De subsidieregeling voor Amstelveense sportverengingen die willen verduurzamen geldt ook in 2022 en 2023. “Ik roep alle verenigingen op te investeren in duurzaamheid”, zegt sportwethouder Rob Ellermeijer. Er zit twee ton in de subsidiepot.

Verschillende Amstelveense clubs hebben volgens hem al belangrijke stappen gezet bij de verduurzaming van de accommodatie en andere clubs zijn zich aan het oriënteren. “Ook voor clubs die al in duurzaamheid investeren kan het de moeite zijn om te onderzoeken wat er nog meer mogelijk is. De verduurzaming kan verenigingen in de exploitatie een belangrijk voordeel opleveren met lagere energielasten.”

Subsidie

De gemeente stelt jaarlijks subsidie beschikbaar om de sportverenigingen met eigen accommodatie, maar ook verenigingen die op een gemeentelijk sportpark sporten te ondersteunen bij investeringen in duurzaamheid. Bijvoorbeeld door veldverlichting te vervangen door LED. Maar ook investeringen in klimaatadaptatie (bijvoorbeeld een vegetatiedak), circulariteit (zoals recyclebare kantplanken) en toegankelijkheid (o.a. integraal toegankelijk toilet) vallen onder de regeling. Die is aanvullend op de landelijke regeling ‘Subsidiering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA met 15% duurzaamheidssubsidie).

Dit en volgend jaar is dus weer 200.000 euro beschikbaar. De regeling is zo dat de sportvereniging voor maximaal 1/3 van de investering subsidie kan krijgen. “Naast informatie- en subsidieverstrekking kunnen we hen in contact brengen met bureaus die zijn gespecialiseerd in verduurzamen. We willen de clubs graag op weg helpen”, zegt Ellermeijer.

Foto: Ellermeijer (links) onthulde duurzaam biljartcentrum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.