“Ik heb argwaan ten opzichte van de gemeente”, zei Peter Soen woensdagavond. Hij gaf daarmee ongeveer aan wat beide insprekers over de gemeentelijke behandeling van hun bezwaren dachten. Behalve Soen sprak Cor van Blaaderen in, tijdens het raadsgesprek over het oostelijke gedeelte van de nieuwe wijk De Scheg. “Het voelt niet heel erg als: Wij zijn geïnteresseerd”, zei de laatste over de houding van de gemeente bij de planning.

Raadsleden konden met de insprekers, volgens de nieuwe raadsaanpak, waarbij de raadscommissies zijn opgeheven, in gesprek over hun denkbeelden en dat gebruiken bij de voorbereiding van het raadsdebat en het daarop volgende besluit van de gemeenteraad.

Bedonderd

Tot het praten met de insprekers, die voornamelijk verkeersveiligheid en leefbaarheid rond de nieuwe wijk inbrachten, beperkten zich de fracties van Burgerbelangen Amstelveen (BBA), ChristenUnie, D66, CDA en Goed voor Amstelveen (GvA). En dan nog heel bescheiden.

Soen, die in 2018 een perceel aan de Lavendellaan kocht en daarop een huis liet bouwen, voelde zich eigenlijk door de gemeente bedonderd. Nou ja ‘bewust verkeerd geïnformeerd’ zei hij. Naar zijn zeggen had hij bij aankoop van de grond gevraagd wat er op de weilanden aan de Van Hattumweg zou komen. Antwoord: Een klein wijkje, speeleiland en de Van Hattumweg krijgt lintbebouwing en wordt doorgaande fietsroute. Iets anders dus dan de 170 die er volgens de nieuwste plannen komen. Eerst waren het er vijftig.

Bovenkerkerweg

Van Blaaderen woont aan de Bovenkerkerweg en constateerde dat die een verkeersonveilige ontsluiting van de nieuwe wijk wordt. Hij kan er nu al nauwelijks van zijn erf af komen, vreest nog toename van het verkeer, dat alleen in de richting van Uithoorn kan (daar zullen de nieuwe wijkbewoners dan ook gaan winkelen, omdat het de enige kant is die zij uit kunnen rijden). Overigens weten de bewoners van de Scheg-Oost van niets, want zij wonen er nog niet. En de bewoners van de Bovenkerkerweg zijn op geen enkele wijze over de aanleg geïnformeerd, luidde een klacht. Ook een WOB-verzoek leverde niet de gevraagde informatie op. “Dat heeft te denken”, zei Van Blaaderen.

Maximaal aantal

En toen Soen zijn grond kocht, kreeg hij oude plannen, die een jaar eerder al waren veranderd. “Men is voor het maximale aantal woningen gegaan, zonder enige reactie op onze bezwaren”, zei hij. Zijn vertrouwen in de gemeente is behoorlijk afgenomen, voegde hij er aan toe. Pas twee jaar na de oplevering van zijn huis werden de nieuwe plannen gepubliceerd, zei hij. “Ik heb redelijke, uitvoerbare, voorzetten genoeg gegeven, of het nu gaat om de indeling van de wijk, de verkeerssituatie of mijn eigen woongenot.” Hij vindt dat zijn woning te weinig wordt afgeschermd door groen en vreest aanzienlijk meet verkeersoverlast dan de gemeente aangeeft. “Er zijn mij circa 50 woningen beloofd, het worden er 172. Er is mij een fietspad beloofd. Het wordt een doorgaande weg om een hele woonwijk te ontsluiten”, vatte Soen zijn bezwaren samen. “De gemeente kan tot op heden niet overtuigend beargumenteren waarom het niet anders kan.”

Fuik ·

De Bovenkerkerweg wordt nog meer een fuik voor het verkeer dan die nu al is, verwachtte Van Blaaderen. Volgens hem is er gemeentelijk over sommige dingen wat de aanleg van de nieuwe wijk betreft niet goed nagedacht. “De bewoners van De Scheg-Oost zullen tijdens de spits amper de wijk in- en uitkomen. Boodschappen zullen zij in Uithoorn moeten doen, want het winkelcentrum Westwijk is per auto slecht te bereiken. Het meest kwalijke is dat een verkeersonveilige oplossing is gekozen voor ons en de nieuwe bewoners.” Hij vertelde dat hij nu al geregeld een gaatje zoekt in het doorgaande verkeer om op de Bovenkerkerweg te komen. “Bij regenachtig weer is het peentjes weten.” Ook zei hij dan kinderen de weg niet veilig kunnen oversteken om naar school of een bijbaantje bij McDonalds te gaan en pleitte voor een extra stoplicht. “Dat geldt niet alleen voor kinderen uit De Scheg-Oost, maar ook voor die uit Westwijk Zuid-Oost.” Zowel bij Soen als bij Van Blaaderen zijn medewerkers van projectontwikkelaar Vorm geweest, die die nieuwe wijk gaat ontwikkelen. Die vonden volgens Van Blaaderen dat wethouders opnieuw moeten praten met de provincie en dat naar hun mening eigenlijk voor fietsers en voetgangers een tunnel nodig is. Volgens Van Blaaderen gaat de gemeente van de standpunt ten aanzien van kinderen ervan uit dat zij proberen de Bovenkerkerweg veilig over te steken. “Ale er niets gebeurt, overleven zij het wel.” Volgens wethouder Floor Gordon komt men wel tot een verkeersveilige oplossing, die recht doet aan de omwonenden en de bewoners van de nieuwe wijk.

Oplossingen

Peter Soen droeg tijdens het raadsgesprek de volgende oplossingen aan: Meer Groen op de Van Hattumweg en alternatieve ontsluiting van De Scheg-Oost via een weg ten zuiden van  de Van Hattumweg (richting de Scheg-Midden). Overigens werden door de gemeente slechts twee huizen bij de nieuwe plannen ingeleverd (van 172 naar 170), zei hij verder. Maar volgens hem is de gemeente vrijwel nergens inhoudelijk op ingegaan, ook niet tijdens de avond van het raadsgesprek, toen de meeste raadsleden hun kruit droog hielden voor mogelijk het raadsdebat. Soen: “Men leek vooral aan te slaan op verkeersveiligheid. Dat is al twee jaar onderwerp in mijn brieven.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.