Wat is het lang geleden dat ik, vooral in verkiezingstijd, voor het toen nog bestaande Amstelveens Weekblad, avond aan avond ledenvergaderingen van politieke partijen bezocht. Er waren alleen al drie christelijke clubs (AR, CHU en KVP) dus het kon niet op. Sindsdien is het alleen maar slechter geworden. In navolging van wat in gemeentelijke kring gebruikelijk is, beslist men tegenwoordig in achterkamers. Als landelijk het Amstelveense voorbeeld wordt gevolgd, horen media straks ook niets meer van congressen der partijen.

Als alles klaar is, de geheimzinnige discussie over de bijvoorbeeld in een verkiezingsprogramma weergegeven standpunten van de partij achter gesloten deuren plaatsvond, krijgen media dat document (vergezeld van een zogenaamd persbericht) toegezonden. Want de partijen maken uit wat goed voor die media is, geenszins de redacties zelf.

Tweedeling

Merkwaardig is dat ook wat bijvoorbeeld D66 van scholen eist waaraan zij zelf niet voldoet. ‘Er worden afspraken gemaakt met schoolbesturen om tweedeling in het onderwijs tegen te gaan en om het aannamebeleid in Amstelveen eerlijker en transparanter te maken.’ Transparanter. Laat me niet lachen. Van de door Democraten landelijk gewenste ‘nieuwe bestuurscultuur’ komt in elk geval plaatselijk niets terecht. De coalitiepartijen (VVD, D66 en PvdA) maken wekelijks hapklare brokken voor de gemeenteraad, zodat de voorstellen van B&W daar geen schipbreuk leiden. Andere partijen in de politieke arena zijn overigens geen haar beter, behoudens tot nu toe de ChristenUnie en Burgerbelangen Amstelveen. Vroeger hoorde je nooit iets over transparantie, maar was het gewoon praktijk. Het werd pas een drama sinds dat woord werd uitgevonden en alle raadsleden het in de mond nemen. Ofwel: Men praat over een illusie. Zoals een politicus betaamt.

Fictie

De nieuwe bestuurscultuur zou zijn intrede doen met invoering van het duale stelsel. Het betekent dat de gemeenteraad het gemeentebestuur (B&W) controleert. In de praktijk komt daar niets van terecht. Naar Haags voorbeeld (waar ook het duale stelsel niet werkt), bestaat het gemeentelijk ook niet. De VVD was destijds tegen de invoering ervan. Ik voor. Wist ik veel. In mijn optimisme dacht ik dat de openheid zou toenemen. Tien onechte. Afgezien van het feit dat het aantal WOB-verzoeken alleen maar toenam (die Wet Openbaarheid van Bestuur was er niet geweest als inderdaad alles openbaar was), hebben politici alles partijen de neiging geen volksvertegenwoordigers te zijn. Een VVD-raadslid hield heel het duale stelsel voor een fictie. Triest maar waar: Hij had gelijk.

3 COMMENTS

  1. Johan: dualisme bestaat nu 20 jaar. Wil je dat terugdraaien?
    Het algemeen stemrecht bestaat ook meer dan 100 jaar. Werkt ook niet altijd goed; in Amstelveen gaat meer dan 40 % niet stemmen bij gemeenteraadsverkiezingen. Dan kan je betogen dat is zinloos want een heel groot deel van de bevolking gaat niet stemmen en wordt niet vertegenwoordigt. En sowieso vertegenwoordigen volksvertegenwoordigers in de praktijk nauwelijks het volk. Wil je dan algemeen stemrecht weer afschaffen?

    Ik probeer maar te zeggen, de instrumenten zijn goed, maar hoe mensen er mee omgaan is een heel ander verhaal! Als een Amstelveense Pieter Omtzigt de instrumenten zou gebruiken zou dat alles op zijn kop gooien. Dan moet je de instrumenten niet afschaffen 😉

  2. Lang geleden bepaalde de belangrijke boys van mijn toen mijn partij al wat er wel of niet moest gebeuren, zonder de leden daarvan in kennis te stellen, het is dus nooit anders geworden, wat we ook zouden willen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.