Dat de Buitenveldertbaan van Schiphol van april tot medio juli meer lawaai gaat opleveren in verband met groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan leidt tot kritiek bij D66, die er dan ook in verkiezingstijd een persbericht aan wijdt. Het onderhoud had in een gunstiger periode kunnen plaatsvinden dan de lente, kunnen gebeuren, vindt de fractie. Zij meent ook dat de omgeving onvoldoende is betrokken bij het opstellen van de planning en vraagt zich af waarom het onderhoud veertien weken moet duren.

Volgens lijsttrekker Floor Gordon geeft gebruik van de Buitenveldertbaan de meeste overlast voor bewoners en wordt die al jarenlang veel vaker ingezet dan noodzakelijk en afgesproken. Haar partij dringt – overigens in navolging van andere partijen – aan op scherpere regels voor de inzet van de Buitenveldertbaan en op striktere handhaving. “Het is zorgelijk dat het steeds weer buurgemeenten of leden van vrijwilligersorganisaties, zoals de Schiphol-Werkgroep Amstelveen Buitenveldert ‘SWAB’, moeten zijn die er bij de luchthaven op aandringen om meer oog voor een gezonde leefomgeving te hebben”, zegt Gordon.

Info

Zij draait weer het hele rijtje van bezwaren af waarmee alle andere tegenstanders al zijn gekomen. Er is volgens D66 Uiteraard een veel betere informatievoorziening bij het noodzakelijke baanonderhoud nodig, inclusief begrijpelijke onderbouwde voorstellen en besluiten. En het is tijd voor meer “maatschappelijke participatie bij de totstandkoming van voorstellen en besluiten die direct impact hebben op de buren van Schiphol.” D66 vraagt zich opeens af of er bij Schiphol bereidheid is om écht te kijken naar alternatieven met minder geluidsoverlast voor omwonenden, van wie meer dan 90.000 in Amstelveen. De partij vraagt zich af of het extra belasten van de Buitenveldertbaan niet had kunnen worden uitgesteld tot begin volgend jaar.

Stedelijk gebied

Overigens is het vooral door GroenLinks bestuurde Amsterdam een van de vier aandeelhouders van Schiphol met ruim 20% van de aandelen. Van de andere drie eigenaren staat Amsterdam daarmee op de tweede plaats. De grootste is de Staat der Nederlanden (69,77%). D66 zegt nu het belangrijk te vinden dat Amstelveen hen aanspreekt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en zij ver wijst naar haar verkiezingsprogramma. “Onze hoofdboodschap is: Schiphol moet vergroenen en van de leefkwaliteit van omwonenden een prioriteit maken. Alleen dan heeft een grote luchthaven in stedelijk gebied echt toekomst”, zegt Gordon, die kennelijk in een groen Schiphol gelooft

500.000 vluchten

Verder herhaalt zij wat andere partijen, waaronder de VVD, ook al hebben gezegd: Geen geluidshinder en slaapverstoring meer, dus stoppen met nachtvluchten (voor vracht en goedkope vakantievluchten); 500.000 vliegbewegingen blijft het maximum; goed bestuur, dat hinderbeleving meeweegt bij het nemen van beslissingen; controleerbaar cijfers; minder geluidshinder door optimalisatie van de aanvliegroutes, grotere voorspelbaarheid van vluchten en inzet op een stillere vloot;

betere luchtkwaliteit door beperken van onnodige uitstoot bij tanken en warmdraaien, alsmede door elektrisch vervoer en elektrisch taxiën de norm te maken; inzet van (nieuwe) treinverbindingen binnen Europa als alternatief voor vliegen.

Onderzoek

D66 Amstelveen schaart zich ook achter de landelijke groene D66 standpunten over Schiphol, volgens Gordon de luchthaven als vervuiler moet betalen. vervuiler betaalt. “Geluidsoverlast en uitstoot willen we beperken door de tarieven voor de meest vervuilende en luidste vliegtuigen verder te verhogen en te onderzoeken of die geheel geweerd kunnen worden”, zegt Gordon. Zij wil een einde aan de vluchten naar Maastricht of Brussel. “D66 wil de trein het logische alternatief maken”, praat zij andere milieufreaks en politieke partijen na. “Vliegen moeten een eerlijke prijs hebben. Daarom wil D66 geen vrijstellingen meer voor accijns en btw in de luchtvaart. En reizigers die enkel in Nederland overstappen moeten vliegbelasting betalen. Wij steunen de oproep van Kamerlid Boucke om de reservering voor de Tweede Kaagbaan te schrappen”. D66 Amstelveen blijft daarnaast geloven, evenals de VVD, in de toekomst van start- en landingsbanen in zee met een tunnelverbinding via sneltreinen naar de huidige mainport. Naast hinderreductie voor omliggende gemeenten, komen er dan enorme percelen grond vrij voor woningbouw en natuur, zegt de fractie.

Maar D66 wil niet, zoals Goed voor Amstelveen en andere partijen in de gemeenteraad, Schiphol nu al inkrimpen. Want veel Amstelveners zijn nu eenmaal ook reiziger, werknemer of ondernemer op Schiphol of daaraan gerelateerd. En het streven van Gordon was als wethouder van Economische Zaken zoveel mogelijk internationale bedrijven hierheen te halen. ‘D66 vindt wel dat er een betere balans moet komen tussen economie en leefomgeving’ zegt de partij. ‘Dus meer oog voor omwonenden en betere milieuprestaties. Oog voor een gezonde leefomgeving betekent voor D66 in ieder geval duidelijke afspraken en een ferme handhaving van die normen.’

1 COMMENT

  1. “Zij draait weer het hele rijtje van bezwaren af waarmee alle andere tegenstanders al zijn gekomen.”
    “D66 wil de trein het logische alternatief maken”, praat zij andere milieufreaks en politieke partijen na.”

    Kijk, zo smalend schrijft de zich onafhankelijk noemende journalist Johan Bos nooit over Gordons collega van de VVD. Het mág natuurlijk, mits het eerlijk wordt gepresenteerd als een partijdig opiniestuk en niet als een objectief journalistiek verslag.

    JB heeft overigens gelijk dat een ‘groen Schiphol’ ondenkbaar is. Luchtvaart is niet duurzaam en zal dat ook nooit kunnen worden. Het is bedrog om dit in verkiezingstijd voor te te spiegelen.

    Een grote luchthaven in stedelijk gebied heeft domweg geen toekomst. Ooit gaan zelfs neoliberalen inzien dat men niet op de huidige schaal kan doorgaan met brandstofverspilling, luchtvervuiling, geluidsoverlast en klimaatopwarming.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.