Krijgt de burger nu met de nieuwe Participatie Verordening, die de gemeenteraad later deze maand moet vaststellen, in de praktijk wel meer te vertellen? Eigenlijk was dat de kernvraag waarover het in de politieke arena gaat. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas vroeg zich af of de verordening wel leidt tot een meer levendige democratie. Bepalingen op papier zijn mooi, maar het gaat er om of die ook landen bij inwoners. En daar bestaat bij een deel van de gemeenteraad twijfel over, bleek dinsdagavond bij de raadscommissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM).

De coalitie partijen VVD, D66 en PvdA tilden er niet zo zwaar aan. Raadslid Saloua Chaara (D66) sprak van een ‘goede verordening’ en vond dat het niet beter wordt door ‘alles dicht te timmeren’. In de nieuwe regeling worden alle vormen van participatie in de gemeente integraal opgenomen.

Omgevingswet

En het stuk sluit aan bij de uitgangspunten van de Participatievisie 2020, die wordt vervangen, de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de nieuwe Omgevingswet, die overigens weer wordt uitgesteld. Het is de bedoeling dat er één integrale verordening komt voor alle participatieregelingen die er op diverse gebieden kunnen zijn.

Ook wordt het burgerinitiatief er in geïntegreerd. Vooral daarover ging de discussie. Jaren geleden al werd door onder meer de PvdA het voorstel door de raad aangenomen dat voorzag in het uitdaagrecht van inwoners. Het komt er op neer dat als zij iets beter kunnen dan de gemeente zij daar dan de ruimte voor krijgen. Maat van burgerinitiatieven is nog nooit gebruik gemaakt, vond Kortekaas. Dat kwam hem op een reactie van wethouder Frank Berkhout te staan, die er op wees dat soms tussen burgers en raadsleden of leden van B&W individuele contacten ontstaan, die vervolgens langs de weg tot eer raadsbesluit leiden. De overtreffende trap – raadslid Ruud Kootker van bbA gebruikte die term – daarvan is eigenlijk een burgerinitiatief, waarvoor honderd handtekeningen nodig zijn om het op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Zowel raadslid Coumans van de VVD als Adriaans van de SP vroeg zich af of dat vereiste aantal niet aan de hoge kant is. Coumans vroeg waarop het aantal is gebaseerd, waarop de wethouder antwoordde dat het gewoon uit de eerder vastgestelde Participatie Visie is over genomen.

Nog te volgen

Intussen vond men in de commissie de verordening wel een ingewikkeld document. “Wij vragen ons af of het voor de geïnteresseerde inwoner nog te volgen is”, zei Kortekaas. Hij vroeg zich ook af of de nieuwe regeling het niet primair voor de gemeente overzichtelijk maakt, maar niet voor de burger. En hij wilde weten of er wel financiële en ambtelijke ruimte is voor de nieuwe regeling. Over kosten had ook Ester Veenboer (PvdA) het. Zij wees er op dat uitdaging van de burger niet per se tot een goedkopere oplossing hoeft te leiden, zoals nu in de verordening staat. Berkhout was het daar wel me eens en beloofde een wijziging te zenden. Het kán goedkoper zijn, maar ook duurzamer bijvoorbeeld. Het is een kwestie van ‘en’ zei Veenboer.

Niet transparant

In elk geval moet met burgers meer gecommuniceerd worden dat zij met initiatieven naar de gemeente kunnen komen. Ben Westendorp van AVA pleitte en voor het meer bekend te maken bij de burgerij. En Kortekaas zag ook na de beantwoording van wethouder Berkhout nog maar weinig concreets is de regeling. “Het is niet transparant wat er nu eigenlijk gebeurt en ik vrees dat het allemaal voor een deel in achterkamers wordt besloten.” En ook Westendorp zag niet alle openheid. Siegmann van het CDA vond de regeling voor de burger best ingewikkeld en stelde een informatiebijeenkomst voor inwoners voor.

2 REACTIES

  1. Een ‘meer levendige democratie’ begint met een open publiek debat. Daarvoor is een open en betrouwbaar forum nodig, liefst gekoppeld aan een informatiemedium.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.