In het Cobra Museum start vrijdag 5 november de expositie ‘Constant 101 – The Future Can be Humane’, ter gelegenheid van het feit dat kunstenaar Constant Nieuwenhuys (1920-2005), een van de belangrijkste medeoprichters van de Cobra-beweging, 101 jaar geleden is geboren. De tentoonstelling duurt tot en met 6 maart.


Naast kunstwerken uit zijn Cobra-periode (1948-1951) zijn ook werken van Nieuwenhuys te zien uit zijn latere periode. Het Cobra Museum zegt hiermee voor het eerst aandacht aan deze periode uit Constants oeuvre te besteden.

Reacties

Het museum heeft Antonis Pittas en Antonio Jose Guzman uitgenodigd te reageren op Constants oeuvre en gedachtegoed. Deze internationaal gerenommeerde kunstenaars hebben speciaal voor de gelegenheid nieuw werk gemaakt met de belangrijke doelstelling het publiek met een hedendaagse blik naar het werk van Constant te laten kijken.

Met de selectie werken van Nieuwenhuys wil het museum het beeld benadrukken hij een kunstenaar was met een onafgebroken geloof in een betere wereld, waarin collectiviteit, vrede en creativiteit de boventoon zouden moeten voeren. De geselecteerde werken komen uit de collectie van het Cobra Museum, Fondation Constant en het Stedelijk Museum Schiedam. Een belangrijke thematische draad in de tentoonstelling is er een die ook ons huidig tijdgewricht sterk bepaalt: migratie en ontheemding als gevolg van wereldpolitiek. “Thema’s die vandaag de dag nog even relevant zijn”, zegt het museum.
 
The Future 
Constant Nieuwenhuys was naast kunstenaar ook een van de intellectuele motoren achter de Cobra-beweging (1948-1951). Daarmee kan hij als een van de belangrijkste medeoprichters worden gezien. ‘Hij heeft zich ontpopt als een kunstenaar die steeds weer nieuwe paden durfde in te slaan, uitdagende samenwerkingen niet schuwde en bovenal overtuigd was van de belangrijke rol die creativiteit en kunst spelen in onze samenleving’, meldt het Cobra Museum.

De selectie van ongeveer veertig schilderijen en werken op papier varieert van de kinderlijk aandoende werken uit de Cobra-tijd – waarin met regelmaat de vogel als symbool voor vrijheid terugkeert – tot werken waarin de kunstenaar verwijst naar omwenteling en zelfs revolutie. Naast zijn langlopende project ‘New Babylon’, waarin hij de samenleving van de toekomst verbeeldt, wordt ook een aantal werken uit de periode daarná gepresenteerd. Het sluitstuk van de late werken is het olieverfschilderij Les expulsés dat Constant in 1999 schilderde naar aanleiding van de Kosovo-oorlog.

Hedendaagse kunstenaars
De kunstenaars Antonio Jose Guzman en Antonis Pittas reageren met nieuwe kunstwerken en installaties op Nieuwenhuys’ oeuvre en gedachtegoed. Hun belangrijke doelstelling is het publiek met een hedendaagse blik naar zijn werk te laten kijken.

Antonis Pittas ontwikkelde speciaal voor de tentoonstelling de ruimtelijke installatie ‘Don’t Forget Me Here’. In deze installatie legt hij de nadruk op politiek-maatschappelijke kwesties als migratie, oorlog en vrijheid, en de nomadische mens, thema’s die ook in het oeuvre van Constant al vroeg te zien zijn. Pittas heeft zijn installatie ingericht met een zelfgekozen selectie werken van Nieuwenhuys. Deze worden in eerste instantie aan het oog onttrokken door middel van gordijnen waarop korte teksten en beeldfragmenten uit de nieuwsactualiteiten zijn aangebracht. Hiermee legt Pittas een directe, maar ook associatieve relatie tussen ons heden – waarin (onvrijwillige) migratie zo’n grote rol speelt – en de tijd waarin Constant leefde. Medewerkers van het Cobra Museum openen de gordijnen voor bezoekers en gaan met hen in gesprek.

Nomade
De nomadische mens is ook een belangrijk thema in het oeuvre van Antonio Jose Guzman. Al eerder reageerde Guzman op ‘New Babylon’ van Constant met het project Piertopolis. Hij beeldde toen de Homo Ludens af als nomadische bevolking die in deze toekomstige metropool zou wonen. Nu reageert hij nogmaals op New Babylon met een nieuw project Indigo Republic. Hiervoor ontwerpt hij samen met textielontwerper Iva Janković een serie nieuwe sculpturale personages, waaraan een onderzoek naar de koloniale geschiedenis van de kleur indigo ten grondslag ligt. De figuren dragen textiel met een abstract patroon dat gebaseerd is op Guzmans eigen DNA-sequentie. Ter ondersteuning maakt een genetische conceptuele kaart zichtbaar dat zijn DNA het resultaat is van een route die door verschillende continenten loopt. Dit is de basis voor een aantal van zijn multidisciplinaire projecten in opdracht van het Cobra Museum.

In het oeuvre van Guzman speelt muziek een belangrijke rol en maken performances een vast onderdeel uit van zijn repertoire. In het kader van deze tentoonstelling heeft het Cobra Museum Guzman uitgenodigd eenmaal een performance uit te voeren. Deze datum wordt later bekend gemaakt.

101 jaar
De tentoonstelling is onderdeel van het grootschalige samenwerkingsproject Constant 101, waarin een scala aan musea, instellingen, archieven, nieuwe makers, opleidingen en uitgevers op verschillende locaties niet zo zeer terugblikken op het gedachtegoed en het oeuvre van de kunstenaar, maar juist met nieuwe werken en hedendaagse projecten vooruitblikken door de lens van Constants oeuvre. Het samenwerkingsproject Constant 101 is een initiatief van Fondation Constant.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.