Wethouder Adam Elzakalai, die onder meer Schiphol in zijn portefeuille heeft, vindt het bizar dat de Zwanenburgbaan wegens onderhoud volgens jaar zes maanden lang niet gebruikt wordt, waardoor de Buitenveldertbaan – die overlast voor Amstelveen oplevert – meer gaat worden gebruikt. Hij zei dat in antwoord  op mondelinge vragen van BBA-raadslid Kitty Huisman.

Burgerbelangen Amstelveen (BBA) maakt zich grote zorgen over de mest het onderhoud gepaard gaande overlast. Terecht, vond Elzakalai in de gemeenteraad. Hij gaat erover praten met Schiphol.

 Geen overleg

Huisman had gezegd dat het grote onderhoud een half jaar zou duren en dat zij dat wel erg lang vond. “Naar verwachting zullen de werkzaamheden 16 weken duren, tot en met 19 april. Daarna wordt er nog gewerkt aan vernieuwing van het landingssysteem. Dit betekent dat de baan tot eind juni zeer beperkt inzetbaar zal zijn. Een groot deel van het vliegverkeer van de Zwanenburgbaan zal worden omgeleid naar de Buitenveldertbaan”, klaagde ze.

Ook de Aalsmeerbaan en de Oostbaan zullen vaker worden ingezet. Burgerbelangen Amstelveen (BBA) verwacht grote en langdurige overlast voor haar bewoners. “De overlast van minimaal een half jaar heeft grote gevolgen voor bewoners van Amstelveen. In een door mij bijgewoonde informatiesessie, heeft Schiphol aangegeven dat voor de planning van het langdurig onderhoud geen overleg was met de gemeente,” zei Huisman. “De overlast voor omwonenden tijdens het groot onderhoud van de Aalsmeerbaan afgelopen jaar, is ook totaal niet geëvalueerd of besproken. Desondanks gaat Schiphol gewoon verder, zonder overleg met de gemeente Amstelveen”

Coalitie

In het coalitieakkoord staat de belofte dat de gemeente zich zal inzetten voor minder vluchten, minder overlast en fors terugdringen van gebruik van de Buitenveldertbaan. Daarop wees Huisman ook. Zij wilde van he college van B&W weten of dat op de hoogte is gesteld van het komende onderhoud. Wat dus volgens Elzakalai niet het geval was. Overigens deelde Schiphol me dat aan de Zwanenburgbaan ook op dit moment (tot zondag 2 oktober) onderhoudswerkzaamheden plaats vinden, waardoor de Buitenveldertbaan meer gebruikt wordt. “Ook kan de Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Een klein deel van de vluchten wordt verplaatst naar de Kaagbaan”, zegt Schiphol.

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer en baangebruik tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met BAS. Dat geeft op de website uitleg over het actuele baangebruik en operationele bijzonderheden en is het informatie- en meldingencentrum over het vliegverkeer van, naar en op Schiphol. Dit kan 7 dagen per week (09.00-17.00 uur) via telefoonnummer 020-6015555 of door het raadplegen van de website.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.