is men bang de boot te missen zodat er vandaag een soort algemene beschouwing light ontstaat.” Die algemene beschouwingen worden jaarlijks door de fracties uitgesproken bij de kadernota, waarin de piketpalen voor de volgende begroting worden geslagen. Maar de kadernota is nu vervangen door een ‘beleidsluwe’ perspectiefnota, waarin de perspectieven pas in november blijken. Er moeten, om de gemeente financieel gezond te houden, keuzes worden gemaakt, zeiden vooral VVD en D66. Dus niet meer klakkeloos subsidies verstrekken en andere uitgaven doen, omdat het nu eenmaal vanouds zo is gegaan.

Aalsmeer

Noomen omschreef het gevoerde beleid, waarmee hij het eens is, als volgt: geen lasten naar een volgende generatie, niet meer uitgeven dan er binnenkomt en bij elke uitgave altijd kritisch kijken naar bestaande middelen. Daar voegde hij de ‘eerste wet van Noomen’ aan toe: extra uitgaven door belasting verhogen is geen optie. Hij vroeg zich af of de ambtelijke fusie met Aalsmeer voor Amstelveen wel de besparing van € 1,4 miljoen heeft opgeleverd en, zo nee, wat die dan nu is. Hij had de indruk dat de samenwerking met Aalsmeer niet zo goed verloopt. “Zouden we nog van het contract af kunnen? Misschien moeten we eerst maar eens het contract opzeggen en vervolgens gaan onderhandelen over het dragen van de kosten.”

Vervoer

Unaniem nam de raad overigens de met steun van vijf andere fracties (PvdA, ChristenUnie,

Harmen van der Steenhoven

D66, bbA en SP) door de VVD ingediende motie  over het openbaar vervoer aan.  Daarin wordt op een lange termijn visie aangedrongen, waarbij ook de ontbrekende oost-west verbinden aan de orde komen en die ook andere vormen, zoals lightrail. De visie zou in het voorjaar van volgend jaar moeten worden opgeleverd.

Duurzaam

D66 vroeg bij monde van Harmen van der Steenhoven naar de lokale vacatures in het onderwijs, nu die landelijk de pan uit rijzen. Net als vrijwel alle andere fracties wilde hij vooral een ‘duurzaam’ Amstelveen, pleitte hij opnieuw voor betaalbare woningen in de middeldure sector (100% van de nieuwbouw woningen moet naar zijn mening daarin worden gerealiseerd) en constateerde hij dat er tekorten zijn in het sociaal domein.

Insluiten

Martin Kortekaas

Kootker tamboereerde als gezegd op het staan achter kwetsbare groepen als ouderen, eenzamen. Dementerenden en mensen onder de armoedegrens. Die staan, reageerde wethouder Marijn van Ballegooijen, volop op zijn agenda. “Er is wel enige financiële ruimte, maar er is veel meer geld nodig”, zei hij. “Wij betalen extra voor wat wij nu hebben.” Kortom: alles wordt duurder, ook in de sociale sector.

In het algemene armoedebeleid wilde hij ook de medische kosten voor huisdieren van minima meenemen, waarvoor GroenLinks in een motie pleitte, die later “met mijn in het hart” (zei fractievoorzitter Martin Kortekaas) werd ingetrokken. De motie had het toch niet gehaald, hoewel die op iedereen sympathiek overkwam. Nadeel was volgens de ChristenUnie – en dat vonden ook andere fracties – dat de optie voorhans was gekoppeld aan één dierenarts, die via de Amstelveenpas gratis wilde helpen. Kortekaas wilde daarmee een proef laten starten.

Bostheater

Kootker pleitte voor het inslaan van nieuwe wegen op cultureel gebied. Hij dacht daarbij

Marijn van Ballegooijen

bijvoorbeeld aan het Bostheater in het Amsterdamse Bos, dat voor de meest kwetsbaren letter en figuurlijk onbereikbaar is. “Samenwerking met zorginstellingen, ontwikkelen van vervoersmogelijkheden en specifieke programmering zouden tot iets geweldigs kunnen leiden”, zei hij. “Een mooie uitbreiding en verbreding van het cultuuraanbod voor alle groepen binnen onze stedelijke samenleving. Durven is hier het sleutelwoord, durven buiten kaders en grenzen te denken, durven oplossingen aan te bieden die je nu nog niet voor mogelijk houdt.”

Hij juichte het voorzichtig omgaan met gemeentelijk geld wel toe, maar er moet volgens hem tegelijkertijd ruimte zijn voor een zekere relativering. “Als nu investeren betekent dat volgende generaties daar daadwerkelijk en rechtstreeks profijt van hebben zou je ook ruimte moeten kunnen benutten voor kapitaalsinvesteringen.” Aanleggen van een park in de nieuwe wijk De Scheg noemde hij als voorbeeld.

3 REACTIES

  1. “Dus niet meer klakkeloos subsidies verstrekken en andere uitgaven doen,” bepleit Kees Noomen (VVD).

    Die miljoen euro (plus hoge restauratie-, onderhouds- en beveiligingskosten) voor het slooprijpe houten gebouwtje aan de Randwijcklaan 13 zijn nog nét op tijd bij elkaar gelobbied.

    • En de bunker, de drol, badkuipje in de Poel , Cobra-museum enz. Ben je die niet vergeten? Toch ook wel goed voor een miljoentje of twee, drie!

  2. Die Noomen is wel helemaal een grapjas met zijn bonusmoties. Ja op die manier krijgt zijn club nog meer te vertellen, omdat ie toch al de grootste is. Gekke jongen 😂😂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.