Hoewel de gemeente zo snel mogelijk iedereen van gas af wil hebben en overgaan op elektriciteit, kan netbeheerder Tennet pas in 2029 in die transitie investeren om te voldoen aan de toenemende vraag. blijkt uit het recente ontwerpinvesteringsplan Net op Land van Tennet, voor uitbreiding van het net.

B en W zeggen onaangenaam verrast en bezorgd te zijn. Tennet zou eerder de urgentie hebben benadrukt van het zo snel mogelijk vergroten van de elektriciteitscapaciteit in Amstelveen.

Uitbreiding

In maart 2020 kregen B en W het verzoek van netbeheerders Tennet en Liander nut en noodzaak van ‘netuitbreiding in deze regio te herkennen, gezamenlijk te zoeken naar locaties en aanvullende planologische procedures voor te bereiden’. Het college van B en W zegt dit voorjaar het besluit te hebben genomen in verband daarmee een project te starten.

Noodzaak

Volgens wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening en duurzaamheid) hebben de twee netbeheerders met studies aangetoond dat de bestaande infrastructuur verouderd raakt en onvoldoende capaciteit biedt voor de verwachte toenemende vraag naar elektriciteit in Amstelveen en de regio. “De geplande toename van woningbouw in en om Amstelveen, een nieuw bedrijventerrein in Amstelveen-Zuid, de energietransitie en een toename van elektrisch rijden verhogen de vraag naar elektriciteit”, zegt Gordon.

Nieuwbouw

Door de investeringen te verschuiven, lopen de planningen van de gemeente en de netbeheerder allerminst gelijk. Wethouder Gordon vindt dat koste wat het kost moet worden voorkomen dat huizen of bedrijven zonder stroom komen te zitten of nieuwbouw niet kan worden aangesloten.

“Wij hopen dat Tennet ons duidelijk kan maken dat dit geenszins het geval zal zijn,” zegt ze. Het college van B en W dient een klacht (tegenwoordig aangeduid met het eufemisme ‘zienswijze’) over het ontwerpinvesteringsplan en zegt graag het gesprek aan te gaan met de netbeheerders ‘om de planningen af te stemmen’.

Eerder had Liander samen met de gemeente een verkenning uitgevoerd naar de toekomstige energiebehoefte in Amstelveen. Die toonde aan dat de geplande woningbouw, economische groei en de energietransitie niet kunnen plaatsvinden zonder verzwaring van het elektriciteitsnet.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.