Een Amstelveense Olympiade, waar in de internationale stad diverse culturen elkaar ontmoeten en met op een sportieve manier elkaar leren kennen. Per bus naar verenigingen rijden, als gemeenteraad bij die diverse clubs te gast zijn (en verenigingen laten bepalen wat er gebeurt), jongeren bereiken via online kanalen. Na een hele avond vergaderen in een zogeheten raadsgesprek bleken de leden van de gemeenteraad dat te hebben bedacht om de participatie eindelijk handen en voeten te geven.

Want 2023 moet het participatiejaar voor Amstelveen worden. Althans voor de gemeenteraad. Een werkgroep in de vroedschap, onder leiding van coalitiefractievoorzitter Jacqueline Höcker van Goed voor Amstelveen (GVA), had kennelijk bureau Berenschot ingehuurd om Steven Blok met een presentatie de aftrap te laten verzorgen aan het begin van het zogenaamde ‘participatiejaar’.

Niet-stemmers

Al jaren wordt in het politieke circuit gepraat over participatie, een manier om in contact te komen met de gewone burger en die te laten meepraten, maar het schijnt in de praktijk niet goed van de grond te komen. Men ziet op allerlei manifestaties dezelfde gezichten (voornamelijk raadsleden en wie dat willen worden, red.) werd er vastgesteld. De gemeenteraad weet eigenlijk niet goed wat participatie precies is. In elk geval wordt de kloof tussen burgers en volksvertegenwoordigers of bestuurders steeds groter, bijna de helft komt bij verkiezingen niet opdagen. De niet-stemmers verschenen op een scherm (aangedreven door smartphones van de aanwezigen) als een van de doelgroepen waarop met zich moet richten.

Doelgroepen

Want participatie heeft alles met doelgroepen te maken, bleek uit de presentatie van Blok van Berenschot. Maar intussen is men wel tot een bepaald punt gekomen, zei Höcker als voorzitter van de werkgroep. Over dat punt, dus alles wat de gemeente al heeft gedaan, sprak een ambtenaar, overigens uitsluitend over het college van B&W, dus haar bazen, en niet over de gemeenteraad. “Mensen die geen woning hebben, zijn er vaak niet bij”, zei VVD-raadslid Victor Frequin. Hij doelde op de praatsessies. Mensen in de buurt zijn vaak tegen het verrijzen van hoge flatgebouwen, maar de direct-belanghebbenden, dus de mensen die al jarenlang op een woning wachten, zijn er niet, bedoelde hij. Als doelgroepen die men meer wil laten participeren werden door raadsleden onder meer jongeren, expats, de zwijgende meerderheid, ouderen, alle inwoners, ondernemers en sociaal zwakkeren genoemd.

Mondiger

Fractievoorzitter van de lokale partij Burgerbelangen Amstelveen Ruud Kootker bracht onder woorden waar in feite de oorzaak van het door de gemeenteraad trekken aan een dood paard ligt. Kootker drong aan op een onderzoek naar hoe men degenen die onmondig zijn er meer bij kan betrekken. Op allerlei praatsessies voeren zij die mondig zijn tot nu toe het hoogste woord. “Degenen die mondiger zij. De anderen bereik je niet”, was Kootkers conclusie. Volgens hem hebben die mensen best iets te zeggen over een bepaald thema, maar de raad bereikt hen niet. Onder hen degenen die niets met politiek hebben. “De teleurgestelden”, noemde GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer het. Wat zou de gemeenteraad kunnen doen om al die doelgroepen wél te bereiken? vroeg Blok. Er kwamen allerlei antwoorden, die het ‘minder in het raadhuis zijn’ gemeen hadden. De straat op en langs de deuren gaan, wat men name de SP al doet. Maar dan wordt vooral het politieke standpunt uitgedragen. Want hoe men het ook wendt of keert, de gemeenteraad is een politiek orgaan, waarvan in elk geval in verkiezingstijd de standpunten ongeveer per fractie verschillen, al merken de burgers daar weinig van als de raadsleden eenmaal zijn gekozen. Dan blijken de meesten tot het midden te behoren en is er een vaag verschil tussen links en rechts. Want ook in het kader van de participatie meespeelt, is het taalgebruik dat vaak voor burgers een onbegrijpelijke warboel is. Raadsleden moeten eigenlijk in de supermarkt staan, werd er geopperd. Kootker had een idee dat de gemiddelde burger voornamelijk ‘onderwijs en brood op de plank’ belangrijk vindt.

College

Er gebeurt in Amstelveen al iets op het gebied van participatie, vertelde een ambtenaar. Maar in haar presentatie kwam de gemeenteraad niet ter sprake, maar alleen het college van B&W. Dat neemt soms initiatieven van inwoners over, zoals bijvoorbeeld het Stadsdorp Elsrijk bewees, dat onder meer het Openlucht Theater nieuw leven inblies en talloze andere activiteiten ontwikkelde. Zij gaf ook hoog op van het online platvorm ‘denk me’, maar kon niet anders dan toegeven dat daar maar vijf procent van de bevolking (bijna 4500 inwoners) aan deelneemt, vooral jongeren in vergrijzende stad. En op 3 april is er een stadsgesprek over discriminatie, waaruit inbreng wordt verwacht voor de zogeheten ‘diversiteitsagenda’. Jongeren vormen volgens de medewerkster van de gemeente wel een ‘lastige doelgroep’. Intussen schijnt de gemeente toch primair aan instituties te denken, zoals de Groenraad, Dorpsraden, welzijnsorganisaties enzovoort. Participatie, waarover al jarenlang gepraat wordt, schijnt toch een heikel onderwerp voort de gemeenteraad. Die bestaat uit volksvertegenwoordigers, die het volk niet vertegenwoordigen. In elk geval bijna de helft stem niet eens. En degen die dat wel doen, voelen zich min of meer verplicht…

4 REACTIES

 1. Sja. Als ze nu eens beginnen met inzichtelijk te maken wat men bediscussieert en doet i. De raad op een toegankelijke manier. Als men stopt met het huidige onbegrijpelijke vergader model waarbij de gemeenteraad een hamerafstempelvergadering lijkt, als men stopt met achter de schermen alles te voren gekokstoven in coalitie overleggen, als het programma Beslist in Amstelveen laat terugkeren op rtva, als men weer een keer duidelijk staat als politieke partij voor iets Ipv altijd maar ja en amen zeggen in de grootste mogelijke meerderheden etc etc

  Victor frequin is al wethouder in ouder Amstel trouwens. Apart dat ie zich nog met amstelveense zaken getuige dit stuk bezig houdt (ook al blijft ie in amstelveen wonen). Beetje vreemd want hij gaat niet meer over amstelveen.

 2. Laatst was er een bijeenkomst voor ouders , het onderwijs en de politiek. De organisatie lag bij iemand van D66 en in de zaal zat tenminste 1 persoon uit de raad van de SP .Hier waren veel mensen bij aanwezig m.n. ouders uit minderheidsgroeperingen.
  Zelf was ik er niet, maar ik heb wel de verschillende verslagen gelezen en gehoord van de mensen die er wel waren.
  Wat gebeurde? De gespreksleider gebruikte veel taal doorspekt met onderwijsjargon, waar dus vele ouders geen bal van begrepen. Handig als je aan transparantie wil doen? 😳😳
  Toen kwam uit de zaal een casus. Nou bleek dat men van tevoren had afgesproken dat men hier niet op in kon gaan. Dat kan gebeuren, maar dan spreek je toch na afloop de desbetreffende persoon even aan en noteert zijn naam voor een individuele afspraak?
  Maar wat deed de desbetreffende organisator die het het dan “ zo goed voor had” met het onderwijs en de ouders?! Ze ging praten met haar al bekende mensen uit het onderwijs!
  Dan maak je toch de standpunten van je eigen partij belachelijk of zie ik dat verkeerd?

  Laat ik nou gedacht hebben dat participatie voor elk niveau gold. Van individuele burger tot een bepaalde groep, maar dat is blijkbaar niet zo. Ja, voor sommige individuen gaat het wel op, maar voor andere blijkbaar niet!

  Mijn opoe zou hebben gezegd; Frankeman, de één mag een paard stelen en de ander mag nog niet eens over de schutting kijken. Ik geloof dat ze daar gelijk in had.

  En dat was weer de zoveelste mislukking van de politiek op dit gebied. Je zou je eens af kunnen vragen of het gebrek aan participatie niet bij de politiek zelf ligt. Ik denk van wel en “ze “ vinden het nog wel best ook.

 3. Vraag aan inwoners van Amstelveen naar de namen de burgemeester, wethouders en de raadsladen, geloof mij, de meeste inwoners hebben er geen benul van, m.a.w. dat is om te beginnen het grootste probleem, daaraan kun je zien hoe ver de inwoners van de politiek af staan, ze komen alleen in actie wanneer het ze direct raakt!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.