Rob Ellermeijer

Terwijl gemeente en corporatie Eigen Haard elkaar met persberichten bestoken, lijkt de renovatie ten behoeve van de duurzaamheid niet bij alle huurders van woningen in goede aarde te vallen. Sommigen van hem zijn absoluut ontevreden, maar de corporatie weet er wel weer een paar te vinden die hun opperste tevredenheid ventileren in een zelf gemaakt interview. Samen laten zij nu onderzoeken hoe de relatie tussen verhuurder en huurder werkelijk ligt. Ook de bewonersraad is mede-opdrachtgever.

De gemeente had aangestuurd op een onafhankelijk onderzoek na berichten van huurders die ontevreden zijn over onderhoud, renovaties en vooral gebrekkige communicatie. Op dat laatste spitst het onderzoek zich toe, waarbij de naleving van afspraken in vier wooncomplexen centraal staat, zoals in de Aquariusflat en het complex aan de Van Heuven Goedhartlaan.

Wantrouwen

“Communicatie blijkt een terugkerend punt van zorg”, zegt wethouder Wonen Rob Ellermeijer. “We constateren dat een deel van de huurders in Amstelveen het vertrouwen kwijt is. Of het nou gaat over onderhoud of renovaties; deze groep voelt zich niet gehoord.”

Het onderzoek moet een eerste stap zijn naar verbetering van de verhoudingen en de communicatie. “Ik ben daarom blij dat de gemeente sámen met Eigen Haard en de bewonersraad opdracht heeft kunnen geven voor dit onderzoek.”

Oplossen

Die mening deelt directeur Bert Halm van Eigen Haard. “We willen dat onze bewoners

Bert Halm

tevreden zijn over alle aspecten van onze dienstverlening en hopen met dit onderzoek de vinger goed achter het probleem te krijgen, zodat we het zo snel mogelijk oplossen,” zegt hij.

Ook huurdersorganisatie Bewonersraad Amstelveen juicht het is onderzoek toe. ”Wij zijn al langer bezig met het verbeteren van de communicatie van Eigen Haard naar de huurders,” zegt voorzitter Henk Duursma. “Ook hebben bestuursleden bij verschillende complexen de huurders ondersteund.”

Resultaten

Atrivé gaat primair ervaringen, meningen en wensen beluisteren van de betrokken sleutelfiguren uit de diverse organisaties, bewonersvertegenwoordigingen en bewoners. Dat gebeurt met interviews en gesprekken met bewoners in de complexen. De resultaten van het onderzoek, dat vorige week begon, worden nog dit voorjaar verwacht.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.