Er komt volgens een motie van D66, waar de gemeenteraad woensdag unaniem mee instemde, meer openheid rond het benoemen van wethouders, na de verkiezingen in maart. Hoewel sommige fracties er nog kritisch tegenover staan, kan het volgens en een eerste stap zijn naar een nieuwe bestuurscultuur. 

Onder meer GroenLinks, de SP en Burgerbelangen Amstelveen (bbA) lieten zich in die trant uit.

Kennismaking

Het voorstel van D66 voorziet in tijdige publiekmaking van de door de partijen voorgedragen kandidaten en het aan de gemeenteraad voorleggen van een CV. Eventueel kan de partij daar een motivatiebrief bij doen. Ook zou er een ‘kennismakingsmoment’ moeten komen en de mogelijkheid vragen te stellen aan de partij die de voordracht doet tijdens een vergadering van de gemeenteraad over de politieke ambities van de kandidaat-wethouder.

Achterkamers

Overigens blijven er nog wel vragen bij veel partijen over de kennelijk door de coalitie gepretendeerde openheid. Fractieleider Ruud Kootker van BBA vroeg zich af of werkelijke transparantie er ooit komt. Hij had er kennelijk tot op heden weinig van gezien in de manier waarop de coalitie functioneert. Hij staat een raadsbrede discussie voor en niet een in achterkamers door de coalitie genomen besluit, onder het mom dat die nu eenmaal in de cockpit zit. De rest van de politiek mag wel met suggesties komen, maar uiteindelijk is het de coalitie die (vaak in het geheim) beslist.

Ook GroenLinks heeft een hard hoofd in betere transparantie, maar de complete raad gaf die motie kennelijk het voordeel van de twijfel.

2 COMMENTS

  1. Sja allemaal mooi en aardig maar strikt formeel is de motie die ik zonet gelezen heb, een niet-bindende OPROEP van de huidige gemeenteraad aan de te verkiezingen gemeenteraad na 16 maart 2022. De vraag is dus wat de gekozen raadsleden daarmee doen daarna. Het is niet zo dat zoals Johan Bos hier schrijft er daadwerkelijk een andere procedure komt, het hangt ervanaf wat de nieuwe raad doet. Raadsleden die nu zetelen in de raad en herkozen zijn zijn natuurljik geen knip voor de neus waard als ze dit naast hun neerleggen.

  2. Leuk dat uitgerekend D66 hiermee komt. De partij die met de mond meer transparantie belijdt maar in de praktijk er nooit wat van heeft laten zien. Helaas moet ik dan de twijfels van BBA en GL beamen.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.