Wethouder Floor Gordon voelt zich gesteund door de motie van haar D66-partijgenoot Faissal Boulakjar in de Tweede Kamer, waarin die – samen met Pieter Grinwis van de ChristenUnie – vraagt of de regering een uiterste inspanning wil leveren om snel een oplossing voor Kronenburg te vinden, “zodat gestart kan worden met de realisatie van de studentenwoningen”. De Raad van State hield dat besluit van de gemeenteraad tegen, omdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met het nog steeds voor dat gebied geldende Luchthaven Indelingsbesluit (LIB).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zou daar wel een ontheffing voor kunnen geven, maar de RvS constateerde dat die dat net heeft gedaan.

 Klaar

Intussen staat de gemeente klaar om de 2500 studentenwoningen re realiseren in het aan Uilenstede, waar al 3500 studenten wonen, grenzende gebied. Kronenburg was voorheen een kantorenwijk maar veranderde in een hotelwijk, omdat leegstaande kantoren door hotels werden ingenomen. Achter de gemeentelijke plannen staan de Metropoolregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland, studentenhuisvester DUWO en de VU. Maar het ministerie spande via het ILT een proces bij RVS aan, dat door de gemeente werd verloren, hoewel de gemeenteraad vorig jaar wel een bestemmingsplan vaststelde.

Gebrek

In de motie voor de Tweede Kamer wordt onder meer geconstateerd dat er een schijnend gebrek is aan studentenhuisvesting en de minister ook geen verklaring van bezwaar heeft afgegeven. Het ministerie geeft als het ware van twee kanten niet thuis. “Studentensteden komen dit studiejaar rond de 26.500 studentenwoningen tekort, ongeveer net zoveel als vorig jaar,” zegt de gemeente.

Volgens Floor Gordon onderstreept Amstelveen het belang van studentenhuisvesting. “We hebben samen met de gebiedseigenaren en met steun van medeoverheden en onderwijsinstellingen een prachtig en zorgvuldig plan in de startblokken staan om 2500 studentenwoningen te bouwen in Kronenburg, rekening houdend met de geluidsoverlast van vliegtuigen”, zegt ze. “De Raad van State heeft geoordeeld dat wij niet zonder toestemming van de minister van I&W dit gebied kunnen ontwikkelen.” Zij is blij met de aandacht voor dit onderwerp in de Tweede Kamer. “Amstelveen is er klaar voor. Wij willen graag een bijdrage leveren aan het terugdringen van de woningnood in ons land. We nodigen minister De Jonge graag uit om in Kronenburg te komen kijken.”

Kronenburg is volgens haar ten dele ‘braakliggende grond’. De gemeente zegt die voormalige kantorenwijk nieuw leven te willen inblazen als gebied voor ‘wonen en werken’. Samen met eigenaren van gronden en panden overigens. “Kronenburg ligt net als Uilenstede binnen de geluidscontouren van Schiphol waar regelgeving geldt”, zegt zij.

2 COMMENTS

  1. Hallo mevr. Gordon
    Mijn naam is Klaas, ik zit in de bouw en ik ben 30 jaar. Mijn vriedin is 3 jaar ouder en zit in de bejaardenzorg voor 30 uur en doet veel voor haar zieke vader die alleen is. We willen graag kinderen, maar er is geen huis. We zijn allebei geboren en getogen in Amstelveen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.