Het ziet er naar uit dat de nieuwe Omgevingswet, die ontzettend veel voor de gemeenteraad zal veranderen, na enkele malen uitstel ook niet op 1 januari in werking treedt. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer van ontwerp-KB over inwerkingtreding van de wet vindt niet, zoals eerder aangekondigd, plaats op 21 juni.

Tijdens de dinsdag 7 juni gehouden vergadering van de commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaats in de Eerste Kamer.

Voorbehoud

Daar werd besloten het voorbehoud bij de plenaire behandeling van het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet te laten vervallen. Dat voorbehoud hield in dat er geen plenaire behandeling zal plaatsvinden op 21 juni.

Op een van de laatste dagen voorafgaand aan de commissievergadering voorzag minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Kamerleden nog van het nodige papierwerk voorzien, waaronder de Antwoorden op nadere vragen die de Eerste Kamer had gesteld over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en een Kamerbrief met een reactie op het verzoek om documenten omtrent het Digitaal Stelsel Omgevingswet . Dat bleek om de vergadering te laat, omdat niet iedereen tijdig de grote hoeveelheid informatie volledig tot zich had kunnen nemen.

ICT

Namens de fractie na Annabel Nanninga zei Lennart van der Linden dat er te weinig tijd voor toetsing was en er pas in het najaar een rapport van Deloitte aan het adviescollege over de ICT-toetsing is te verwachten met een follow up van een eerder uitgebracht advies. Maar het ministerie en het adviescollege zijn het over de opdracht nog niet eens.  Voor het digitale onderdeel van de praktijk van de nieuwe wet zijn overigens lang niet alle overheden, inclusief gemeenten, klaar. Diverse Kamerleden sloten zich bij het bezwaar van de fractie Nanninga aan.

Uitvoering

En Rik Jansen van de SP vond dat, ondanks de stelligheid van minister De Jonge naar de Tweede Kamer en de media, over het niet nogmaals willen uitstellen van de Omgevinsgwet, meer duidelijkheid nodig is om een beslissing nemen. ”We gaan er niet vanuit dat we een KB hebben geslagen met een streefdatum, maar met een uiteindelijke invoeringsdatum waar we dan vertrouwen in kunnen hebben,” zei hij. Ook Kamerlid Saskia Kluit vond dat men niet kan beweren dat de systemen goed werken en dat de overheid misschien na 1 januari een ravijn in loopt. Volgens haar had ze dat uit een gesprek met een softwareleverancier. De uitvoeringspraktijk is nog niet klaar, zei ze. En zij wilde eerst met minister De Jonge over het dekken van mogelijke risico’s.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.