Marijn van Ballegooijen

De nieuwe gemeentelijke coalitie bestaat, zoals bekend, uit VVD, D66 en PvdA. De gemeente geeft dat nu publiekelijk toe.  Woensdag (23 mei) wordt in een extra vergadering het bereikte akkoord door de gemeenteraad besproken. Daar worden ook de vijf wethouders voorgedragen, van wie Herbert Raat de enige is die uit het vorige college komt.

De wethouders die namens de twee liberale fracties aantreden, zijn al eerder genoemd, althans door amstelveen.blog.nl. Namens de VVD komen Herbert Raat (51) en Rob Ellermeijer (59) in het college van B&W en namens D66 Floor Gordon (38) en Frank Berkhout (40).  De PvdA levert de Amsterdammer Marijn van Ballegooijen (40) als wethouder, die tot nu toe lid van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid was en in Buitenveldert woont. Hij is in feite de enige tot dusverre nog niet genoemde bestuurder.
Op Van Ballegooijen na, maken alle kandidaat wethouders nu deel uit van de

Maaike Veeningen

gemeenteraad. Maaike Veeningen, lijsttrekker van D66, keert niet terug als wethouder of raadslid. Zij zegt na zestien jaren in de Amstelveense politiek plaats te willen maken voor nieuw talent. Insiders menen evenwel te weten dat zij de strijd om het wethouderschap, waaraan in haar fractie diverse leden deelnamen, heeft verloren.

Floortje Gordon

Begrip

“De afgelopen jaren heb ik mogen ervaren dat we binnen D66 Amstelveen heel wat kwaliteit in huis hebben. Ik vind het mooi te zien dat veel mensen graag hun steentje willen bijdragen aan de samenleving”, zegt zij.

Bestuursvoorzitter Van Ginkel zegt te betreuren dat Veeningen vertrekt, maar daar wel begrip voor te hebben.  “Maaike Veeningen heeft in de afgelopen jaren ontzettend veel voor D66 en Amstelveen betekend, maar ik snap dat zij nu haar horizon wil verleggen”, zegt hij.  “Met haar talent heb ik daar het volste vertrouwen in”.

Het coalitieakkoord, in allerijl met de PvdA tot stand gekomen (nadat Burgerbelangen naar

Frank Berkhout

huis was gestuurd), draagt de titel ‘Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen’.  De coalitiepartijen hebben 20 van de 37 zetels in de gemeenteraad. Zij moeten in de jaren 2018 tot 2022 van enkele grote projecten de uitvoering starten, zoals de verbreding van de A9, de Amstelveenlijn en de renovatie van het Stadshart.

Herbert Raat

Raat: minder portefeuilles

In het nieuwe college blijft Raat eerste locoburgemeester en neemt minder portefeuilles voor zijn rekening dan in de vorige periode. Hij raakt verder onder meer de portefeuille Zorg kwijt, die naar Van Ballegooijen gaat. Raat houdt Financiën, A9, Stadshart en wordt de nieuwe wethouder van Cultuur (was Veeningen). Zijn VVD-collega Ellermeijer krijgt onder andere de portefeuilles Wonen, Verkeer & Vervoer, Sport en Openbaar Vervoer.

Floor Gordon (D66) wordt tweede locoburgemeester en krijgt de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Groen en Economische Zaken. De tweede wethouder namens D66, Frank Berkhout, in de vorige raadsperiode fractievoorzitter, krijgt Onderwijs, Jeugdzorg en de gemeentelijke organisatie (HRM, Vastgoed en de probleemportefeuille  ICT).

Marijn van Ballegooijen van de PvdA wordt derde locoburgemeester en verantwoordelijk voor Zorg, Welzijn en Werk & Inkomen.

Verkoop sociale woningen

 De nieuwe coalitie zegt een ‘toekomstgericht akkoord’ te hebben gesloten en te investeren

Rob Ellermeijer

in zorg, onderwijs, duurzaamheid en veiligheid. De partijen spraken af meer middeldure huur- en koopwoningen te gaan bouwen, waarnaar overigens de gemeenteraad de laatste jaren al streefde, maar kennelijk met te weinig succes.  Ook in het coalitieprogramma staat dat huurders  van sociale huurwoningen de kans krijgen die te kopen. Tegelijkertijd worden er nieuwe sociale huurwoningen gebouwd om de voorraad op peil te houden. Kennelijk wil de coalitie op deze manier eindelijk het zogenoemde scheefwonen in sociale huurwoningen (door huishouders met een te hoog inkomen voor die categorie) bestrijden.

ICT

Verder denkt het nieuwe college hard te gaan werken aan verbetering van de in het slob geraakte gemeentelijke ICT-structuur. En – evenals trouwens alle andere partijen – wil het armoede en eenzaamheid bestrijden en fiets- en OV-verbindingen verbeteren. Met dat laatste loopt het, net als het vorige college, op tegen de Vervoersregio, die de concessie aan Connexxion geeft en waarop de gemeente maar geringe invloed heeft.

Oude Dorp

Daarnaast zal de ontwikkeling van het gebied in en rondom het Oude Dorp en de uitbreiding van recreatieve voorzieningen aan de Noordelijke Poeloever worden gestart. De coalitie zegt vast te houden aan het groene karakter van Amstelveen en het in haar ogen ‘stabiele financiële beleid’ in de komende vier jaar voort te zetten. Overigens wenst het college de lokale lasten, zoals de OZB, ook in de komende periode niet te verhogen. Formeel buigen de leden van de lokale PvdA-afdeling zich nog over het akkoord, maar van die sessie is geen kritiek daarop te verwachten. De PvdA is veel te blij weer mee te mogen doen.

 

 

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.