Hij had wel en niet gelijk. Die burgemeester, bedoel ik. Hij belde mij om uit te leggen waarom media niet bij de zoveelste geheime vergadering mochten zijn. Er kwam naar zijn zeggen concurrentiegevoelige informatie over te hulp geroepen bedrijven op tafel, die de ICT-crisis bij de gemeente moeten aan bestrijden.

Die gaat overigens miljoenen kosten. Maar de aard van de aan raadsleden achter gesloten deuren verstrekte gegevens hield vertrouwelijkheid in. Waarna burgemeester Eenhoorn het verschil tussen de lokale volksvertegenwoordigers en verslaggevers uitlegde: De eersten mogen nu eenmaal op grond van hun ambtseed wat vertrouwelijk is meegedeeld niet aan de grote klok hangen, die tweede groep legde die eed nooit af.

En dat brengt mij bij die eed. Daar houdt, afgezien van geheimzinnigheid, niemand zich aan. Ik hoorde al honderden keren politici zeggen dat zij om hun status te verwerven geen beloften deden en dat ook niet zullen doen. Op dat moment spreken zij onder ede onzin uit. Geen beloften? Een politicus doet niet anders. Hij belooft zijn partij zelden of nooit een eigen standpunt in te nemen. De keren dat ik dat wél zag gebeuren, waardoor er een scheur door een fractie kwam te lopen, zijn op de vingers van een hand te tellen. De 37 raadsleden zijn dus mensen die geacht worden niet persoonlijk na te denken, c.q, er geen eigen mening op na te houden en over alles die van de partij te hebben. Kán bijna niet, maar men belooft nu eenmaal de kadaverdiscipline van de partij te volgen.

De afgelegde eed, inhoudende dat volksvertegenwoordigers niets zouden beloven, is daarmee tot een halve waarheid gedegradeerd. Bij de rechtbank noemt men zoiets meineed. Daar staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar op. Aan de lopende band beloften spuiende raadsleden ontspringen kennelijk die dans. Iedereen gaat er kennelijk mee akkoord dat zij iets anders verklaren dan zij doen. Ambtsmeineed eigenlijk. Op basis waarvan iedereen dan wel weer de kaken op elkaar houdt over in achterkamers verstrekte informatie. Zal wel transparantie naar Amstelveens model zijn…

12 REACTIES

 1. Er is geen enkel beleidsterrein waarbij particuliere bedrijven niet direct of indirect commercieel belang hebben. Alles waarover de raad wordt geïnformeerd, bevat dus concurrentiegevoellige informatie.

  De geheimzinnigheid waarmee het vele miljoenen kostende ict-debacle wordt omweven, is voornamelijk bedoeld om bestuurlijk, politiek en ambtelijk falen te verhullen.

  Het is de democratische plicht van de onafhankelijke journalistiek om de burgers te vertellen wat zij moeten weten om een oordeel te kunnen vormen over het (wan)beleid van de gemeente. Het gaat immers om ons belang, ons geld en onze democratie.

  • 200% mee eens. Dit geleuter van Bassie is zuiver voor de bühne en diezelfde persoon had het onlangs nog over politieke klefheid en transparantie. Het is om je te bescheuren.

 2. B&W mogen de raad niet zomaar geheimhouding en zwijgplicht opleggen als hun dat beter uitkomt. Daarvoor gelden namelijk regels en voorwaarden. Raadsleden zich tegenover de burgers kunnen verantwoorden en niet medeplichtig worden aan wanbeleid.

 3. Het betreft hier geen zaken van zware lokale of landelijke veiligheid, maar hoogsten hun politieke veiligheid. Ik snap dat de coalitie dit graag ziet, maar ik snap dat de gehele oppositie daar en masse ook voor is en het vervolgens ook braaf doet tot een SP aan toe.

 4. De gemeenteraad, het college en de commissies beschikken over de bevoegdheid om geheimhouding op te leggen indien sprake is van een belang zoals neergelegd in artikel 10 van de Wob. Indien stukken aan de gemeenteraad onder geheimhouding worden overgelegd, moet die geheimhouding door de gemeenteraad worden bekrachtigd.

  Wordt de geheimhouding niet bekrachtigd, dan vervalt de geheimhouding van rechtswege.

  Toetsing van het geheimhoudingsbesluit was in het verleden alleen mogelijk als een belanghebbende bezwaar maakte tegen het besluit. De kring van belanghebbenden was echter zeer beperkt, waardoor een eventueel bezwaar of beroep nauwelijks tot het beoogde resultaat leidde.

  In de uitspraak van de Afdeling van 23 november 2016 is een uitbreiding van de kring van belanghebbenden tot stand gebracht; een Wob-verzoek dat ziet op informatie of stukken waar geheimhouding op rust, moet tevens worden opgevat als een verzoek tot het opheffen van die geheimhouding. De indiener van het Wob-verzoek wordt daarbij als belanghebbende bij het opheffen van de geheimhouding aangemerkt.”

  Hiermee is een praktische mogelijkheid ontsloten om een geheimhoudingsbesluit te laten toetsen door een rechter. Kritische burgers kunnen het handelen van het openbaar bestuur door een rechter laten toetsen.

  Bron: https://www.catchlegal.nl/transparante-geheimhouding/

 5. Sorry voor bovenstaande reactie , staan te veel fouten in. Daarom nog eens. Ik kan snappen dat de coalitie dat zwijgen graag ziet, maar ik snap niet dat een gehele oppositie en masse tot zelfs de SP aan toe daarin mee gaat. Het betreft hier geen zaken van gewichtige lokale/landelijke veiligheid, maar enkel een uitleg en verkooppraatje van computerboeren aan in principe mensen die geen verstand hebben van computersystemen, maar wel te beroerd waren om zich tijdig te laten voorlichten, want in het verleden was er zelfs door een andere gemeente op de hier aanwezige mankementen gewezen. Wees dan in alles open naar de burger, want als je zo handelt voed je slechts wantrouwen en onverschilligheid.
  Dit gedrag van de complete gemeenteraad is namelijk enkel om gezichtsverlies te voorkomen, maar een doordenkende heeft dit toch wel door.

 6. Wat jammer dat er geen openbaar forum voor lokaal publiek debat is waarop burgers het bestuur en hun volksvertegenwoordigers kritisch kunnen bevragen en ter verantwoording roepen. Dit weblog functioneert niet als zodanig omdat reacties en commentaren onvindbaar zijn. Discussie wordt op die manier ontmoedigd, tot vreugde van de politieke en bestuurlijke macht.

 7. JB, in de oude versie van dit weblog werden de recente recties vermeld op de voorpagina. Zij stonden ook vlak onder het artikel en niet pas na allerlei andere dingen, waaronder een foto van u. Bovendien helpt de wiillekeurige categorisering niet bij het vinden van artikelen.

  De functionaliteit van dit forum is opgeofferd aan het (onoverzichtelijke) uiterlijk met (te) veel foto’s. Degenen die niet geloven in de democratische functie van tegenspraak en kritiek, vinden dat natuurlijk prima..

 8. Eerlijk is eerlijk: ook ik vond de oude site een stuk gebruikersvriendelijker dan deze nieuwe versie.
  De opsplitsing in redelijk willekeurige (en soms betwistbare) categorieën is lastig en ook ik mis een rubriek met de laatste reacties. Het niet meer middels een zelf te creëren logo herkenbaar zijn van degene die een reactie plaatst komt de algehele leesbaarheid ook niet echt ten goede. Mogelijk is andere (trouwe) lezers ook iets opgevallen. Kortom een algehele eerste evaluatie zou meen ik geen kwaad kunnen en de site alleen maar kunnen verbeteren iets waar we denk ik allemaal blij van zouden worden.
  Hr. Bos verder veel lof voor uw niet aflatende inzet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.