Er komt weer een gratis training voor ‘gespecialiseerde’ vrijwilligers, die bijvoorbeeld mensen met een beperking helpen. Op de maandagen 26 september en 3 en 10 oktober kan men daarvoor terecht in De Meent aan Orion 3. De training wordt georganiseerd door welzijnsorganisatie Participe.

Een trainer van de Vrijwilligersacademie bespreekt en behandelt interactief in drie dagdelen diverse onderwerpen: motivatie, positie en rol als vrijwilliger; omgaan met ‘afstand en nabijheid’; gespreksvaardigheden; stellen en bewaken van grenzen; situaties en gedrag van vrijwilliger en cliënt.

Project

Geïnteresseerden kunnen bellen of mailen met Inge Veraar: 06 – 226 91 437 of mail i.veraar@participe.nu. Participe Amstelland en Amstelveen/Aalsmeervoorelkaar, de regionale Vrijwilligerscentrale, werken samen in het project “gespecialiseerde vrijwilligers”. Deze vrijwilligers ondersteunen ouderen en mensen met een beperking. Er is sprake van lichamelijke of psychische achteruitgang. Vaak speelt verlies van dierbaren een rol. Symptomen kunnen zijn: vergeetachtigheid, eenzaamheid en somberheid.

Bezoek 

De vrijwilligers bezoeken deze mensen thuis (of ontmoeten ze bijvoorbeeld in een wijkcentrum). Het kan gaan om een gesprek, een boodschap of een spel doen. Ook samen wandelen, tuinieren of een uitstapje maken is mogelijk. Soms kan het doen van een praktische klus een ingang zijn om later meer ondersteuning aan een kwetsbare persoon te bieden. Een vrijwilligerscoördinator werft de vrijwilligers en maakt de matches. “Een ouderenadviseur organiseert de deskundigheidsbevordering”, zegt de organisatie. Overigens is men er met de eerste training niet af, want na de basistraining volgen themabijeenkomsten, meldt Participe. “Ook is er de mogelijkheid van een individueel gesprek of deelname aan intervisiegroepjes.

Academie 

Een vrijwilliger moet volgens de organisatie bereid zijn zich te verdiepen in de problematiek van de doelgroep. “Invoelend vermogen en goed kunnen luisteren zijn noodzakelijke eigenschappen. Betrokkenheid is belangrijk, maar ook het kunnen bewaren van voldoende afstand. Enige ervaring met de doelgroep is prettig, maar niet echt een voorwaarde.” Voorwaarde is, dat men minimaal twee uur per week beschikbaar is (of al werkzaam zijn) als vrijwilliger. Van deelnemers aan de cursus wordt verder verwacht dat zij alle drie de middagen bij zijn. Vanwege de subsidiëring van de cursus is het nodig, dat de organisatoren de gegevens van de vrijwilliger doorgeven aan de vrijwilligers-academie Amsterdam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.