Vrijwel alles is openbaar, zei voorzitter Kees Noomen van de grootste fractie in de gemeenteraad, de VVD, op de lokale televisie.  Hij verweet mij stokpaardjes, wat juist is en ook in de politieke arena trouwens veelvuldig worden bereden. Herhaling is nu eenmaal een kracht, die hij overigens als ondernemer – aan de reclame te zien – heel goed kent.

Volgens Noomen is zo ongeveer alles openbaar. Afgezien ervan dat hij vergat dat te onderbouwen, ging hij er volledig voorbij aan de papieren werkelijkheid waarin politici kennelijk voornamelijk leven. Als iets openbaar is, moeten het publiek en de pers dat wel weten. En dáár denkt de bureaucratie, die door de politiek in stand wordt gehouden, anders over.

Hoorzitting

Voorbeeld. Vergaderingen van presidium (alle fractievoorzitters), waarnaar Noomen verwees, en agendacommissie zijn volgens een door de gemeenteraad vastgesteld reglement wel openbaar, maar toen amstelveenblog.nl dat ontdekte, brak de pleuris uit. De gemeente kondigde die namelijk nooit aan en doet dat ook nu nog niet. Zodat men zogenaamd in het openbaar kon (en nog steeds kan) vergaderen achter gesloten deuren. Kwestie van overlegje leggen, niemand zeggen. Het reglement wordt veranderd, zei Noomen in de tv-uitzending. Want openbaarheid moet natuurlijk niet tot openbaarheid leiden.

Ander voorbeeld. De hoorzittingen van de Commissie voor de Bezwaarschriften zijn doorgaans openbaar. Maar het is niet de bedoeling dat pers en publiek er bij zitten, hebben ambtenaren blijkbaar bedacht. Tenzij door de bezwaarden zélf van een hoorzitting op de hoogte gesteld, weet niemand er iets van. Transparantie zit nu eenmaal niet in het gemeentelijke DNA.

Raat

Zeker voor een zich liberaal noemende partij is dat vreemd. Dat weet kennelijk ook wethouder Herbert Raat van die partij. Hij lijkt mij van heel het college degene met het meeste gevoel voor openbaarheid. Soms introduceert hij de pers bij gremia die er niet op hadden gerekend, met een verwijzing naar de nu eenmaal openbare agenda. En als een representatie daar niet op staat, nodigt hij telefonisch uit. Ook als sommige inwoners dat nou liever niet hebben. Want die zijn soms net politici. Althans dat zo uitkomt….

15 COMMENTS

 1. Volgens Johan Bos is wethouder Herbert Raat van heel het college degene met het meeste gevoel voor openbaarheid.

  Die twee onderhouden een symbiotische relatie waarin zij elkaar voortdurend de bal toespelen. Daarmee is niet alleen de gewenste openbaarheid gediend maar ook in hun beider belang: De één zijn kopij de ander zijn foto in de krant. Democratie is tenslotte georganiseerd eigenbelang.

  Het nadeel is echter dat belangen waarin beide heren geen belang stellen in dit spelletje niet aan bod komen.

 2. De uitzending gezien. Kees Noomen lacht ongeveer alles weg en baggetaliseert daarbij alles waarbij hij niet nalaat het steeds op de man te spelen. Het belang van democratische controle en onafhankelijke journalistiek daarbij negeert de fractievoorzitter van de vvd volkomen. Hij zegt dingen als ja dat is nu eenmaal zo of het is van alle tijden. Vergeet ook dat commerciële beïnvloeding ongewenst is. De verwevenheid van de gemeente en vvd met amstelveens nieuwsblad (zonder de advertentiepagina’s geen nieuwsblad!), AmstelveenZ (via aandeelhouder voorzitter claudio mancinelli) en anderen is dusdanig dat Kees Noomen ermee wegkomt het weg te lachen. Beetje a la Mark Rutte.

 3. Iver verwevenheid gesproken: Sinds ik met VVD-fractievoorzitter Kees Noomen heb ge-emaild over Amstelveense kwesties ontvang ik commerciële nieuwsbrieven van Coster Diamonds..

 4. Over Amstelveen gesproken……….Niet anders dan het landelijke dictatorschap Rutte. Raat is Amstelveen zoals Rutte Nederland is. Geen verschil en zoals D’66 met Kaag landelijk, Gordon Amstelveen is. Totaal van de mens vervreemd. Zo ongelooflijk in hun papieren werkelijkheid. Als zij maar hun bijdrage uit de belastingen ontvangen, hun salaris, hun mooie woningen en hun wachtgeld. De mens en haar sores zal ze een worst wezen.

  Beetje gemeenteraadsretoriek over de mens heen storten, beetje iedere 4 jaar ff de mens centraal zetten…allemaal bullshit. Zowel landelijk als gemeentelijk gaat het om de beeldvorming, foto’s, leuke momentjes, leuke beloftes. Raat is daar een Rutte in. Geweldig! Maar o, zo doorzichtig. Net als de plaatselijke ‘journalisten. Die er niet meer zijn. Raat de meest openheid genererende wethouder?

 5. Is de site opeens vernieuwd of zo? Of zijn de columns van de heer Bos plotseling bijna onleesbaar? Of is de journalist Bos aan zijn imago bezig. Als zgnd journalist, die kritiek op zijn Raat achter betaalmuren gaat plaatsen?

 6. Mmmmuh over de hr. Noomen wordt menig kritisch noot gekraakt.
  Het valt mij wel op dat de hr. Bos verschil maakt in de transparantie van de hr. Raat en de ambtenaren. Dat geloof ik best, maar Raat is toch ėén van wethouders die ambtenaren aansturen en hij lijkt me nou precies de aangewezen persoon met zo’n staat van dienst die exact weet hoe de hazen lopen in ambtenarenland. Maw zou hij echt transparantie willen en niet alleen PR, dan weet hij precies bij welke ambtenaar hij zou moeten zijn. Raat zou de laatste zijn die zich laat piepelen door wat ambtenaren.

 7. Opvallend dat er wel over Johan Bos werd gesproken, maar niet mét hem.

  Was je niet uitgenodigd Johan of heb je de uitnodiging afgeslagen?

  En ja, dat het mediafonds de ‘lovebaby’ van D66 zou zijn zegt veel over het dedain waarmee over de lokale media wordt geoordeeld door de VVD.

 8. Interessant trouwens dat Johan Th. Bos onderdeel is geworden van de redactie van de Amstellandnieuws, de maandkrant van Michel Becker (van AvA). Is dit betaald werk?

  Hopelijk gaat dit de kritische houding van Johan ten opzichte van Michel Becker en AvA niet beinvloeden….AvA is een partij die weinig tot niets heeft bijgedragen aan Amstelveen en een partij die na een ruzie met Michel Becker (die nota bene oorspronkelijk niet eens direct verkozen was bij de verkiezingen van 2018!) resuilteerde in een afsplitsing (Jacqueline Hocker ging door met een eigen een vrouwsfractie).

  • Michel Becker heeft in de vorm van AVA volstrekt niets voor zijn achterban gedaan. Zijn clubje , waar hij door de lichtheid van zijn persoonlijkheid boven is komen drijven op een ondemocratische manier heeft volledig niets aan de woningnood alhier trachten te doen. Integendeel de kiezers op dit clubje zijn gewoon belazerd door ze voor te houden dat de gemeente echt iets kan doen voor de startende Amstelvener op de woningmarkt. Natuurlijk kan de gemeente wel iets doen, maar beslist niet zo veel als deze populist beweert. Het is dan ook te hopen dat deze man de komende verkiezingen wordt afgeserveerd.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.