Stadsgesprekken over wonen lijken veel inwoners te trekken. Voor dat over hoogbouw kwamen er bijvoorbeeld 17- maar het raadshuis en ruim 140 woorden er woensdag 3 april in P60 een bij over de schaarse sociale huurwoningen. Centraal stond de vraag hoe men die eerlijker kan verdelen.

De meningen in de zaal waren verdeeld. Meer dan driekwart van de aanwezigen (76%) vond dat mensen met spoed moeten voorgaan op mensen die een betere woning zoeken. Dat vonden zowel mensen die op de lange wachtlijst staan als degenen die daar niet op voorkomen. Ruim twee derde (68%) vond de scheiding van ouders met kinderen de belangrijkste spoedreden voor toewijzing van een sociale huurwoning. Daarna kwamen in de opvattingen van de zaal (met 55%) jongeren die thuis woont in problematische situatie leven. Evenveel stemmen kregen gezinnen met kinderen die bij familie of vrienden’ wonen. Op de derde plaats staat ‘iemand die te duur woont’ (40 procent). Tijdelijke contracten vond bijna twee derde  (64 procent) van de stadsgesprekdeelnemers een optie om mensen met spoed aan een woning te helpen.

In de grote opkomst van de via een loting uitgenodigde Amstelveners ziet wethouder Rob Ellermeijer van Wonen de grote betrokkenheid van de bevolking bij het probleem. “Daarom dank ik iedereen die naar P60 is gekomen om verhalen en ideeën te delen met de gemeente. Het is waardevolle input voor de verdere ontwikkeling van de woonruimteverdeling in Amstelveen en de regio.”

Onrechtvaardige verdeling

Het huidige systeem van woonruimteverdeling in de woonregio Amsterdam / Amstelland-Meerlanden / Zaanstreek-Waterland wordt onderzocht. De vraag is of het verdeelsysteem niet rechtvaardiger kan en voldoende tegemoet komt aan woningzoekenden die in een spoedeisende situatie verkeren. Voor degenen die met spoed een woning zoeken bestaat in het huidige regionale systeem geen snelle route. Er is wel een urgentieregeling, maar die hanteert strenge regels.

De bijeenkomst in P60 was het vierde stadsgesprek van de gemeente. De selectie voor deze avond vond dus plaats door middel van loting. Om er voor te zorgen dat er ook voldoende jongeren aanwezig zouden zijn, werd gekozen voor een gelaagde steekproef. Uit elke leeftijdscategorie is een steekproef getrokken. Van de deelnemers aan dit stadsgesprek had een op de drie deelnemers de leeftijd tussen 18 en 34.

1 COMMENT

  1. Nu mag de probleemgroep zelf aanwijzen wat het meest problematisch is, terwijl de laatste 9 jaar niets voor deze groep is gebouwd en er zelfs uit de soc voorraad is verkocht of nu naar de vrije sector zijn getild, waardoor mede de wachtlijsten zijn opgelopen van 10 naar 18 jaar. Zuiver manipulatie en verdeel-en-heers “ gesprekken” noem ik dit. Het toppunt van cynisme zo’n “ stadsgesprek”.
    Aan de andere kant heb ik wel in Amstelveen dure tot luxe woningruimtes zien verrijzen. Blijkbaar zijn mensen hier met wat lagere inkomens tweederangs burgers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.