Burgerbelangen Amstelveen (bbA) aast er op tot het college van B&W we en dus tot de coalitie toe te treden van VVD en D66. Dat bleek uit de woorden van lijsttrekker Ruud Kootker van die lokale partij, die een stadsbestuur wil, waarin de derde partij (5 zetels) van Amstelveen een rol speelt. Dat zou volgens hem een verdiende plek zijn.

Uit de winst van bbA en de twee andere lokale partijen (Goed voor Amstelveen en Actief voor Amstelveen) bleek opnieuw het oprukken van de lokale partijen ten koste van de landelijke. Met elkaar hebben de drie nu negen zetels (GVA en AVA elk twee).

Derde partij

De kwestie kwam aan de orde doordat elke fractie een terugblik op de verkiezingen voor gemeenteraad gaf klaagde over de k\lage opkomst van de kiezers. Die is teleurstellend zei burgemeester Tjapko Poppens, al ligt Amstelveen met 52,85 % dan boven het landelijk gemiddelde van ruim 47%. Zowel hij als de twaalf partijen die nu de gemeenteraad vormen zagen daarin een gebrek aan vertrouwen in de plaatselijke politiek. Men wil de burger meer bij het beleid betrekken, maar heeft wel de openbaarheid van het Presidium (waarin alles fractievoorzitters samenkomen) afgeschaft.

Overigens was die openheid bij niemand bekend, want de gemeente weigerde die – zoals de raadsvergaderingen – aan te kondigen. Toen een journalist er achter kwam dat die openheid en in principe was, werd hij weliswaar uitgenodigd en door de voorzitter ook welkom geheten, wat een bewijs is van het niet openbare karakter van die vergadering. Maar onder de nieuwe raad blijft het Presidium geheim.

Stabiel

Lijsttrekker Herbert Raat van de VVD zei samen met Floor Gordon van D66 maandag met een voorstel voor de gedachte coalitie te komen. “Het gaat ons om een goed en stabiel bestuur”, zei hij. Overigens uitten vrijwel alle fracties hun teleurstelling over de lage opkomst die zij wijten aan het volslagen wantrouwen jegens politiek en overheid. Maar de overheid koestert kennelijk wantrouwen jegens de burger, vond Patrick Adriaans van de SP. Met andere partijen, onder wie D66, zag hij wel de enorme versnippering in het politieke landschap, die onder meer twaalf fracties in de gemeenteraad opleverde, waaronder drie van lokale partijen. Adriaans zag dat die het allemaal hebben over ‘betaalbaar’ wonen, veelal zonder de sociale huurwoning noemen. Er wordt volgens Adriaans de komende vier jaar óf andere politiek bedreven óf met gaat me in het bestaande woonbeleid van VVD en D66. Ook Lennart de Looze van GroenLinks had dat op zijn verlanglijst staan. Hij pleitte voor een bredere coalitie en een raadsprogramma, in plaats van alleen een collegeprogramma.

Goed

Floor Gordon van D66 zei dat haar partij, de tweede in Amstelveen, met alle partijen wil samenwerken (‘verbindingsbestuur’ noemde zij dat) en was nieuwsgierig naar een analyse van de lage opkomst van de verkiezingen. Overigens is de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad er op gericht meer de burgers bij het beleid te betrekken, waarbij raadsleden minder in het raadhuis en meer in de stad te zijn. De burger moet zich meer gehoord gaan voelen, vond Gordon. Woonruimte en klimaat zijn uitdagingen voor de komende jaren, vond zij. Er moet ‘goed’ worden gebouwd zei ze. Maar over wat goed is, verschillen de meningen, bleek ook tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad.

Misschien dat Henk Stoffels van de ChristenUnie eigenlijk wel het duidelijkst omschreef met wat minder in het raadhuis zijn wordt bedoeld. Hij vertelde over een man die geregeld langs zijn woning kwam met een hond, eerst grimmig op de begroeting van Stoffels reageerde, alleen vriendelijker werd en de dag voor de verkiezingen hem veel succes wenste. “Die verbinding, daar wil ik in de komende vier haar aan werken”, zei hij.

Burgerraadsleden

Na de raadsleden werden ook de burgerraadsleden beëdigd

Blik op raadszaal

13 COMMENTS

    • Onze beschaafde heer Michel Becker van AVA heeft ook al laten merken dat hij niet vies is van een wethouderschap onder het motto ; “De schoorsteen moet tenslotte ook roken.”

      • Als je een politieke partij bent wil je natuurlijk graag aan de knoppen zitten, dat begrijp ik op zichzelf wel. En dat geldt voor AVA niet minder wat mij betreft. De vraag die ik stelde is of het verstandig is om dat zo te laten blijken, omdat je dan al je kruit verschiet naar mijn idee en je alleen nog maar kunt voegen naar de wensen van in dit geval VVD en D66. Overigens zou BBA ook dit keer wel weer eens achter het net kunnen vissen. Mevrouw Höcker van GVA is namelijk politiek een stuk gewilliger en voor een paar kruimels geeft die wel gedoogsteun aan het bestaande college zodat die weer een meerderheid heeft.

  1. Natuurlijk wil BBA in het college en dus moet zij dat eerlijkheidshalve laten blijken. Het zal die partij wel zetels gaan kosten, want de VVD houdt niet van tegenspraak en kent maar één vorm van ‘samenwerking’: Wie niet met ons meestemt, wordt onder de grond gewerkt.

  2. Het grote-tegen-elkaar -uitspeelspel van Raat kan nu beginnen. Floor heeft zich al laten paaien. ( dom !!) Nu nog het liefst 2 smurfen met wat nietszeggende beloften. BbA is daar misschien net even iets te groot voor en daar zitten ook mensen bij die niet zo gediend zijn van de manipulatieve spelletjes van ome Herbert.

  3. D66 zegt met alle partijen te willen samenwerken maar heeft op uitnodiging van de vvd als eerste een verbond gesloten met de VVD waardoor de derde partij nog mag aanschuiven. Dat is niet een open discussie voeren omdat VVD/D66 al aan elkaar zijn vastgeklonken.

  4. VVD en D66 hebben alleen getalsmatig behoefte aan een derde partij, niet inhoudelijk. Een zichzelf respecterende politieke partij begint daar niet aan. Wie dat toch doet, doet het louter voor de status en bedriegt zijn kiezers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.