De CDA-fractie in de gemeenteraad stelde woensdag schriftelijke vragen aan B&W over het zogeheten project Galjoen. Voor dat gebied tussen de woonwijk Waardhuizen en de Boverkerkerpolder is in een strikt geheime zitting een besluit genomen door de gemeenteraad om ‘ongewenste bouwplannen’ te verhinderen. Maar het CDA heeft over de ongewenstheid van wat projectontwikkelaar ‘t Utrechtshuys er wilde doen blijkbaar nu twijfels.

Volgens het raadsvoorstel, dat als geheim stuk werd behandeld, zou de eigenaar en projectontwikkelaar van het gebied voornemens zijn er ‘blokkendozen’ te realiseren, vat het CDA het geheime raadsvoorstel samen.

Gemeenschap

Maar op zijn website (www.utrechtshuys.nl/projectamstelveen) zegt die ontwikkelaar dat hier geen sprake van is. “Wij bouwen graag met de gemeenschap in gedachten en hebben absoluut geen zin om lelijke blokkendozen neer te zetten,” staat er. Het CDA wil graag dat het college hierop reageert. Ofwel: Wie heeft er nu gelijk? Het raadsvoorstel van B&W had destijds als onderwerp het voorkomen van ontwikkelingen op de locatie Galjoen 2-18 die weliswaar passen in het geldende bestemmingsplan ‘Amstelveen Zuid-Oost 2015’, maar niet in het nog in voorbereiding zijnde bestemmingsplan voor het gebied, waarin een ander type bebouwing was voorzien.

Plat dak

Het CDA vraagt nu aan B&W of die kunnen beargumenteren waarop in het geheime voorstel staat hun conclusie is gebaseerd dat het van de ontwikkelaar een initiatief betrof de bouw van panden “met een plat dak, met twee bouwlagen en in feite enkel ‘blokkendozen'”. Ook wil het CDA een reactie van het college op de uitlating van de projectontwikkelaar in zijn website.

‘t Utrechtshuys heeft het gebied Galjoen in 2020 verworven, constateert de fractie. “De locatie biedt volgens de projectontwikkelaar ‘een geweldige kans om zonder uitbreiding van het bestaande stedelijk gebied en zonder te bouwen in de Bovenkerkerpolder op korte termijn een belangrijke bijdrage te leveren aan de enorme woon/zorgbehoefte binnen de gemeente,'” schrijft het CDA. De ontwikkelaar heeft de plannen gepresenteerd aan ambtenaren voor herinrichting van het gebied en komt tot de conclusie: ‘Met onze schetsontwerpen laten wij zien dat het mogelijk is op deze locatie verschillende programma’s te realiseren.’ Het CDA zegt het achteraf vreemd te vinden dat die plannen niet zijn gepresenteerd bij de behandeling van het strikt geheime besluit. “Daardoor is de raad niet in de gelegenheid geweest om een goede afweging te maken”, constateert zij.

Brieven

Overigens hebben alle fracties brieven over het geheimzinnige besluit gehad van de initiatiefnemer, vertelde planologe Lasura van Laar donderdag in de raadscommissie Ruimte. Wonen en Natuur. Zij zei ook dat er diverse opties zijn ingeleverd door de eigenaar van  de grond, in casu de projectontwikkelaar. Zowel voor ouderen als voor andere groepen zou het volgens haar zinvolle woningen zijn, waarbij zij aantallen noemde van honderd tot tweehonderd. In het Amstelveen waar de woningnood zo groot is, begreep zij niet dat het wordt afgeslagen er te bouwen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.