De VVD vindt dat B&W moeten meebeslissen over kinderopvang in scholen die haar eigendom zijn. Dat bleek woensdag uit een door raadslid Bas Zwart ingediende motie. Van de meeste onderwijshuisvesting is de gemeente eigenaar en het gaat er om wat schoolbesturen met die ruimte doen, zei Zwart.

Volgens de motie komt er een advies van schoolbesturen en gemeente dat bindend is en waar alleen wegens ‘zwaarwegende redenen’ vanaf kan worden geweken. Over het contract met de kinderopvangorganisaties praat behalve de school ook de gemeente mee.

Overbodig

Een overbodige motie, vond GroenLinks-raadslid Stieneke Kruijer, omdat het volgens haar al in de verordening over de huisvesting staat. Haar fractie en die van de SP, het CDA en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) stemden dan ook tegen. Zij vonden het teveel een ‘top-down’ structuur.  Maar de complete coalitie (VVD, D66 en PvdA) en alle andere partijen waren voorstander. SP-raadslid Casadei vond de motie getuigen van wantrouwen jegens de schoolbesturen.

Bas Zwart zei de huisvesting te willen beschermen, maar volgens Kruijer is er sprake van een opgeheven vinger. Zij sprak ook haar twijfel uit over de vraag of onderwijswethouder Frank Berkhout (D66), die in de motie een ondersteuning zag voor zijn regierol, die steun wel nodig heeft.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.