De gemeente blijkt dinsdag in een besloten bijeenkomst zeventig grondeigenaren op bedrijventerrein Legmeer, waar zij een nieuwe woonwijk van wil maken, te hebben geïnformeerd over hun rol, de uitdagingen binnen het project en de vervolgstappen. Eerder werd al de ontwikkelvisie van de gemeente voor het gebied vastgesteld. In totaal zijn er 150 grondbezitters.

Met die verschillende grondeigenaren zegt de gemeente samenwerking te willen aangaan om haar plannen ten uitvoer te brengen. Zij zijn, beseft de gemeente, nodig om samen tot herontwikkeling van het gebied te komen. Vandaar dat zij komende weken met alle eigenaren persoonlijk in gesprek wil om te kijken op welke manier dit mogelijk is.

Bewoners

De gemeente wil ook voor omwonenden, ondernemers op Legmeer en omliggende bedrijven informatiebijeenkomsten houden. “Participatie is voor een project van deze omvang ontzettend belangrijk,” vindt wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Floor Gordon, hoewel de eerste bijeenkomst al vast zonder media werd gehouden.

 De input van het participatietraject en overige informatie wordt volgens de gemeente verwerkt tot een ontwerpbestemmingsplan. dat waarschijnlijk medio volgend jaar ter inzage worden gelegd.

Over Legmeer

De gemeente wil bedrijventerrein Legmeer transformeren tot een ‘gemengd, duurzaam, groen en toekomstbestendig woon- en werkgebied’. Volgens Gordon is het de enige locatie in Amstelveen waar op grote schaal een variatie aan woningen is toe te voegen. Hard nodig, gezien de huidige situatie op de woningmarkt, zegt ze. “Daaraan wil ik gelijk toevoegen dat het ook het ingewikkeldste en risicovolste project is wat we als gemeente ooit gedaan hebben. Dat betekent dat er de komende jaren nog heel veel vraagstukken op ons afkomen: dat vraagt aandacht en zorgvuldigheid naast snelheid.”

Amstelveen kreeg in februari €9,2 miljoen uit de Woningbouwimpuls van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is de bedoeling om binnen tien jaar op Legmeer 2.157 nieuwe woningen te bouwen. In totaal komen er ongeveer 3.000 woningen. Kijk voor meer informatie en de plannen op www.amstelveen.nl/legmeer.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.