Er komt niets nieuws uit de vele debatten die voor de politieke partijen in dit Amstelveen worden georganiseerd. Allemaal zijn zij voor een ‘betaalbare’ woning en inclusie van de gemeente, die even groen als sociaal en veilig voor iedereen moet zijn. Dinsdag staan politici weer op de markt met folders waarin allemaal hetzelfde staat. Enig verschil is dat de twee van de coalitiepartijen (D66 en VVD) voor de middengroepen willen bouwen en de derde coalitiepartij, de PvdA, nu het ‘kneiterlinkse’ bouwen van sociale huurwoningen voorstaat.

Strijd wordt nu geleverd voor de omvang van de fracties. Daarna vormen die één front, vaak tegen in plaats van voor de inwoners. Dat heet dan weer de verbinding of samenwerking waartoe de gemeenteraad, officieel het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, in staat is. Volgens de burgemeester telt elke stem me en kan de inwoner mede het beleid bepalen, in de praktijk blijkt vaak het tegendeel. Gedesillusioneerde ex-raadsleden constateren dat in wezen ambtenaren het beleid bepalen, omdat zij er nu eenmaal doorgaans langer zitten dan een wethouder of raadslid.

Kneiterlinks

Nou ja, misschien staan alleen GroenLinks en de SP op hun politieke standpunt dat er meer sociale huurwoningen moeten komen, want die staan links van de PvdA, die overigens als de partij opnieuw in de coalitie wordt gevraagd snel de ‘kneiterlinkse’ opvattingen zal vergeten.

De lokale partij Burgerbelangen Amstelveen verwijt nu dat de respectieve wethouders (en lijsttrekkers) van VVD, D66 en PvdA alles uit de kast halen om in advertenties te laten zien hoed goed zij in de laatste vier jaren welzijn geweest. Volgens bbA is dat reclame maken voor partijen in verkiezingstijd op kosten van de gemeenschap. Dat mag zo zijn, maar bbA deed zelf niet anders toen het nog een wethouder leverde. En ook de ChristenUnie, met destijds wethouder Koops, is van die zonde niet vrij. Koops sprak zich propagandistisch uit over onder neer de Bewoners Initiatief Groepen (BIG’s) en al het andere wat zij in de wijken had bereikt.

Eigenlijk doen nu alle partijen hun best om kiezers naar zich toe te trekken, hoewel een lid van de VVD zaterdag zei dat de meeste keuzes al vastliggen. Net als D66 heeft de ChristenUnie een Tweede Kamerlid van de die partij naar Amstelveen weten te halen: Don Ceder verschijnt zaterdag om elf uur in de bibliotheek. Hij blijft een uurtje om met inwoners te praten over de slogan ‘Samen recht doen’ van de partij.

Burgemeester Tjapko Poppens deelt dinsdag, als de partijen op de biologische markt staan, daar koffie uit. En om 13.00 uur wordt een bus van de partij Belang Van Nederland (BVNL) verwacht op het Stadsplein, waarvan een DJ daarvan het winkelcentrum bewerkt.

BBB

De verkiezingsstrijd is blijkbaar in alle hevigheid nu op een hoogtepunt. De lokale partij Actief voor Amstelveen (AVA), na zich inmiddels het gedachtengoed van de ouderenpartij OCA te hebben toegeëigend en naar haar zeggen ook opkomt voor jongeren (via AVA-Next), zegt nu ook de landelijke partij Boer Burger Beweging (BBB) plaatselijk te vertegenwoordigen. “Met name voor het buitengebied”, zegt fractievoorzitter Michel Becker. Een probleem voor AVA is natuurlijk dat in het buitengebied nauwelijks boeren wonen en er bijvoorbeeld wel een golfbaan is.

Omdat AVA zegt zich ook over ouderen te ontfermen organiseert AVA plus in verkiezingstijd met het smartlappenkoor ‘De Parels’ een gratis concert voor hen aanstaande zondag (13 maart, 14.00 uur) in de Bolder aan Groenhof.  “Wij vinden dat in het nieuwe college van B&W een speciale Ouderenportefeuille in het leven moet roepen”, zegt de partij. Ook kandidaat raadsleden van AVA zijn er om met de aanwezigen in gesprek gaan.

Don Ceder

Polarisatie

De eveneens lokale partij Goed voor Amstelveen, een onder de naam Lijst Höcker tot stand gekomen afscheiding van AVA rond raadslid Jacqueline Höcker (in een vorige raadsperiode tot bbA horend), meldt dat in de plaatselijke politiek weinig over de eerder landelijk ontstane polarisatie over o.a. 2G is te merken. Ze schrijft: “Goed voor Amstelveen wil dat de effecten van de pandemie in kaart gebracht worden en daar waar het nodig is oplossingen bieden, los van de al gegeven financiële steun. Ook in immateriële zin is er nog heel veel schade te herstellen, voor zover als dat door de gemeente hersteld kan worden.” Een landelijk belang dus, geuit door een lokale partij. Ook deze is aardig: “Laten we met elkaar bouwen aan een samenleving zonder polarisatie. Zeker nu ons bestaan onder druk staat door de oorlog in de Oekraïne.” Dat zegt een raadslid dat bij een partij wegliep en volop aan de verkiezingsstrijd deelneemt.

Maar ach, in deze tijd van kiezen mag alles. Straks zorgen degenen die worden gekozen als ‘volksvertegenwoordigers’ weer voor de onderlinge verbinding van vrijwel alle partijen. En die zijn blij dat maar één keer in de vier jaar de kiezers zand in de ogen moet worden gestrooid.

De Parels

2 COMMENTS

  1. ‘…maar bbA deed zelf niet anders toen het nog een wethouder leverde…’ is de jij-bakreactie van een middelbare scholier en zelfs daarvan zou ik het al niet meer accepteren. Het is geen inhoudelijk argument. Bovendien erkent met name de VVD met deze reactie bij het Amstelveens Nieuwsblad -onbedoeld allicht- dat ze dus inderdaad misbruik maakt van gemeenschapsgeld. Wat een kleuters.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.