De Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) wil zich dit jaar meer gaan richten op bedrijven buiten de stad. Dat zei voorzitter Rob van den Helder donderdag in zijn (verlate) nieuwjaarstoespraak. De organisatie telt nu zo’n 450 leden, maar wil volgens Van den Helder verder groeien.

De nieuwjaarsreceptie werd bijgewoond door burgemeester Tjapko Poppens en een delegatie van de wethouders en raadsleden, onder wie wethouder Floor Gordon van Economische Zaken. Van den Helder drong er bij de leden op aan zich met werving bezig te houden ter uitbreiding van de vereniging.

Ondernemer v/h jaar

Daarvoor gebruikt de OA eigen communicatiekanalen, zei hij. De voorzitter bracht ook het verkiezingsdebat van dinsdag (15 februari, 18.30 uur) in de schouwburg aan het Stadsplein en de verkiezing van de Amstelveense Ondernemer van het Jaar op de Dag van de Ondernemer (18 november) alsmede de geregeld door de OA georganiseerde netwerkborrels onder de aandacht. Het ondernemerschap heeft, zoals iedere Amstelvener, met o.a. klimaatcrisis, stikstofcrisis, immigratiecrisis, coronacrisis en nog een aantal andere crisissen te maken, maar de gemeenten doet er alles aan om de ondernemers re helpen, zei Van den Helder. Hij prees de samenwerking met haar, die onder meer tot een stimuleringsfonds leidde, en die met organisaties als Kon. Horeca Nederland en VAD (detailhandel). Volgens met zijn al dertien ideeën ingeleverd voor de lokale economie, waarvoor subsidie uit het fonds van € 130.000 komt. “Heb je een goed plan voor de lokale economie, dien een aanvraag in”, zei hij tegen de aanwezige ondernemers.

Terug op het goede spoor

Van den Helder zei ook dat het trainingsprogramma ‘Back on Track’ met succes draait. Het is een hulpprogramma voor ondernemers – dat voorziet in training, netwerk en coaching – over diverse aspecten van hun bedrijf, en startte in november op de Dag van de Ondernemer. De OA deed dat samen met Kon. Horeca en Vereniging van Amstelveense Detaillisten (VAD). En de gemeente financierde het uit het Corona noodfonds. Wie zich in wil schrijven of een compleet overzicht van het aanbod wil hebben gaat naar https://oa-amstelveen.nl/backontrack .

Van den Helder benadrukte ook dat met hard op weg is naar een duurzame samenleving, waarvan ook ondernemers deel uitmaken. Hoewel daaraan landelijke regelingen ten grondslag liggen heeft zij ook invloed op Amstelveen en op het functioneren van de OA. De vereniging blijft attent op nieuwe businessconcepten, zei Van den Helder.

3 COMMENTS

  1. Als ik op de website van de ondernemersvereniging kijk, tel ik net iets meer dan 200 leden. Minder dan de helft van die 450 waarover de voorzitter rept en ook een stuk minder dan een paar jaar geleden. Ik vroeg me al af waarom men buiten Amstelveen leden wil gaan werven als je er al 450 in Amstelveen hebt. Of is het omdat de (kosten van) kantoororganisatie steeds zwaarder drukken op een steeds kleiner ledenaantal? Heeft de ondernemersvereniging nagedacht of ze wel voldoende meerwaarde biedt? En waarom blijft het college maar steeds aan deze club kleven, terwijl ze maar een klein (en dalend) percentage van alle Amstelveense ondernemers vertegenwoordigen? Vragen vragen..

  2. CeeBee, denk dat Rob v.d. Helder ook de partners heeft meegerekend van de leden, volgens mij is dat niet erg, iedereen maakt fouten!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.