De bioscoop met diverse zalen aan het Stadsplein kijkt er te komen. De gemeente is althans van plan eind april een ‘anterieure’ overeenkomst met het bedrijf Pathé Theatres BV te sluiten over de verkoop van de bouwgrond, besloten B&W dinsdag.

Dat contract is in wezen de beginfase van die men sluit vóór de vaststelling van een grondexploitatieplan. Bij een anterieure overeenkomst hebben zowel de gemeente als het bedrijf Pathé veel onderhandelingsruimte.

“Ten behoeve van het bouwplan verkopen wij het appartementsrecht om ter plaatse debioscoop
te realiseren, dit gebeurt verhoogd op palen aangezien op maaiveldniveau deexpeditie
van de Schouwburg en P60 hun plek zullen behouden”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Tevens wordt de nog aan te leggen hellingbaan (als nieuwe entrée naar de Schouwburggarage) geïntegreerd in het nieuwe gebouw.”

Locatie

In een ‘anterieure’  overeenkomst kan men ook afspraken maken over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals: groen, waterberging en infrastructuur en die baseren op de structuurvisie voor het Stadshart. De afspraken in een anterieure overeenkomst moeten gaan over een concrete gebiedsontwikkeling en passen binnen een structuurvisie.

Er overeenstemming bereikt over de koopsom en de overige voorwaarden waartegen het appartementsrecht voor de bioscoop aan de initiatiefnemer in eigendom wordt overgedragen voor de realisatie van het plan, schrijven B&W.

Het is de bedoeling dat de nieuwe bioscoop achter de Schouwburg Amstelveen en P60 komt met een entrée aan het Stadsplein ter hoogte van de huidige ingang van Platform C. De komst van de bios zou een enorme stap vooruit zijn, zegt wethouder Stadshart Herbert Raat. “Niet alleen voor het Stadshart of voor Amstelveen, maar voor de hele Amstelland regio.” Hij herhaalt nogmaals dat er veel behoefte aan meer levendigheid op het Stadsplein. “Deze ontwikkeling levert daar een belangrijke bijdrage aan.”

Nadat de overeenkomst eind april is getekend, komen een bestemmingsplanprocedure en de aanvraag van een omgevingsvergunning aan de orde. Het duurt overigens nog wel een paar jaar, voordat men in de nieuwe bios films kan bekijken. De gemeente denkt voorzichtig aan einde 2026. Haar onherroepelijke omgevingsvergunning, waarna het bedrijf kan gaan bouwen, verwacht zij pas in de eerste helft van van 2024 af te geven. Hierna start de gemeente met het bouwrijp maken van de grond. Met de bouw kan in het voorjaar van 2025 worden begonnen, denkt de gemeente.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.