De tentoonstelling over de werkkampen voor Joden in het Amsterdamse Bos in de Tweede Wereldoorlog is verlengd tot en met 10 juli. Die expositie belicht een pijnlijk en confronterend onderdeel uit de geschiedenis dat tot nu toe onderbelicht bleef.

De tentoonstelling is te zien in bezoekerscentrum De Boswinkel, Bosbaanweg 5 (geopend woensdag tot en met zondag).

Vervolging

De expositie toont persoonlijke verhalen, foto’s, objecten en interviews. Kinderen van de gemengd gehuwde mannen vertellen, vaak voor het eerst, het verhaal over de verplichte tewerkstelling van hun vader, de vernedering en de gevolgen daarvan voor het gezin tijdens en na de oorlog. Er is onder andere een podcast en wandelroute gemaakt, die voeren langs een aantal locaties waar de mannen moesten werken.

De werkkampen waren onderdeel van de Jodenvervolging. Van de mannen die tot 1942 in het Bos hebben gewerkt is bijna iedereen vermoord in de concentratie- en vernietigingskampen. Een andere groep mannen, die gemengd gehuwd waren, moesten in de latere oorlogsjaren in het Bos werken. De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met onderzoeker Lion Tokkie, het Joods Cultureel Kwartier en Stichting De Terugkeer. Openingstijden woensdag t/m zondag 10.00 tot 17.00 uur. Meer informatie: www.amsterdamsebos.nl/joodsewerkkampen

34 COMMENTS

 1. ‘Expositie over Joodse artsen en Holocaust’, By Johan Th. Bos- April 13, 2022.

  ‘Expositie Joods werkkamp verlengd’,
  By Johan Th. Bos- April 15, 2022.

  Pfff.. Hoeveel bevolkingsgroepen wonen in Amstelveen? Eén?

  • 1. Het gaat nu niet om de andere bevolkingsgroepen, maar alleen over een expositie die het Amsterdamse Bos organiseerde over de aanleg door Joden in een werkkamp.
   2. Uw antipathie tegen Joden is bekend. Daarom reageerde u ook op andere ‘Joodse’ of Israelitische items, zoals de tentoonstelling in het ziekenhuis.

   • Antipathie of niet, ik vind het ook wel opvallend hoeveel aandacht -al dan niet vanuit de gemeente- er besteed wordt aan onderwerpen die Joodse historie in Amstelveen aangaan. De sjoel, het monument ‘Nooit meer teruggekomen’, de stolpersteine, de expositie in het Amstellandziekenhuis, het boek ‘Hoop en Wanhoop – oral history’, het onderzoek naar Joods vastgoed, deze tentoonstelling in het Amsterdamse Bos en mogelijk ben ik nog wat vergeten. Allemaal historisch interessant wellicht, maar ook bij mij rijst de vraag of het niet wat ‘over the top’ is zo langzamerhand.

    • Ik zeg ook maar niks. Voor je het weet word je voor antisemiet uitgemaakt.
     En natuurlijk, natuurlijk is de geschiedenis gruwelijk, maar kennelijk nog niet ver genoeg van ons vandaan. Het zij zo.

  • Ik vergat inderdaad nog een derde evenement in deze trant in één week te vermelden. Het is wel een beetje teveel van het goede.

 2. Johan’s suggestie van antipathie jegens Joden is een typisch voorbeeld van framing. Die is louter bedoeld om kritiek op het verbijzonderen van één bepaalde bevolkingsgroep te onderdrukken. Ik ben een antiracist en maak daarbij geen enkele uitzondering. Dát is het probleem.

  • Ik begrijp je volkomen, maar je hebt te maken met een collectief trauma. Als enkeling moet je dan in de verdediging. Het zij zo.

  • Nou als een bepaald persoon hier pleit voor het verwijderen van het eeuwenoude Beth Haïm ten gunste van een nieuwbouwwijk, onder het motto van gelijke monniken ,gelijke kappen , geeft mij dat wel te denken ja, terwijl deze persoon ook verdomd goed weet , dat eeuwige grafrust hoort bij de joodse religie en hij ook heel goed weet dat wij hier vrijheid van godsdienst hebben.
   Ik weet dan niet wie aan het framen is en discrimineren op grond van godsdienst.
   Overigens die steentjes zijn een particulier initiatief, die expositie ging uit van de Joodse afdeling van het ziekenhuis, die expositie van het Joodse werkkamp ging uit van het bosmuseum.
   Trouwens al die initiatieven kwamen uit de Joodse hoek. Niet of nauwelijks van de gemeente. Wat is er dan mis mee? Vanuit zo veel groepen worden hier initiatieven genomen. Om maar even wat te noemen; renovatie Urbanuskerk ( ook met uitgifte van een boek en allerlei acties). Indiërs, Japanners, Syriërs, kerkgemeenschappen, Rotary’s verenigingen in de breedste zin van het woord. enz, enz.
   En ja, de overheid besteedt daar aandacht aan en geeft soms subsidies, maar dat hoort ook bij haar taak.
   En ja, betreft het cultuur dan komt je grote vriend opdraven.
   En ja betreft het economie en woningbouw komt onze vriendin Floor.
   Enz enz.
   Dus imij ontgaat wat nu het belang is van de opmerkingen van Berend, Robert& Carl

   • @Johan Ik neem aan dat je App bedoelt. Maar misschien doet hij dat als atheïst niet doet bij de St Urbanus, omdat hij wellicht gek is op St Urbanus chocolade. 😂😂

 3. Het zij zo?! Iedere schending van vrijheids-, grond- en mensenrechten begint met framing, smaad en laster.

  Het komt erop neer dat je hier niet je gefundeerde en correcte (want niet discriminerende) mening mag uiten zonder te worden beschuldigd van Jodenhaat. Iedereen heeft recht op zijn universele rechten.

 4. Elders op dit forum wordt in dit verband de term ’emotionele gijzeling’ gebruikt. Terecht. Je zou het ook morele chantage kunnen noemen.

 5. Misschien willen de bovenstaande reageerders gewoon niet horen dat de industriële genocide op deze schaal in de geschiedenis iets unieks is geweest en dat het op deze groep nog generaties lang zijn inwerking zal hebben, alsmede de meestal schandelijke behandeling van de overlevenden door de Nederlandse staat toen zij hier na de oorlog weer terugkeerden.
  Daar mag (moet) juist aandacht aan besteed worden, want juist deze groep is het bewijs waartoe de nu weer oplaaiende vreemdelingenhaat ( zie PVV&FvD) toe kan leiden. Alleen betreft het nu andere groepen. ( vervang maar eens het woord moslim voor jood in bepaalde publicaties)

 6. Patronizing, Frank.

  Met onophoudelijk en onevenredig veel aandacht kan wel eens het tegenovergestelde worden bereikt dan waarnaar wordt gestreefd.

  • Denk je dat? Ik denk dat generaties na een 1975 gemiddeld heel erg weinig weten van WO2, ueberhaupt van geschiedenis, aangezien dit vak al ( en dat weet ik uit eigen ervaring ) zelfs al op de basisschool er een beetje bijbungelt.
   Van jou en mij is het een hobby en ik heb het zelfs een poosje gestudeerd. Ik denk dat je inzicht omtrent de kennis van de gemiddelde Nederlander ( zie het succes van die serie Het verhaal van Nederland, die toch echt op het niveau staat van een basisschool) en je leeftijd daardoor enigszins is vervormd. Daarom veel aandacht kan toch geen kwaad. Dat heeft dan niets met “patronizing” te maken.

 7. @Johan Bos, ik reageer niet ‘als een bok op de haverkist’ zodra het over Joden gaat, maar wel als dat op dit openbare forum voor de derde keer in één week gebeurt.

  Dat is disproportioneel en dus iets teveel van het goede, of ‘over the top’ zoals CeeBee het formuleerde.

  Dat van die ‘ingehouden woede’ is uw frame.

  • Nu zeg ik maar eens wel dat je platweg uit je nek loopt te lullen, niet eens uit onwetendheid, maar gewoon uit de kwaadaardigheid van een jodenhater. De hr. Bos moet dus nieuws gaan negeren omdat het anders disproportioneel is. Laten we dat dan ook maar over de oorlog Rusland Oekraïne doen. Is toch ook wel erg veel hoor!

 8. @Johan Bos, ik reageer niet ‘als een bok op de haverkist’ zodra het over Joden gaat, maar wel als dat op een openbaar forum voor de derde keer in één week gebeurt.

  Dat is disproportioneel en dus iets teveel van het goede, of ‘over the top’ zoals CeeBee het formuleerde.

  Dat van die ‘ingehouden woede’ past in het frame waarin u mij ogv uw vooringenomenheid plaatst.

 9. @Frank Bikker, je bedoelt mij met ‘een bepaald persoon’. Nogal suggestief. Bovendien lieg je. Ik heb hier nooit gepleit voor ‘het verwijderen van Beth Haïm ten gunste van een nieuwbouwwijk, onder het motto van gelijke monniken gelijke kappen’.

  Zoek maar op en citeer mij juist en eerlijk.

  Eeuwige grafrechten behoren tot de Joodse en Istamitische cultuur, maar niet tot de Nederlandse. In ons land en in onze cultuur moeten private voorrechten soms wijken voor publieke belangen.

 10. @Johan Bos, als in één week drie keer aandacht wordt gevraagd voor één thema, dan kunt u een selectie maken.

  @Frank en Johan Bos, er heeft niet ‘één bepaald persoon’ te kennen gegeven dat één thema onevenredig veel aandacht krijgt van het lokale bestuur en de lokale pers, maar diverse.

  @Frank (off-topic), wat die ‘eeuwige grafrechten’ betreft: Ten eerste is niets eeuwig en ten tweede verdient geen enkele bevolkingsgroep vanwege zijn etnische, nationale of religieuze achtergrond publieke voorrechten van welke aard dan ook.

 11. Frank Bikker, Rusland – Oekraïne is actueel met directe gevolgen voor iedereen, nu en later. Discriminatie, onderdrukken en vervolgen van Joden vanwege hun afkomst is gelukkig niet actueel en moet dat ook nooit meer worden net zomin als iedere andere vorm van discriminatie.

  Verbijzonderen en bevoorrechten of juist discrimineren van eenn bevolkingsgroep vanwege afkomst, herkomst of religie is onwenselijk, verwerpelijk en riskant.

  Probeer eens op beschaafde en inhoudelijke manier te discussiëren zonder steeds weer persoonlijk en grof te worden.

 12. Frank Bikker, je mag niet iemand zomaar een kwaadaardige Jodenhater noemen zonder ÉÉN antisemitische uiting of gedraging te kunnen noemen. En ik weet dat je daarnaar hebt gezocht, ouwe spokenjager.

 13. “Een aarts atheïst: de belangrijkste, schandelijkste en gevaarlijkste. Hij bedreigt met zijn leer de gehele mensheid. Hij bedreigt haar met morele, religieuze en sociale vernietiging. Hij verspreidt weergaloze goddeloosheid. Hij is de grote misleider van het mensdom. De meest schaamteloze van alle stervelingen. Hij is een monster, hij is een duivel, een nietige worm, hij is niet meer dan een dooie hond. .. Vanwege zijn afschuwelijke ketterijen en ijselijke werken die hij wrocht werd hij vervloekt en verbannen uit het volk van Israël met de woorden: Hij zij vervloekt bij dag en bij nacht, .. Nimmer moge de Heer hem vergeven en moge voortaan de woede des Heeren op deze mens branden en hem opleggen alle vloeken geschreven in het boek dezer wet. .. Waarschuwende dat hem niemand mondeling mag spreken, niemand bij geschrifte, niemand hem enige gunst verlenen ..”

  (Uit: Ton de Kok, ‘Wat is God. Filosofen en schrijvers op zoek’, Thoth 2013, pag 111 ev)

  Met deze woorden verbande de Joodse gemeenschap 1656 Baruch Spinoza. Gezien de woorden van Frank Bikker en de pogingen van Johan Bos om mijn reacties te blokkeren, is er sinds die tijd niet veel veranderd: Afwijkende opvattingen en onwelgevallige meningen worden niet tegengesproken maar onderdrukt en de auteur moet worden gecanceld.

  • U blijft mij verdacht maken, c.q. beschuldigen van het blokkeren van uw reacties, waar ik part noch deel aan heb. Maar ach, waanzinnige reacties behoren wat mij betreft ook tot de vrijheid van meningsuiting, al zijn die wel eenzijdig en gebruikt u steeds dezelfde woorden (verkeersgoot enzovoort).

 14. Het ging over proportionaliteit. De discussie (vzv daarvan sprake is) ging over de vraag wanneer een thema actueel en invloedrijk genoeg om er een paar keer per week over te schrijven.

  Als ik mijn eigen naam gebruik, wordt mijn reactie niet geaccepteerd. Daarom neem ik weer mijn toevlucht tot een schuilnaam. Noem dat maar waanzinnig.

  • En dat is mijn schuld? Uw zou een uitermate slechte rechter zijn. Maar misschien doet u het voor een politiek proces wel heel goed. Als u mij zegt hoe ik moet blokkeren, graag overigens. Niet dat ik er gebruik van zou maken, maar ach, de wetenschap is nooit weg…..

 15. Wel wat hoogmoedig om jezelf met Spinoza te vergelijken.
  En overigens is het niet vreemd dat in de periode naar 4 mei veel aandacht wordt besteed aan herdenken van WOII en de holocaust. Of het teveel is mag iedereen zelf uitmaken. De rest van het jaar valt het nogal mee.
  Tot slot: kunnen jullie met deze smakeloze en oninteressante egotrip stoppen, please

 16. Is het hoogmoedig om jezelf te vergelijken met een ‘nietige worm die minder is dan een dooie hond’ maar wiens opvatting over alomvattende wetmatigheid van de natuur ik deel en die ook verketterd en verbannen werd?

  Mogen mensen zich ook niet Mozes, Abraham of Johan noemen?

  Ook mij was opgevallen ‘hoeveel aandacht — al dan niet vanuit de gemeente – er wordt besteed aan onderwerpen die Joodse historie in Amstelveen aangaan’. Mijn eerste reactie bestond uit een simpele verwijzing naar andere bevolkingsgroepen die veel minder aandacht krijgen. Daarna kreeg ik de gebruikelijke persoonsgerichte shit over mij heen en werden reacties onder mijn eigen naam geblokkeerd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.