De gemeenteraad heeft in krachtige bewoordingen een veroordeling uitgesproken over wat een Joodse vrouw in Amstelveen overkwam en antisemitisme als een vorm van racisme en discriminatie beoordeeld. Daar komt een verklaring over, maar D66 wilde er eerst een ‘breder gesprek’, een zogenaamd ‘raadsgesprek’ over hebben. Het initiatief voor de veroordeling was genomen door PvdA en VVD.

Hulde was er voor burgemeester Tjapko Poppens voor de voortvarendheid waarmee hij een brief naar de raad liet uitgaan om te zeggen dat hij het totaal onacceptabel vond dat de vrouw, wier dochter in het Israëlische leger als dienstplichtige zit, voor haar eigen woonhuis door drie seksegenoten werd uitgescholden voor ‘kindermoordenares’ en haar adres op flyers in de buurt werd verspreid.

Koran

Fractievoorzitter Patrick Adriaans sprak over een ‘complex probleem’ en maakte een koppeling tussen wat internationaal gebeurt (hij doelde kennelijk op Gaza, red.) en de lokale Jodenhaat, waarop hij onmiddellijk werd aangevallen door fractievoorzitter Yaron van Koningsveld van Belang van Nederland (BVNL). Maar Adriaans zei dat de SP bereid is elke verklaring tegen racisme en discriminatie, zoals later ook fractievoorzitter Lennart de Looze van GroenLinks betoogde, te ondertekenen die racisme en discriminatie bestrijdt. Beide fracties hebben vrouwelijke leden die nu eenmaal tekenen van de Islam dragen (hoofddoeken), terwijl de Koran een – zuinig gezegd – anti-Joodse ondertoon heeft, waarop sommige predikers baseren dat men hen het best kan doden.

D66-raadslid Saloua Chaara sloot zich min of meer aan bij De Looze en zei dat ook andere groepen dan de Joden last hebben van discriminatie, waarom zij een veel bredere benadering en een gesprek daarover tussen raadsleden voorstelde. De burgemeester zei dat de wethouders Floor Gordon (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) werken aan een voorstel om het onderwerp op de raadsagenda te plaatsen.

Scholen

Fractievoorzitter Jet Smit van de VVD hekelde het Amstelveense incident. Samen met de PvdA maakten beide fracties zich naar ze zei grote zorgen en zij wees er op dat de Joodse gemeenschap in Amstelveen op één na de grootste in Nederland is. Puur omdat zij Joods zijn, kunnen kinderen uit die gemeenschap al jaren niet veilig naar school, zei ze en “naast het verstoren van indrukwekkende herdenkingen” rukt het antisemitisme ook lokaal volgens haar blijkbaar op. “Volstrekt onacceptabel”, zei ze over wat de Joodse vrouw is overkomen.

En fractievoorzitter Eshter Veenboer van de PvdA vond dat het met de Jodenhaat de verkeerde kant op gaat. Nu het moeilijk wordt, zoals verantwoordelijken zeggen, moet de politiek juist een helder geluid laten horen, zei ze. Wat dat betreft prees zij de burgemeester voor de wijze waarop hij voortvarend reageerde op het recente incident. Veenboer vroeg of de verdachten (van het prijs geven van persoonlijke informatie en het vervolgens beledigend en bedreigend verschijnen aan de deur van een Jodin) al zijn opgespoord en aangehouden, waarop de burgemeester ontkennend reageerde. Die herhaalde dat iedereen zich in Amstelveen veilig en thuis moet kunnen voelen. Hij vertelde ook dat hij korte lijnen hanteert met de Joodse gemeenschap en ook met andere organisaties van religies, geaardheid en nationaliteit. Overigens vond hij het goed dat een meerderheid van de raad de Shalom-verklaring heeft getekend.

Demonstratierecht

Ook Michel Becker van Actief voor Amstelveen (AVA) constateerde dat Jodenhaat al heel jarenlang het geval is en vond de verklaring van de Haagse politiek, onder meer over een mishandelde rabbijn in Utrecht, prima. Het is volgens hem nu de tijd om aan de slag te gaan en in de scherpste bewoordingen wat is gebeurd af te keuren. BBA (Burgerbelangen Amstelveen) sloot zich daarbij aan. Fractievoorzitter Pieter Monkelbaan zei tegen elke vorm van discriminatie te zijn en vond het treurig dat men het kennelijk normaal is gaan vinden dat al vele jaren lang Joodse kinderen beveiligd naar school moeten en de synagogen onder politiebewaking staan. Ook het CDA zei graag de komende verklaring te steunen. Goed voor Amstelveen benadrukte dat het helaas nodig is zo’n verklaring te hebben. De Looze van GroenLinks zei dat men moet oppassen Joden en Israëlische regering over een kam te scheren. Zijn partij is volgens hem tegen Jodenhaat en het demonstratierecht, wat hij een groot goed vond in Nederland, is door sommige organisaties naar zijn mening misbruikt.

Fractievoorzitter Emiel Sjaardema van 50Plus vond dat men problemen uit de rest van de wereld niet naar Amstelveen moeten worden gehaald. Het felst liet Van Koningsveld (‘ik hem er geen woorden voor’) zich uit. Telkens ziet men naar zijn mening slechts één kant van de zaak, ook internationaal.  “De Joden zijn vogelvrij en krijgen van alles en nog wat de schuld.”

20 REACTIES

 1. Natuurlijk ben ik het eens met alle verklaringen en maatregelen tegen álle vormen van racisme (dus inclusief de Joodse).

  Joden die echter in het openbaar hun steun betuigen aan Israëlische schendingen van de mensen-, burger- en oorlogsrechten van de Palestijnen, moeten daarop op fatsoenlijke doch duidelijke wijze kunnen worden aangesproken zonder meteen het beschadigende stigma van antisemitisme opgeplakt te krijgen.

  Wij mogen niet wegkijken van Gaza, een restant van het historische Palestina dat door Israël met geweld werd veroverd, etnisch gezuiverd, beroofd, bezet en geblokkeerd en dat nu door de Joodse staat wordt platgebombardeerd en uitgehongerd.

  • 1. Vergeet men n iet dat de oorlog door de terreurbeweging Hamas is begonnen en dat de slogan ‘staakt het vuren’ uitsluitend tegen Israël is gericht?
   2. Onder Hamas bevinden zich alle ministeries in Gaza.
   3. De oplossing voor de oorlog is: Teruggave van de gijzelaars, maar die beschouwt Hamas als oorlogsbuit.
   4. De twee staten oplossing, waar Israël in eerste instantie voor was, willen de ‘Palestijnen’ niet. Het ‘Palestine free’ getuigt daarvan. Ook de oorlog tegen Israël door zes Arabische landen overigens. Maar het liep anders dan die zes verwachtten. Golda Meir had hen zo zo gewaarschuwd……

   • 1. U zou zich eens moeten verdiepen hoe de kolonisten zich misdragen op de Westbank. Het ėën roept namelijk het ander op .
    2. Meer dan 30.000 doden ,totale verwoesting en hongersnood is gewoon over de top, ook als je dat als een vergelding ziet van die walgelijke aanval van Hamas.
    3. Er wordt nergens Netanyahu genoemd. Deze halve dictator en waarschijnlijk corrupt figuur . Hij heeft er enkel belang bij dat de boel wordt gerekt.

 2. Heden ten dage zien wij overal haat tegen alles wat vreemd is, gezien uit het perspectief van de eigen ( orthodoxe) groep. Wij tolereren terecht niet wat die Joodse vrouw is overkomen, maar wij tolereren wel de uitlatingen van bepaalde politici over de Islam.
  Overigens is het gewoon zo dat bij nagenoeg alle religies de godsdienst meer een kwestie van cultuur en traditie is. Dit geldt ook voor het christendom en de islam. 70% van de moslims komt enkel op hoogtijdagen in een moskee. De “kerstmis-en Pasenmoslims“ zogezegd.
  Dan nog even iets voor de hr. Bos. Hij zegt wel dat in de Koran niet al vriendelijke zaken staan over Joden, maar in het OT staan precies dezelfde zaken over andersgelovigen. Mijn overtuiging is het dat elke religie de ander uitsluit of toelaat in eigen kring. Dit geldt ook voor gelovige joden en christenen.

  • Er is een Nieuw Verbond, door Christus, Die in het OT nog niet bekend was. Toen was het volk Israël – later overigens uiteen gevallen in twee (Juda) en tien stammen (Israël) – in eerste instantie door God uitverkoren. En het zal weer zo zijn als Christus terug komt. De Islam haat Joden en christenen. Zij zijn beiden in ogen van Islamieten ongelovig. Vindt u het vreemd dat er in de politiek stemmen opgaan om hen uit Nederland te weren? Overigens zijn er keen kerstmis en Pasenmoslims, omdat beide feesten met Christus te maken hebben. Voor mij is de dienst aan God (overigens niets met religie=traditie uitstaande hebbend) een kwestie van geloof, geenszins van cultuur.

  • Christus komt zeker niet terug. Dat is maar goed ook, want ik heb van u begrepen dat hij dan als een autocraat zou gaan heersen over de gehele wereld. Ik moet er niet aan denken maar ik ga het ook niet beleven.

   • Dat is het geloof dat ik u niet kan geven. Democratie is, ook volgens Churchill, een slecht systeem, maar we hebben niet beter. Wat het mensen ervan bakken zien we dagelijks. Het wordt tijd dat de Schepper ingrijpt.

    • Churchill. Wel een goed oorlogsleider in WO 2 , edoch een slechte in WO 1, en aanvankelijk een bewonderaar van Mussolini en een aanstichter van een hongersnood in India waarbij miljoenen om het leven kwamen. Maw ik zou maar terughoudend zijn met het citeren van dit figuur.

 3. Frank, je schrijft: “Mijn overtuiging is het dat elke religie de ander uitsluit of toelaat in eigen kring.”

  Wat bedoel je met dat ’toelaten’ van anderen? Religieuze groeperingen zijn daar juist niet zo goed in, dacht ik.

  Door Gaza zal helaas de verstandhouding tussen enerzijds de wereld van de islam en anderzijds de westerse judeo-christelijke wereld doen verharden, waarbij het zelfs tot godsdienstoorlogen kan komen. Gaza draagt daarvan de kenmerken. Aan beide kanten wordt gebeden, terwijl men zogenaamd in één God gelooft.

  De Verlichting gaat in de pauze-stand. Jammer is dat.

 4. @JB,
  1. De strijd tussen de Joden en de bewoners (95%) van Palestina begon in 1948 met de gewelddadige inval en inbezitname van het land door eerstgenoemden. Het is geen oorlog maar een ongelijke en oneerlijke strijd.
  2. Inderdaad. De burgers hebben geen keuze.
  3. Zolang Israël de nationale, burgerlijke en fundamentele rechten van de Palestijnen niet daadwerkelijk erkent, zal er geen oplossing komen. Ik denk dat de Joden uiteindelijk het land tussen de rivier en de zee voor de tweede keer zullen gaan verlaten, zoals zij het ook twee keer in de geschiedenis met geweld hebben veroverd en een tijd hebben beheerst. Zij zijn niet in staat om in vrede met elkaar en met hun omgeving te leven.
  4. De Palestijnen willen een eerlijk en rechtvaardige situatie waarin zij in vrijheid, gelijkheid en zonder onderdrukking kunnen leven.

 5. @JB, u gelooft dat Christus zal terugkeren en dan orde op zaken zal stellen en over de hele wereld zal gaan regeren. Daarvoor is oa nodig dat alle mensen (Joden, moslims, etc.) zich tot hem zullen bekeren. Christus zal daarvoor moeten kunnen beschikken over een groot leger, een enorme geheime dienst en gigantische gevangenissen om alle dissidenten in op te sluiten.

  Godzijdank kunt u mij dat geloof niet geven.

  • U noemt God uit dankbaarheid dat u geloof in Hem door mij niet is te geven. U bent nog altijd bezig op de menselijke manier: Met een groot leger, gevangenissen etc. De Schepper heeft andere middelen, waarover de Bijbel meer vertelt. De mensheid zal doorgaan zichzelf van Hem af te keren en de mens centraal te stellen, o.a. met redding van onze aarde. Ook dat staat in de Bijbel. Ik heb het al eerder gezegd: Alles verloopt zoals daarin is geschreven.

  • Helaas hebben we dergelijk soort “bekeringen” in het verleden genoeg gezien. “ Geloof , anders gaat je kop eraf”. Dat geldt voor alle drie de religies.

   Even een terzijde . Ik denk dat felle pro Israëlische houding voortkomt uit twee bronnen. Slecht geweten door de Sjoah (terecht) en een wijdverbreide hekel hebben aan de nieuwe joden , namelijk de moslims.

 6. De ChristenUnie ondersteund de verklaring ook voor 100%. We worden niet genoemd in bovenstaande stuk? Waarom niet ??
  In de vergadering werd gesproken over “incidenten”. We zijn het tijdstip van incidenten ver voorbij.
  Het gaat hier niet over een demonstratie verbod. Het gaat hier over doodsbedreigingen. Jodenhaat. Meer dan antisemitisme.

 7. Johan maakt er een potje van met zijn schrijfsels. Waarschijnlijk heeft hij de ChristenUnie niet genoemd omdat hij niet goed heeft zitten opletten. Het is een ramp, deze zogenaamde journalist.

 8. Prof. Ewald Engelen noemt dit soort verklaringen terecht ‘moreel exhibitionisme’: “Kijk eens hoe goed wij zijn.”

  Wie probeert om ook maar het geringste voorbehoud te maken, is 100% fout, hoort niet bij ‘ons’ en mag worden gecanceled.

  Intimidatie, bedreiging, geweld, discriminatie, racisme, de mond snoeren, het was allemaal al verboden en dat is het nog steeds. Daarvoor zijn dit soort verklaringen niet nodig.

  Wat wél nodig is, is handhaving. En kritiek en tegenspraak, natuurlijk.

  Dit laatste geldt ook mbt Joden die de Israëlische onderdrukking van en massamoord op de Palestijnen in Gaza en op de Westbank in het openbaar steunen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.