Van de oude gemeenteraad, die dinsdagavond werd ontbonden, namen 21 raadsleden afscheid. Enkelen komen terug, omdat zeker lijkt dat VVD en D66 tot de nieuwe coalitie behoren. De scheidende raadsleden werden één voor één toegesproken door burgemeester Tjapko Poppens, waarna zij ook allemaal een speech hielden. Terwijl vrijwel al die toespraken van raadsleden vooral neerkwamen op dank aan griffie, andere ambtenaren en collega’s in de gemeenteraad, maakte SP-raadslid Marina Casadei van de gelegenheid gebruik nog eens haar politieke onvrede te uiten.

De Socialistische Partij denkt bijvoorbeeld anders over de slogan dat in Amstelveen iedereen krijgt wat hij nodig heeft, vindt dat er te weinig maatwerk wordt geleverd door de gemeente, die lerend zou zijn, maar ook dat is volgens Casadei uit niets gebleken. De burgemeester had in zijn toespraak al gezegd dat zij het debat allerminst schuwt, veel opvattingen had die verschilden van die van anderen raadsleden en opkwam voor minima en andere kwetsbaren. Hij memoreerde ook dat de SP in de laatste jaren driemaal met een zwartboek kwam, waarvan er één tot een door de raad aanvaarde motie leidde.

Actie

“Geen fractie zonder actie”, zei Casadei, refererend aan de diverse acties die de SP heeft gevoerd bij het raadhuis en waarbij geen enkele andere partij enige belangstelling toonde. Van de scheidende raadsleden waren er drie niet aanwezig (Cheima Aouni en Martin Kortekaas, beiden van GroenLinks, en Benjamin Smalhout van de VVD). Een staande ovatie was er voor de nestor Hans Bulsing (VVD), die na 24 jaar afscheid nam. “Uit jouw handen kreeg ik de voorzittershamer”, herinnerde Poppens zich. “We zullen de flu de bouche in deze raad gaan missen. Dit is een einde van een tijdperk.” Bulsing zelf noemde, nadat hij langdurig applaus van alle raadsleden in ontvangst had genomen, het een “heftig emotioneel moment”.

Terugkeer

Victor Frequin, behorend tot de van de VVD deel uitmakende nieuwe coalitie, was een van degenen die verwachtten dat zij weliswaar afscheid namen, maar na de benoeming van lijsttrekkers als wethouders in de nieuwe raad terugkeren.

“Ik neem vanavond afscheid, net als vier jaar geleden, ik bouw ervaring hiermee op”, zei Frequin. “Dus de mensen die blij zijn dat ik weg ga, hebben daar waarschijnlijk maar kort plezier van.” Ton Coumans, ook van de VVD, zei dat toen hij een relatie kreeg met zijn echtgenote die van D66 was. Maar de coalitie van thuis, kreeg navolging in de politieke arena, zei hij. Tot de scheidende raadsleden behoorde ook Bert de Pijper van de ChristenUnie, die om gezondheidsredenen moet stoppen en wordt opgevolgd door Henk Stoffels. Hij wenste de raad ‘shalom’ toe, wat meer inhoudt dan vrede alleen. Van het CDA trad de gehele fractie (2 zetels) af. Voor Pier Rienks en Sandra van Engelen komt er één (Siegmann) terug. “Het CDA heeft het, ook landelijk, niet goed gedaan”, zei Van Engelen.

Van links naar rechts op foto: Victor Fequin (VVD), Sandra van Engelen (CDA), Marga van Herteryck (bbA), Bas Zwart (VVD), Marina Casadei (SP), Pier Rienks (CDA), Robert Zuidbroek (D66), Tom Coumans (VVD), Anne Mieke van der Vet (D66), Bert de Pijper (ChristenUnie) Tjapko Poppens (BM), Edwin van der Waal (D66), Guido Dennenbroek (PvdA), Remco Snoek (VVD), Arjan Gerritsen (VVD), Hans Bulsing (VVD), Paul Feenstra (VVD), Jacqueline Solleveld Olthof (bbA). Uiteraard ontbreken de afwezige (scheidende) raadsleden Smalhout, Kortekaas en Aouni, alsmede de wel aanwezige Hacquebard (OCA).

1 COMMENT

  1. Dus 21 van 37 zullen nieuwelingen of nagenoeg nieuwelingen zijn. Ik hoop dat achter de schermen de oudjes de nieuwen nog even blijven steunen anders wordt het wel een erg amateuristisch gezelschap.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.