Efficiënter en transparanter vergaderen is de daarvoor bedachte nieuwe model voor de gemeenteraad. De drie nu bestaande raadscommissies, waar overigens ook burgers kunnen inspreken, verdwijnen en in plaats daarvan komt er een raadsgesprek tussen inwoners en raadsleden. Die hoeven niet in het raadhuis plaats te vinden de raadsleden kunnen hun informatie ook elders opdoen.

Buiten die informatieve meetings, komen er veertien raadsavonden, vijf meer dan op het ogenblik. De gedachte achter de verandering is dat er steeds meer onderwerpen aan de orde komen en dat het allemaal efficiënter moet.

Besluit

Daarom komen er twee aparte vergaderingen tegelijkertijd, zodat het voor media allesbehalve efficiënter wordt, want die moeten met minimaal twee verslaggevers komen, c.q. van de ene naar de andere bijeenkomst lopen óf later toch maar de video bekijken. De raadsavond begint om 19.30 uur en na de debatten in de twee meetings volgt een besluit in de plenaire vergadering van de gemeenteraad om 21.45 uur.

Het ziet er naar uit dat de bestaande gemeenteraad in zijn allerlaatste vergadering voor de gewijzigde aanpak kiest en daar de nieuwe, die na de verkiezingen aantreedt, mee opzadelt. Eigenlijk nemen de twee bijeenkomsten van de gemeenteraad, het zogenaamde raadsdebat, de functie van de nu bestaande drie commissies over. Daar kunnen ook zogenaamde burgerraadsleden aan meedoen. Van de informatieve gesprekken komen er ook veertien. Het is de bedoeling dat de spreektijd in de, nu voor elke fractie gelijk, wordt afhankelijk van de omvang daarvan. Het zet er dus voor éénmansfracties beroerd uit. Daar staat tegenover dat er oer onderwerp een spreektijd is, dus niet meer voor de gehele vergadering. Dat geldt ook voor B&W. Voordeel voor de laatsten is dat zij niet meer al hun spreektijd al hebben opgebruikt als aan het einde van de avond nog een van de leden van B&W moet antwoorden over belangrijk onderwerp in zijn of haar portefeuille. Afhankelijk van het betreffende agendapunt kunnen de spreektijden wel variëren, zowel voor B&W als voor de gemeenteraad.

Marketing

De bedoeling schijnt ook te zijn dat burgers meer te zeggen krijgen. Zij konden tot nog toe wel inspreken bij raadscommissies, maar raadsleden konden alleen vragen stellen en daarna werd er doorgaans vrijwel nooit iets van gehoord. Ook is het de bedoeling dat niet meer alle twaalf fracties precies hetzelfde zeggen. Of dat efficiënte gedrag overeen komt met de politieke boodschap die men op de electorale marketing zal de toekomst moeten leren.

1 COMMENT

  1. Kortom de oude gemeenteraad gaat over zijn graf regeren? (De nieuw gekozen raadsleden kunnen het niet meer bepalen?!)

    En de officiële inspraak zoals nu bij commissies vervalt? Om vervangen te worden met informatieve gesprekken?

    Niet alleen voor pers maar ook voor burgers met paralelle vergaderingen wordt het ingewikkelder te volgen

    Vreemd hoe Amstelveen toch telkens weer het wantrouwen en de afstand van burger en politiek weet te vergroten!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.