Heel de coalitie (D66, PvdA, VVD en Goed voor Amstelveen) heeft opheldering gevraagd over hoe DUWO zich verzet tegen discriminatie en uitsluiting van studenten. De coalitie wil dat de gemeente en studentenhuisvester DUWO afspraken maken over gezamenlijk actie voeren op dit terrein. De gemeenteraad stemt daarmee in, want de partijen vormen de meerderheid daarin.

Berichten over de vermeende discriminatie van een studente op Uilenstede, waren aanleiding voor de fracties om nader onderzoek te doen naar hoe de corporatie omgaat met discriminatie en uitsluiting en zij kwamen tot het inzicht dat hier weinig over bekend is. Op de website van DUWO was geen openbare informatie over het onderwerp te vinden.

 Samenleving

Hoewel de coalitie zich niet mengt in de betreffende casus op Uilenstede, is die wel duidelijkheid over het antidiscriminatiebeleid van DUWO. Raadslid Saloua Chaara van D66 zegt dat alle vier de partijen vinden dat er in Amstelveen géén plek is voor discriminatie en uitsluiting. Op welke grond dan ook. “Iedereen moet in Amstelveen altijd en overal zichtbaar zichzelf kunnen zijn. Als samenwerkende partijen hebben wij ons in ons coalitieakkoord al stevig aan deze opgave gecommitteerd.”

Het aanpakken van discriminatie en uitsluiting kan volgens haar niet worden gezien als alleen een opgave van de gemeente. “Het is een taak van de hele samenleving.” Op Uilenstede zijn zo’n 3.500 studenten gehuisvest en de coalitie beschouwt de corporatie als een partner van de gemeente. De fracties willen weten of er sprake is van een structureel probleem. Ook willen zij dat DUWO duidelijker met studenten communiceert over hoe zij met discriminatie omgaat,

Foto (v.l.n.r): Raadsleden Femke Lagerveld (VVD), Jacqueline Höcker (Goed voor Amstelveen), Saloua Chaara (D66) en burgerlid Guy Muller (Pvda).

1 COMMENT

  1. In het verleden werden kamers in Uilenstede aangeboden aan diegene die bovenaan de wachtlijst stond. Op een gegeven moment werd eenheden de mogelijkheid gegeven om zelf te kiezen als zij daar behoefte aan hadden. In dat geval worden de eerste tien op de wachtlijst langs gestuurd om op gesprek te komen waarna de eenheid kan kiezen.

    Dan gaat het niet alleen om discriminatie van specifieke categorieën maar bijvoorbeeld ook om personen die niet zo communicatief vaardig zijn. Wat je vaak ziet is dat enkelen consequent buiten de boot vallen. Die moeten dan herhaaldelijk reageren op een kamer, worden dan herhaaldelijk uitgenodigd op gesprek maar worden dan telkens niet gekozen.

    Als een aantal ervan dan ook nog eens elke keer van ver moeten komen is het niet gek dat er persoonlijke drama’s ontstaan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.