De PvdA en GroenLinks riepen woensdag in de gemeenteraad via een motie wethouder Marijn van Ballegooijen op meer aandacht te geven aan de succesvolle inburgering van vrouwen en meisjes.

Volgens de motie ‘Women Power’ (want het moet Engels natuurlijk al vormt aanleren van de Nederlandse taal volgens de gemeente de essentie van de inburgering), die trouwens unaniem steun kreeg van de gemeenteraad, moet gebeuren door vrouwen met bestaande en nieuwe initiatieven te sterken.

Regie

De nieuwe wet inburgering verplicht gemeenten om per 1 januari 2022 de regie te nemen over de inburgering. Dit houdt in dat Amstelveen verantwoordelijk wordt voor statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, en hen een passend inburgeringstraject moet aanbieden. Nu moeten nieuwkomers zelf nog hun eigen inburgering regelen.

In de Raadsvergadering stonden de plannen van de wethouder hiervoor op de agenda. Hij wil nieuwkomers zelfredzaam maken, duurzaam aan het werk helpen en maatschappelijk betrokken krijgen. Het gaat om ongeveer zeventig nieuwe Amstelveeners per jaar.

Rapport

Hoewel PvdA en GroenLinks de plannen van de wethouder steunen, vroegen zij om meer aandacht voor de positie van vrouwen. In het onlangs verschenen rapport ‘Met beleid van start’ schrijft het Sociaal Cultureel Planbureau onder meer dat mannen vaker werk hebben dan vrouwen en het hebben van een kind daar een belangrijke oorzaak van is.

Het rapport beschrijft vooral de leefsituatie van Syrische statushouders. PvdA fractielid Guy Muller: “Wij vragen aandacht voor vrouwelijke nieuwkomers, omdat wij ervan overtuigd zijn dat als we vrouwen en meisjes een steun in de rug geven zij hun eigen toekomst kunnen bepalen. Wij gaan voor sterke, autonome vrouwen die hun eigen pad kunnen kiezen.”

Raadslid Stieneke Kruijer van GroenLinks is het daar helemaal mee eens. “Wij willen dat ze die achterstanden niet meenemen naar Nederland. Daar is actief beleid en aandacht voor nodig,” zegt zij. Veel vluchtelingen komen uit streken waar vrouwen niet werken of naar school gaan.

1 COMMENT

  1. Vreemd dat men het in dit geval niet heeft over vrouwen van Indiase expats. Die zie ik toch in grote getale hun kinderen opwachten bij de diverse basisscholen en speelzalen.
    Overigens er is (plaatselijk)een Syrische belangenvereniging waar ook vrouwen een grote rol in spelen en men trachtte een praatgroep op te richten in de Bolder, maar dat ging moeizaam en dat lag niet aan de dames in kwestie, maar eerder aan de Bolder zelf. ( volgens mijn laatste info, maar dat is ook al weer voor Corona).
    Maw er gebeurt heus wel wat , maar misschien eens je oor te luister leggen? Bij uw SP-collega’s wellicht?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.